Cesja praw przy umowach ubezpieczenia: czym jest i jak działa?

0
2433

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z niemałym ryzykiem. Dlatego też przedsiębiorcy, którzy chcą spać spokojnie, powinni zawrzeć umowy ubezpieczenia odnośnie wszystkich wartościowych dla nich rzeczy. Niektórzy z nich mogą być również zobligowani do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC ma na celu minimalizację szkód, które mogą wyrządzić w trakcie świadczenia swoich usług. W tym momencie dochodzi również do cesji praw przy umowie ubezpieczeniowej. Zobacz, na czym ona polega.

Ubezpieczenie OC dla przedsiębiorcy

Jeśli w wyniku działalności przedsiębiorstwa dojdzie do wyrządzenia szkody innemu podmiotowi/osobie przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować o tym firmę, u której wykupił polisę OC. Musi też dostarczyć wszystkie dokumenty dotyczące sprawy. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie dotyczące likwidacji szkody. W jego trakcie zostaną ustalone okoliczności wydarzenia, wartość szkody, a także wysokość odszkodowania dla poszkodowanego.

  

Czym jest cesja ubezpieczeniowa?

W toku procedury likwidacji szkody dojdzie również do cesji odszkodowania. Cesja jest instytucją prawa cywilnego, która polega na przeniesieniu praw z wierzytelności na określoną osobę. Polega ona na tym, że cesjonariusz, czyli osoba trzecia nabywa prawo do wypłaty odszkodowania ustalonego przez firmę ubezpieczeniową. Umowa cesji zawierana jest przy różnego rodzaju ubezpieczeniach. Może dotyczyć zarówno odpowiedzialności cywilnej, jak i ubezpieczenie kredytów pod hipotekę.  Mówiąc prosto, cesja ubezpieczenia oznacza przeniesienie praw, które są zawarte w umowie ubezpieczeniowej. Podmiot, na który dokonywana jest cesja, staje się jedynym dysponentem prawa do przedmiotu umowy, co oznacza, że umowa jest problemem wierzytelności. W ubezpieczeniach oznacza to, że przedsiębiorca zobowiązuje firmę ubezpieczeniową, u której posiada wykupiona polisę do wypłacenia odszkodowania za wyrządzone szkody, konkretnej osobie, na rzecz, której ustawiono zastrzeżenie.

odszkodowanie z oc sprawcy

Jak zawiera się umowę cesji ubezpieczenia?

Umowa cesji ubezpieczenia zawierana jest dopiero z chwilą wyrządzenia szkody. Zawiera się ją na piśmie, w celu uniknięcia późniejszych wątpliwości i niejasności. Jej zapisy muszą jasno określać podmiot cedujący prawo oraz cesjonariusza (nabywającego). W umowie cesji trzeba też podać stosunek prawny, z którego to nabycie wynika oraz określić przedmiot cesji. Należy zaznaczyć, że umowę cesji da się także anulować. W tym celu należy wstąpić do swojego ubezpieczyciela z odpowiednim wnioskiem. Trzeba jednak liczyć się z tym, że firma ubezpieczeniowa zażąda zgody osoby na rzecz, której owa cesja została ustanowiona. Sama cesja wygasa wraz z upływem ubezpieczenie i nie jest wznawiana samoistnie w przypadku podpisania nowej umowy ubezpieczeniowej.

Po co są podpisywane umowy cesji ubezpieczeniowej?

Podstawowym zadaniem umów o cesję ubezpieczeniową jest ułatwienie i przyspieszenie czasu wypłaty odszkodowania poszkodowanemu. Umowa cesji ubezpieczeniowej jest więc postrzegana jako narzędzie ułatwiające zakończenie procedury likwidacji szkody, która powstała w wyniku działania przedsiębiorstwa.

odszkodowanie z oc sprawcy

 

[Głosów:2    Średnia:3/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here