Odszkodowanie za wypadek na peronie kolejowym

0
2552

Dworce kolejowe bywają niebezpieczne. Oblodzone czy mokre perony są przyczyną powstawania uszczerbków na zdrowiu zarówno w okresie zimowym, jak i letnim. Złamania czy zwichnięcia kończyn dolnych i górnych znacznie utrudniają podróżującym nie tylko dalszą podróż, ale i normalne funkcjonowanie. Często są też przyczyną ponoszenia sporych kosztów na leczenie czy rehabilitację. Wtedy poszkodowany zastawnika się czy za poślizgnięcie na peronie przysługuje odszkodowanie i do kogo zgłosić się z takim wnioskiem. Istotny jest również czas zgłaszania roszczenia. Zobacz, jak uzyskać odszkodowanie za poślizgnięcie się na peronie.

Poślizgnięcie się na peronie, gdzie szukać winnych?

Aby móc mówić o wypłacie odszkodowania trzeba najpierw znać winnego, czyli osobę lub podmiot, który ma tę rekompensatę wypłacić.

odszkodowanie z oc sprawcy

Jeśli doszło do wypadku na peronie, na początek należy ustalić, kto nim zarządza. Możliwości są dwie: jest to albo PKP alby inny podmiot, któremu PKP oddała konkretną część peronu w odpowiedzialność. Może się okazać, że miejsce zdarzenia na podstawie umowy lub w związku z ustawami szczególnymi zostało np. przekazane firmie sprzątającej, która odpowiedzialna jest za utrzymanie tam porządku i z tego zadania się nie wywiązała lub je zaniedbała. Ważna jest, aby wniosek o odszkodowanie złożyć do właściwego podmiotu, który odpowiada za utrzymanie czystości i konserwację peronu.

Kiedy można starać się o odszkodowanie za poślizgnięcie się na peronie?

Odszkodowanie za poślizgnięcie na peronie można otrzymać, jeśli miejsce zdarzenie było niewłaściwie zabezpieczone. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej o sygn. VI C 34/13  jako takie można uznać peron, który nie tylko nie był odśnieżony, ale również jego powierzchnia wymagała naprawy z powodu dziur i wyrw. Uzasadnieniem jest tutaj fakt, że z peronów kolejowych codziennie korzysta wiele osób w różnym wieku o różnym stanie zdrowia. Osoby te mają prawo oczekiwać, że zostaną zapewnione im bezpieczne warunki.

odszkodowanie z oc sprawcy

Kwestię utrzymania peronu w czystości warunkuje również ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art.5 ust.3 dokumenty uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomych torowisk pojazdów szynowych, znajdujących się na terenie gminy, należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących te torowiska.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę następuje wtedy, gdy zaszedł związek przyczynowo skutkowy pomiędzy funkcjonowaniem przedsiębiorstwa a szkodą. PKP czy też inny podmiot opiekujący się peronem nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda nastąpiła na skutek siły wyższej lub z wyłącznej winy poszkodowanego. Odszkodowanie za poślizgnięcie się na peronie można więc otrzymać tylko, jeśli szkoda wystąpiła w następstwie działania lub zaniechania.

W jakim terminie można składać wniosek o odszkodowanie za poślizgnięcie się na peronie?

Poszkodowany z wnioskiem o odszkodowanie może wystąpić do 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie związane z jej naprawienie. Oznacza to, że z roszczeniem może wystąpić nawet 10 lat po ujawnieniu się szkody i od tego momentu należy liczyć 3 lata.

 

[Głosów:4    Średnia:1.3/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here