Odszkodowanie za wypadek na peronie kolejowym

0
2095

Dworce kolejowe bywają niebezpieczne. Oblodzone czy mokre perony są przyczyną powstawania uszczerbków na zdrowiu zarówno w okresie zimowym, jak i letnim. Złamania czy zwichnięcia kończyn dolnych i górnych znacznie utrudniają podróżującym nie tylko dalszą podróż, ale i normalne funkcjonowanie. Często są też przyczyną ponoszenia sporych kosztów na leczenie czy rehabilitację. Wtedy poszkodowany zastawnika się czy za poślizgnięcie na peronie przysługuje odszkodowanie i do kogo zgłosić się z takim wnioskiem. Istotny jest również czas zgłaszania roszczenia. Zobacz, jak uzyskać odszkodowanie za poślizgnięcie się na peronie.

Poślizgnięcie się na peronie, gdzie szukać winnych?

Aby móc mówić o wypłacie odszkodowania trzeba najpierw znać winnego, czyli osobę lub podmiot, który ma tę rekompensatę wypłacić.

odszkodowanie z oc sprawcy

Jeśli doszło do wypadku na peronie, na początek należy ustalić, kto nim zarządza. Możliwości są dwie: jest to albo PKP alby inny podmiot, któremu PKP oddała konkretną część peronu w odpowiedzialność. Może się okazać, że miejsce zdarzenia na podstawie umowy lub w związku z ustawami szczególnymi zostało np. przekazane firmie sprzątającej, która odpowiedzialna jest za utrzymanie tam porządku i z tego zadania się nie wywiązała lub je zaniedbała. Ważna jest, aby wniosek o odszkodowanie złożyć do właściwego podmiotu, który odpowiada za utrzymanie czystości i konserwację peronu.

Kiedy można starać się o odszkodowanie za poślizgnięcie się na peronie?

Odszkodowanie za poślizgnięcie na peronie można otrzymać, jeśli miejsce zdarzenie było niewłaściwie zabezpieczone. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej o sygn. VI C 34/13  jako takie można uznać peron, który nie tylko nie był odśnieżony, ale również jego powierzchnia wymagała naprawy z powodu dziur i wyrw. Uzasadnieniem jest tutaj fakt, że z peronów kolejowych codziennie korzysta wiele osób w różnym wieku o różnym stanie zdrowia. Osoby te mają prawo oczekiwać, że zostaną zapewnione im bezpieczne warunki.

Kwestię utrzymania peronu w czystości warunkuje również ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art.5 ust.3 dokumenty uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomych torowisk pojazdów szynowych, znajdujących się na terenie gminy, należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących te torowiska.

odszkodowanie z oc sprawcy

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę następuje wtedy, gdy zaszedł związek przyczynowo skutkowy pomiędzy funkcjonowaniem przedsiębiorstwa a szkodą. PKP czy też inny podmiot opiekujący się peronem nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda nastąpiła na skutek siły wyższej lub z wyłącznej winy poszkodowanego. Odszkodowanie za poślizgnięcie się na peronie można więc otrzymać tylko, jeśli szkoda wystąpiła w następstwie działania lub zaniechania.

W jakim terminie można składać wniosek o odszkodowanie za poślizgnięcie się na peronie?

Poszkodowany z wnioskiem o odszkodowanie może wystąpić do 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie związane z jej naprawienie. Oznacza to, że z roszczeniem może wystąpić nawet 10 lat po ujawnieniu się szkody i od tego momentu należy liczyć 3 lata.

 

[Głosów:3    Średnia:1/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here