Czym różni się wypadek od kolizji?

0
1765

Liczba zdarzeń drogowych z uczestnictwem pojazdów mechanicznych utrzymuje się od lat na tym samym, wysokim poziomie. Jednak nie wszystkie te zdarzenia przebiegają z taką samą intensywnością i mają takie same konsekwencje. Gro, kierowców, nawet tych z dużym stażem nie wiem, w jaki sposób kwalifikowane są zdarzenia drogowe. Oznacza to, że nie wiedzą, w czym uczestniczą, a co za tym idzie, jakie konsekwencje czekają ich z tego tytułu. Warto więc poznać konkretne definicje zdarzeń komunikacyjnych, które mogą wystąpić na drodze oraz przepisy, które się ich dotyczą.

Czym jest kolizja drogowa?

Największa ilość kierowców ma do czynienia z kolizjami drogowymi. Są to zdarzenia komunikacyjne, w których ucierpiały jedynie nieożywione podmioty np. samochody lub elementy jezdni, ulicy. O kolizji drogowej mówi też, gdy naruszeń czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia dozna jeden z uczniów zdarzenia, a uszczerbek na zdrowiu trwa poniżej 7 dni.

odszkodowanie z oc sprawcy

W przypadku, gdy kierowca uczestniczy w kolizji drogowej, zobowiązany jest do określonego zachowania. Przede wszystkim powinien się on upewnić, że pasażerom i kierowcy drugiego samochodu nic nie jest, a następnie podjąć działania, które sprawią, że nie będzie utrudniał ruchu na jezdni. Oznacza to, że musi on usunąć samochód na pobocze i oznaczyć go trójkątem ostrzegawczymi. Następnie powinien spróbować dojść do porozumienia z właścicielem pojazdu co do winnego zajścia. Jeśli uda się to ustalić, spisuje się dokument o tym mówiący oraz wykonuje dokumentację fotograficzną powstałych szkód. Jeśli żaden z uczestników zdarzenia nie poczuwa się do winy lub jeden uciekł z miejsca zdarzenia, konieczne jest wezwanie służb porządkowych. Szkody spowodowane przez kolizję samochodową zgłasza się do ubezpieczyciela sprawcy. To z jego OC wypłacana jest rekompensata finansowa nazywana odszkodowaniem.

odszkodowanie z oc sprawcy

Czym jest wypadek drogowy?

Wypadek drogowy jest zdarzeniem zdefiniowanym w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Definicja ta mówi, że z wypadkiem mamy do czynienia, kiedy w jego wyniku osoba biorąca w nim udział poniosła śmierć lub doznała obrażeń ciała oraz szkody w mieniu (np. uszkodzenia samochodu). Szkody na osobie, czyli uszczerbku zdrowia muszą być długotrwałe i trwać powyżej 7 dni. Jeśli tak nie jest, to mówimy o kolizji, a nie o wypadku.

W przypadku, gdy uczestniczy się w wypadku, obowiązkiem kierowca jest wezwanie służb ratowniczych oraz policji. Należy też nie przestawiać pojazdów, tylko zabezpieczyć je trójkątami ostrzegawczymi. Przybyła na miejsce policja ustala przebieg zdarzenia oraz wskazuje winnego zajścia. W przypadku wypadku powstałe szkody należy również zgłosić do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Osoby poszkodowane zarówno kierowca, jak i pasażerowie mogą liczyć na wypłatę świadczeń w formie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Jeśli wypadek miał daleko idące konsekwencje na zdrowiu, można tu mówi o pozostałych świadczeniach np. rencie powypadkowej.

Jak więc widać kolizja od wypadku znacząco się różni. Przede wszystkim różne są obowiązki kierowcy biorącego udział w danym zdarzeniu drogowym. Warto zdać sobie z nich sprawę, aby nie popełnić błędu przy kwalifikowaniu zajścia, a tym samym nie działać na własną niekorzyść.

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here