Odszkodowanie z OC sprawcy – jak je uzyskać?

0
1530

OC to obowiązkowe ubezpieczenie, które musi wykupić każdy właściciel samochodu lub innego pojazdu. Polisa komunikacyjna ma na celu ochronę ofiar, czyli zarówno osób, które są właścicielami polisy, jak i tych, które poniosły szkodę w wyniku wypadku.

Co obejmuje OC samochodu?

OC stanowi dużą ochronę i zabezpieczenie dla kierowcy i ofiary. W przypadku, gdy kierowca ubezpieczonego pojazdu spowoduje wypadek, to nie będzie musiał sam opłacać kosztów leczenia czy naprawy samochodu, a zostanie to pokryte z jego polisy. Osoba, która jest ofiarą kolizji drogowej, nie musi obawiać się tego, że sprawca okaże się niewypłacalny i zostanie pozostawiona sama sobie. Leczenie i inne koszty zostaną ściągnięte z polisy OC sprawcy.

Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC

Suma gwarancyjna OC jest regulowana przez przepisy prawne. Określa ją art. 36 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jest to maksymalna kwota, do której towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Obecnie wynosi ona 5 210 000 euro w przypadku szkody na osobie oraz 1 050 000 euro w przypadku szkody majątkowej. Sumy dotyczą jednego zdarzenie, bez względu od tego ile osób w nim ucierało.

odszkodowanie z oc sprawcy

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku  – jak je uzyskać?

Aby otrzymać pieniądze z ubezpieczenia, należy złożyć odpowiedni wniosek do towarzystwa ubezpieczeniowego. Do wniosku musi być dołączona pełna dokumentacja o poniesionych szkodach w wypadku samochodowym, również dokumentacja medyczna. Niestety, ubezpieczyciele coraz częściej zaniżają przyznane świadczenia, dlatego, aby tego uniknąć, warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczych. Tego typu firmy wiedzą, jak walczyć z ubezpieczycielem, a w razie problemów mogą złożyć wniosek do sądu i reprezentować klienta. Dzięki pomocy specjalistów można uzyskać odszkodowanie adekwatne do poniesionych szkód. Przybliżoną wartość należnego odszkodowania można sprawdzić na kalkulatoroc.org.pl.

Zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku a odszkodowanie

Osoby poszkodowane w wypadku mogą ubiegać się nie tylko o wypłatę ubezpieczenia OC sprawcy, ale również o zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku. Jak wspomniano ubezpieczanie pokrywa szkody majątkowe oraz koszty związane z uszczerbkiem na zdrowiu czy utraconym zarobkiem. Zadośćuczynienie pozwala wynagrodzić doznane krzywdy i szkody niematerialne, wynikające z odczuwania skutków wypadku. Mogą to być np. cierpienia psychiczne i fizyczne. Ciężko dokładnie oszacować wysokość odszkodowania, każda sprawa wymaga dokładnej analizy.

Kiedy warto złożyć wniosek o zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest wypłacane jednorazowo, dlatego w momencie wnioskowania należy dokładnie opisać doznane szkody oraz następstwa, które mogą być z nimi związane. O świadczenie można starać się, gdy:

 • wypadek zakończył się kalectwem,
 • wypadek spowodował niekorzystne zmiany w wyglądzie,
 • zdarzenie wywołało pogorszenie się zdrowia psychicznego,
 • kolizja wywołała poczucie nieprzydatności społecznej,
 • nastąpiło naruszenie dobra osobistego poszkodowanego,
 • wypadek wywołał traumę, np. lęk przed jazdą samochodem.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Wypadki często kończą się tragicznie, śmiercią ofiar. W takiej sytuacji można starać się o zadośćuczynienie z OC sprawcy, które nie przywróci bliskiej osoby, ale pomoże w codziennym funkcjonowaniu. O świadczenie mogą starać się najbliższe osoby, czyli dzieci, rodzice, rodzeństwo i dziadowie, a także rodzice zastępczy i inne osoby, które były blisko związane z ofiarą. Warto pamiętać, że o zadośćuczynienie z OC sprawcy można się starać w ciągu 3 lat od daty wypadku.

Wysokość zadośćuczynienia

Towarzystwo ubezpieczeniowe, który wylicza wysokość świadczenia, powinno dokładnie rozpatrzyć każdą sprawę i wziąć pod uwagę wiele różnych czynników np.:

odszkodowanie z oc sprawcy
 • stopień uszczerbku na zdrowiu,
 • okres korzystania z pomocy lekarskiej,
 • wiek poszkodowanego,
 • styl życia i zawód poszkodowanego,
 • stopień pokrewieństwa z ofiarą,
 • stopień zażyłości,
 • cierpienie psychiczne związane ze stratą bliskiej osoby.

Nie ma przepisów, pozwalających odkreślić wysokość świadczenie, dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe często przyznają niskie kwoty, nierekompensujące poniesionych strat. Należy pamiętać, że poszkodowany ma prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. W przypadku, gdy firma nie chce dość do porozumienia, może skorzystać z pomocy rzecznika finansowego lub założyć sprawę sądową.

O zadośćuczynienie można wnioskować samodzielnie, ale proces jest trudny, czasochłonny, wymaga dużej dyspozycyjności. Aby sprawa potoczyła się szybciej, można skorzystać pomocy firm odszkodowawczych, które walczą o świadczenia w imieniu klienta.

[Głosów:1    Średnia:1/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here