start  |  mail  |  mapa  

 O FIRMIE   |   DLACZEGO MY   |   ZGŁOŚ WYPADEK   |   PRACA   |   KONTAKT   |   REFERENCJE   |   PARTNERZY

Szkody osobowe

Wyróżniamy dwa rodzaje roszczeń w jakich zakład ubezpieczeń jest zobowiązany spełnić świadczenie, które związane są z odszkodowaniami za szkody na osobie.
Są to następujące roszczenia:
1. osoby, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała - świadczenia wypłacane poszkodowanemu,
2. śmierć poszkodowanego - świadczenia wypłacane osobom bliskim zmarłego.

W odniesieniu do powyższego roszczenia wskazać należy na istotną zmianę w treści regulacji kodeksowej. Zgodnie bowiem z treścią §4 art. 446 K.c., który został dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.08.116.731) zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 3 sierpnia 2008 r.
Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
Taka zmiana kodeksowa daje zupełnie nowe możliwości w dochodzeniu roszczeń przez najbliższych członków rodziny zmarłego w związku ze śmiercią poszkodowanego.

Kodeksowe pojęcie szkody osobowej swym zakresem obejmuje:

I. Uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia (art.444 K.c.,447K.c.,449 K.c.)
II. Następstwo śmierci poszkodowanego art. 446 K.c.
III. Umyślne naruszenia dóbr osobistych 448 K.c.
IV. Zadośćuczynienie pieniężne za szkody niematerialne 445 K.c.

Art. 444 §1 K.c. informuje poszkodowanego, że ma prawo żądać pokrycia kosztów leczenia. Mamy prawo do zwrotu poniesionych strat za następujące wydatki:
koszty zakupów leków,
koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
koszty konsultacji u wybitnych specjalistów,
koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia,
koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu.

Przy kosztach leczenia bardzo ważne jest to, że poszkodowany ma prawo zażądać ich pokrycia z góry. Wystarczy tylko, że poszkodowany uprawdopodobni wystąpienie kosztów, poprzez przedłożenie rachunków czy zaświadczeń i może zwrócić się do sprawcy szkody o wyłożenie potrzebnej kwoty z góry.

Wysokość odszkodowania

Decyzje o wysokości świadczeń przyznawanych przez ubezpieczycieli w związku z utratą zdrowia i życia w praktyce wynikają z uznania ubezpieczycieli i nawet w bardzo podobnych przypadkach kwoty mogą się znacznie różnić w zależności od tego, który z ubezpieczycieli odpowiada za sprawcę, a nawet, który z jego oddziałów likwiduje szkodę.W praktyce osoba poszkodowana w wypadku nie ma żadnych mierników, na podstawie których mogłaby upewnić się, czy wypłacone jej zadośćuczynienie nie jest zaniżone. Jeżeli w danej sprawie odbyła się komisja lekarska, zakład ubezpieczeń na nasze żądanie powinien wydać nam orzeczenie lekarskie ze wskazaniem sumy procentowego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadku. Można w nim sprawdzić, czy orzecznik uwzględnił wszystkie zgłoszone przez nas urazy i dolegliwości. Obserwacja postępowania ubezpieczycieli pozwala na ustalenie, że wypłacane kwoty zadośćuczynienia wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. W przypadku poważnych urazów, które skutkują trwałą niepełnosprawnością przyznawane kwoty są coraz wyższe i sięgają setek tysięcy złotych, ale wciąż daleko nam do standardów krajów wysoko rozwiniętych. Dlatego tak ważne jest zlecenie pomocy w dochodzeniu odszkodowania profesjonalnej firmie która z uwagi na doświadczenie bedzię walczyć o kwotę adekwatną do poniesionej szkody osobowej.

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody

Na zakres odpowiedzialności zobowiązanego do naprawienia szkody wpływ wywiera zachowanie się poszkodowanego, którym przyczynił się on do powstania lub zwiększenia szkody. Zgodnie z art. 362 k.c., jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza stopnia winy obu stron. Odszkodowanie z reguły ulega zmniejszeniu o określony ułamek np.: 1/4, 1/3, 1/2 lub w określonym procencie np.: 20%, 40%. Niekiedy może ono polegać na odliczeniu pewnej sumy lub pominięciu niektórych składników odszkodowania. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody ma miejsce wówczas, gdy szkoda jest skutkiem nie tylko zdarzenia, z którym ustawa łączy obowiązek odszkodowawczy innego podmiotu, ale także zachowania się samego poszkodowanego.

Podsumowując: przyczynienie do wypadku poszkodowanego ma miejsce wówczas kiedy osoba poszkodowana swoim zachowaniem doprowadziła do zwiększenia rozmiarów powstałej szkody np.: obrażeń ciała, które w przypadku jej właściwego zachowania byłby znacznie mniejsze, a skutki powypadkowego nie byłby tak poważne.
Przyczynienie ma zastosowanie wówczas gdy:
- pasażer jadąc w pojeździe nie ma zapiętych pasów bezpieczeństwa od 20 do 50 %,
- pasażer będący pod wpływem alkoholu wsiada do pojazdu z pijanym kierowcą od 50 do 80 %
- pasażer pojazdu będąc trzeźwym wsiada do pojazdu z pijanym kierowcą od 30 do 50 %.

Przyczynienie ma zastosowanie również w sprawach dotyczących osób pieszych w przypadku: poruszania się po niewłaściwej stronie ulicy, nagłego wtargnięcia na jezdnię pod nadjeżdżający pojazd, przechodzenia na czerwonym świetle oraz w przypadku stanu nietrzeźwości osoby pieszej, która znajdując się przy drodze swoim zachowaniem przyczynia się do powstania wypadku. W przypadku ujęcia przyczynienia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w decyzji zawsze zawarta jest informacja o wysokości przyczynienia i powodu jego powstania. Oznacza to, że ustalona kwota odszkodowania jest przy wypłacie pomniejszona o określony stopień przyczynienia poszkodowanego do powstania wypadku.

Szybki kontakt

Miałeś wypadek?

Zadzwoń do nas
+48 797 604 000,

wypełnij formularz zgłoszenia wypadku

lub napisz do nas: wypadek@odszkodowaniazoc.pl

Co po wypadku?

Co zrobić po wypadku?

Decyzję o spotkaniu z naszym agentem podejmij jak najszybciej po zdarzeniu - zwiększysz tym możliwość dochodzenia wyższego odszkodowania. Zadzwoń do nas po bezpłatne konsultacje i sam podejmij decyzję, czy warto bez ryzyka powierzyć sprawę nam - liderowi rynku odszkodowań w Polsce. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc, dostępni przez 24h na dobę w każdym miejscu Polski. Wstępne zgłoszenie wypadku nie skutkuje zobowiązaniem ze strony poszkodowanego, jest jedynie pomocą w uzyskaniu odpowiedzi.

 

Praca

Szukasz pracy?

Poszukujesz ambitnej pracy dającej również satysfakcję moralną z pomocy tym, którzy sami ucierpieli lub stracili kogoś bliskiego w wypadku ? Poszukujemy agentów, managerów i kontrahentów na terenie całego kraju >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Dochodzenia Odszkodowań - odszkodowaniazoc.pl©2009
odszkodowanie, odszkodowania, najwyższe odszkodowania z OC, renta, zadośćuczynienie, odszkodowanie powypadkowe, dochodzenie odszkodowań po wypadku
pomoc prawna dla osób poszkodowanych w wypadkach, pomoc w likwidacji szkód komunikacujnych