Co to jest szkoda całkowita i kiedy następuje?

0
44639

Skutkiem wypadku drogowego może być szkoda całkowita, częściowa, a czasem samochód może nie ulec żadnemu uszkodzeniu. Jednak w przypadku doszczętnego zniszczenia auta mówimy o szkodzie całkowitej. Wtedy samochód jest już wrakiem i w żadnym stopniu nie nadaje się do użytkowania.

Czym jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita następuje w sytuacji, gdy naprawa samochodu miałaby być droższa od samego samochodu. Przyjmuje się wartość samochodu na dzień szkody, która jest ustalana w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zazwyczaj szkoda całkowita stanowi ok 70% wartości samochodu, jest to jednak zależne od posiadanej polisy oraz ubezpieczyciela. Starsze samochody mają większą szansę na uznanie szkody całkowitej, ponieważ mogą być trudniejsze w naprawie.

Więcej informacji o naprawieniu szkody znajduje się w art. 363 § 1 Kodeksu Cywilnego, gdzie jest właśnie mowa o tym, że gdyby naprawa była zbyt kosztowna w stosunku do wartości auta to ubezpieczony może żądać jedynie świadczenia pieniężnego.

W przypadku, gdy szkoda ma być naprawiona z polisy sprawcy możesz domagać się naprawy samochodu, oczywiście jeśli jest to możliwe. Tak jak wspomnieliśmy wyżej koszt naprawy nie może być wyższy niż wartość auta, która jest ustalana przez ubezpieczyciela na dzień, w którym zdarzył się wypadek. Wartość samochodu jest poddawana amortyzacji, uwzględnia się roczny spadek wartości.

odszkodowanie z oc sprawcy

Jaka jest wysokość odszkodowania przy szkodzie całkowitej?

Przy szkodzie całkowitej wysokość odszkodowania oblicza się według wzoru. Od wartości nieuszkodzonego samochodu przypadającego na dzień wypadku odejmuje się wartość wraku samochodu przypadającego na dzień szkody.

Co zrobić z wrakiem samochodu?

Jeśli została uznana szkoda całkowita samochód można sprzedać. Istnieją firmy skupujące bardzo uszkodzone samochody, wraki, które nie nadają się już do użytkowania. W Internecie można znaleźć adresy takich firm lub uzyskać kontakt w znajomym warsztacie samochodowym. Firma ubezpieczeniowa może również pomóc z wskazaniem miejsca lub osoby, której można sprzedać wrak. Niektórzy ubezpieczyciele sami wystawiają wraki samochodów na sprzedaż.

odszkodowanie z oc sprawcy

Może być również ta, że nikt nie chce odkupić samochodu, ponieważ przedstawia on już tylko znikomą wartość. W takim wypadku pozostaje jedynie zezłomowanie auta. Samochody w jednym kawałku zazwyczaj przyjmowane są za darmo.

Również w przypadku złomowania należy pamiętać o formalnościach. Miejsce, w którym będziemy złomować samochód powinno mieć upoważnienie wojewody do wydawania zaświadczeń o kasacji pojazdu, ponieważ właśnie ten dokument jest potrzebny do wyrejestrowania samochodu w wydziale komunikacji – w tym miejscu znajdziesz również listę miejsc, które mają uprawnienia do wydawanie tego typu zaświadczeń.

Oddając samochód do kasacji należy przygotować dowód osobisty, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny pojazdu. Jeśli dowód rejestracyjny zatrzymała Policja, należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie, a jeśli została wydana karta pojazdu to również ją należy przedstawić.

Jeśli samochód był współwłasnością powinieneś przedstawić zgodę drugiego właściciela na kasację. Niestety w wypadkach często giną ludzie, jeśli drugi współwłaściciel nie żyje musisz przedstawić jego akt zgonu. Natomiast jeśli samochód nie jest do końca Twój, jest np. zarejestrowany na bank kredytujący lub firmę leasingową to powinieneś id ich uzyskać odpowiednią zgodę na kasację.

Złomowane samochody powinny mieć również czytelne numery części składowych takich jak: numer VIN lub numer nadwozia, ramy, silnika. Numery powinny się zgadzać z tym, co widnieje w dokumentach.

Jak sprzedać wrak samochodu?

Wrak samochodu można również sprzedać, zwłaszcza jeśli znajdziemy na niego kupca. Najważniejszym elementem podczas sprzedaży jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Nie ma co liczyć na wysoką cenę, jednak sprzedaż pozwala na zaprzestanie płacenia OC. Sporządzając umowę należy spisać poprawne dane nabywcy i powinien się on zobowiązać do rejestracji pojazdu.

Po sprzedaży wraku należy zgłosić to do ubezpieczyciela oraz do wydziału komunikacji.

Sprzedaż części z wraku?

Z wraku samochodu można również spróbować odzyskać części, których wartość może przewyższyć wartość całego sprzedanego zniszczonego samochodu. Demontażu można dokonać samodzielnie, jednak to, co zostanie z samochodu należy oddać do stacji demontażu pojazdów, a tam za każdy brakujący kilogram musisz zapłacić ok. 10 zł. Zanim więc weźmiesz się za rozbieranie auta na części, przelicz czy czasem nie dopłacisz do tego działania. Części składowe samochodu ważą dość dużo i nie zawsze ich cena sprzedaży będzie przewyższać kwotę, którą trzeba będzie zapłacić na stacji demontażu pojazdów. Sama sprzedaż pojedynczych części może zająć dość sporo czasu.

Pozbyłem się wraku i co dalej?

Po dopełnieniu powyższych działań, zezłomowaniu lub sprzedaży wraku masz 30 dni na zgłoszenie się do firmy ubezpieczeniowej po zwrot nadpłaty z polisy. Jeżeli wykupiłeś ubezpieczenie AC masz prawo do zwrotu kwoty za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

[Głosów:4    Średnia:3/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here