Utrata wartości handlowej pojazdu. Kiedy należy się odszkodowanie?

0
33764

Każdy, kto chce kupić samochód, szuka tego najlepszego. Największym powodzeniem cieszą się modele bezwypadkowe i nie jest to żadną tajemnicą. Oznacza to, że właściciele samochodu, który brał udział w wypadku, a nawet drobnej kolizji, traci. Nie ma on szans na sprzedanie samochód w korzystniej cenie i za taką kwotę jak ten sam model, o tych samych parametrach tylko, ze w wersji bezwypadkowej. Czy jednak na ten stan rzeczy do się coś poradzić? Wielu kierowców uważa, że nie i przymyka oko na swoją stratę. Tymczasem z ubezpieczenia OC sprawcy można starać się nie tylko o zwrot kosztów naprawy auta, ale także i o odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. Zobacz jak, gdzie, od kogo i na jakich warunkach można starać się o takie świadczenia.

utrata wartości handlowej pojazdu

Utrata wartości handlowej pojazdu

O utracie wartości handlowej pojazdu można mówić nawet w przypadku małego uszkodzenia, które zostało zniwelowane. Właściciel chcący sprzedać taki samochód, musi się liczyć z tym, że jego cena będzie o wiele nisz niż w przypadku bezwypadkowego czy bezkolizyjnego modelu. Niekiedy różnice cen można liczyć w tysiącach. Jednak o utracie wartości handlowej pojazdu mówimy, nawet jeśli jest ona nieznaczna.

Utrata wartości handlowej pojazdu a przepisy prawa

Jeszcze do niedawna kwestia odszkodowania za utratę wartości handlowej pojazdu budziła wiele wątpliwości. Firmy ubezpieczeniowe niechętnie podchodziły do takich roszczeń i nie rzadko nie kwalifikowały takiej sytuacja jako szkody, a co za tym idzie, swojej własnej odpowiedzialności. Roszczenia tego typu były również odrzucane z  wytłumaczeniem, że trudno mówić o wartości handlowej pojazdu, który wcale na sprzedaż nie jest przeznaczony. Takie stanowisko zostało jednak zrewidowane wraz z uchwałą Sądu Najwyższego z 2001 roku. Uchwała ta mówi, że o tego typu odszkodowanie może ubiegać się każdy właściciel uszkodzonego pojazdu, jeśli uważa on, że w wyniku zdarzenia drogowego stracił on na swojej wartości rynkowej. Sąd Najwyższy uznał za anachronizm, myślenie opierające się na podziale dóbr tylko do sprzedaży i tylko do użytku prywatnego i zauważył, że w dobie gospodarki wolnorynkowej nie ma ono racji bytu.

Sprawdź bezpłatnie wysokość Dopłaty z tytułu Utraty Wartości Samochodu ->

Podobne stanowisko zajęła Komisja Nadzoru Finansowego, która w swoich wytycznych wskazuje wypłatę odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej samochodu jako powinność ubezpieczyciela. Nakazuje ona brać ten aspekty pod uwagę, jeśli wystąpił, w ustalaniu wysokości odszkodowania. Co ważne, KNF uznał, że jeśli firma ubezpieczeniowa nie stosuje się do tych wytycznych, może być na nią nałożona kara w formie grzywny finansowej.

Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu, kto je może otrzymać?

utrata wartości handlowej pojazdu

O odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej może wystąpić każdy kierowca. Wniosek z roszczeniem można złożyć, nawet jeśli samochód po naprawie został przywrócony do pierwotnego stanu i wizualnie od niego nie obiega. Wynika to z tego, że szkody poniesione w wypadku zawsze będą rzutować na wartość samochodu. Nie ma jednak co ukrywać, że największe szanse na uzyskanie tego świadczenia oraz wpłacenia go w wysokiej kwocie mają właściciele nowych samochodów, których wiek nie przekracza  7 lat. W przypadku starszych pojazdu eksperci deklarują, że spadek wartości jest znikomy i wtedy odszkodowanie się nie należy. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, iż przepisy prawa nie precyzują wieku samochodu, w przypadku którego można starać się o tę formę rekompensaty. Powołując się na słowa Rzecznik Finansowego, w przypadku roszczenia z tytułu utraconej wartość samochodu to nie wiek pojazdu jest przesłanką do określenia, czy poszkodowany może i w jakiej wysokości może otrzymać odszkodowania, ale sam fakt istnienia utraty wartości pojazdu, która niewątpliwie następuje w przypadku jego pierwszego i nawet najmniejszego uszkodzenia.

Jak mówią sami ubezpieczyciele, przyznanie odszkodowania za utratę wartość handlowej pojazdu nie jest automatyczne i zależy od konkretnego przypadku. Każdy jest rozpatrywany indywidualnie, a ubytki szacowane są dla pojazdów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym.

Jedynym wyjątkiem, kiedy to właściciel nie może otrzymać odszkodowania za utraconą wartość handlowa samochodu, jest sytuacja, gdy ubezpieczyciel orzeka o szkodzie całkowitej. Ze szkodą całkowitą mamy do czynienia, gdy koszty naprawy samochody przekraczają jego wartość.

Sprawdź bezpłatnie wysokość Dopłaty z tytułu Utraty Wartości Samochodu ->

Sprawa też komunikuje się, jeśli uszkodzeniu uległ pojazd, który był w leasingu. Wtedy to czy roszczenie i na jakich zasadach będzie mogło być wypłacone, warunkuje umowa leasingowa. Czasem może oznaczać to konieczność przeprowadzenia cesji wierzytelności, tak aby leasingobiorca sam występował o odszkodowanie od ubezpieczyciela. Nie zawsze jednak leasingodawca zgadza się na takie rozwiązanie od razu, konieczne jest przedstawienie dowodów, że leasingobiorca faktycznie będzie chciał wykupić samochód w późniejszym czasie. Może on też chcieć sam wystąpić do ubezpieczyciela o należne odszkodowania i np. zaliczyć je na poczet przyszłych rat leasingowych.

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu?

Odszkodowanie z tyłu utraty wartości rynkowej pojazdu wypłacone jest z polisy OC sprawcy zdarzenie drogowego. Oznacza to, że roszczenie składa się w firmie ubezpieczeniowej winnego wypadku/kolizji/stłuczki podając jego numer polisy oraz pozostałe dane identyfikacyjne.  Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pomocą formularza na stronie www, jeśli taki się na niej znajduje.

Wysokość odszkodowania za utratę wartości handlowej samochodu, na jaką rekompensatę można liczyć?

utrata wartości handlowej samochodu

Ustalanie wysokości odszkodowania, a co za tym idzie, wartości samochodu przed i po wypadku może niektórym przysporzyć kłopotów. Jest to o tyle problematyczne, że w prawie nie znajdują się żadne wytyczne w tym temacie. Standardowo szacując wysokość tego roszczenia, należy wziąć pod uwagę markę auta, rozmiar szkód, jakość i ceny naprawy. Sąd Najwyższy zaleca także, aby uwzględniać średnią cenę danego modelu, przy czym nie można powoływać się na ceny z poszczególnych transakcji. Wynika to z tego, że są one niemiarodajne i ustalane w bardzo indywidualny sposób, a ostateczna cena sprzedaży samochodu wynika też z umiejętności negocjacyjnych właściciela oraz kupca.

Ważnym dokumentem, na którym opierają się towarzystwa ubezpieczeniowe w obliczaniu wartości odszkodowania za utracona wartość handlowa samochodu, jest również Instrukcja Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów. Instrukcja ta została opracowana przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EkspertMot. Mówi ona, że rynkowy ubytek wartości szacuje się dla samochodów terenowych i osobowych, które utrzymane są w dobrym stanie techniczny o okresie eksploatacji nie dłuższym niż 6 lat. Należy też wspomnieć, że instrukcja dopuszcza wypłacenie odszkodowania z tytułu utraconej wartości w stosunku do motocykli, których wiek nie przekracza 3 lat. W dalszej jej części można przeczytać o wypłacie tego typu roszczeń dla samochodów  ciężarowych (do 3,5 tony – 4 lata okresu eksploatacji, powyżej 2,5 tony – 3 lata eksportacji). Instrukcja wskazuje jednak, że w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość oszacowania ubytku wartości po wskazanych okresach użytkowania pojazdów. Jako wyjątkowe przypadki wskazywany jest tutaj np. szczególna dbałość o stan techniczny czy niewielki przebieg.

Jak uzyskać odszkodowanie za utracona wartość handlowa samochodu?

Odszkodowanie za utraconą wartość handlowa samochodu nie jest wypłacane automatycznie i nie jest też częścią odszkodowania mającego na celu naprawę pojazdu. Aby je uzyskać, należy wystąpić do firmy ubezpieczanej z osobnym wnioskiem mówiącym o tym roszczeniu. We wniosku należy wykazać, że samochód po wypadku jest wart mniej niż przed nim. W tym celu dobrym rozwiązaniem jest przedstawienie opinii niezależnego rzeczoznawcy. Poszkodowany najczęściej za jej przygotowanie musi zapłacić z własnej kieszeni. Koszty przygotowywania takich opinii zaczynają się do 500 zł w górę.

Jak dochodzić swoich praw?

Bardzo często zdarza się, że i przy wypłacie tego odszkodowania firmy ubezpieczeniowe zaniżają stawki i wypłacają niższe rekompensaty lub w ogóle opiniują je negatywnie. W tym przypadku poszkodowanemu nie pozostaje nic innego jak walczyć o swoje prawa. W przypadku odszkodowań za utratę wartości handlowej samochodu obowiązuje taka sama ścieżka jak w przypadku zwrotu kosztów naprawy pojazdu, włącznie z tą sądowa. Oznacza to, że najpierw należy wyczerpać wszystkie możliwości reklamacji u firmy ubezpieczeniowej, następnie skierować sprawę do Rzecznika Finansowego, a dopiero na samym końcu wejść na ścieżkę postępowania sądowego. Sam proces opiera się na prawie cywilnym i działa na takich samych zasadach jak w przypadku innych procesów o odszkodowania. W praktyce więc decydując się na takie rozwiązanie, należy uzbroić się w cierpliwości, bo proces mogą ciągnąć się kilka miesięcy, a nawet lat. W przypadku przegranej wnioskodawca będzie też musiał pokryć wszystkie koszty postępowania, w tym i wynagrodzenie kancelarii prawnej reprezentującej stronę przeciwną.

odszkodowanie z oc sprawcy

Kiedy wartość samochodu rośnie

utrata wartości pojazdu

Problemy z wypłaceniem odszkodowania z tytułu utraconej wartości handlowej samochodu, mogą mieć też właściciele pojazdów, których wartość w wyniku naprawy wzrosła. W takim przypadku firmy ubezpieczeniowe powołują się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 roku, w której czytamy, że odszkodowanie obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione kosztach nowych części i materiałów służących do naprawy powypadkowej może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą wzrostowi wartości auta. Tutaj jednak argumentów na obronę dostarcza Rzecznik Finansowy, który zaznacza, że należy odróżnić przywrócenie samochodu do stanu sprzed wypadku pod względem technicznym i użytkowym od przywrócenia wartości rynkowej przedmiotu.

Jak pokazuje praktyka, walka o pieniądze z tytułu utraty wartości handlowej samochodu jest czasochłonna i bardzo angażująca niekiedy o naprawdę niewielkie sumy należy się sądzić. Firmy ubezpieczeniowe mimo istniejących przepisów starają się obniżać wartości wypłacanych rekompensat lub też przyznają je tylko w przypadkach oczywistych i bezspornych.

odszkodowanie z oc sprawcy

Sprawdź bezpłatnie wysokość Dopłaty z tytułu Utraty Wartości Samochodu ->

[Głosów:68    Średnia:2.9/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here