Uzyskaj odszkodowanie

Czy ubezpieczyciel ma prawo zmniejszyć odszkodowanie?

0

Bardzo często się zdarza, że poszkodowani otrzymują zaniżone odszkodowanie. Pojawia się wtedy pytanie — Czy ubezpieczyciel ma do tego prawo? Jak kwota odszkodowania powinna być uzasadniona? Jak sprawdzić, czy otrzymana kwota jest właściwa?

odszkodowania z oc

Dopłata do ubezpieczenia sposobem na wyższe ubezpieczenie

0

Kolizja lub wypadek drogowy zdarza się wielu kierowcom. Niemal każdy kierowca doznał kiedyś przynajmniej lekkiej stłuczki lub brał udział w podobnym zdarzeniu drogowym, które wymagałoby kontaktu z ubezpieczycielem i potrzeby wypłaty odszkodowania. Już samo takie zdarzenie stanowi stres dla uczestnika, a potem wiąże się dodatkowo z licznymi formalnościami, których celem jest uzyskanie odszkodowania. I właśnie z wypłatą odszkodowań komunikacyjnych kierowcy mają nierzadko poważne problemy. Bardzo często firmy ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowania, co w rezultacie nie pokrywa całości szkód.

odszkodowania z oc

Co dzieje się z polisą OC pojazdu w momencie jego sprzedaży?

0

Chociaż liczba samochodów kupowanych na rynku pierwotnym stale wzrasta, nadal dużą popularnością wśród Polaków cieszą się samochody używane. Wszystkie z reguły posiadają ważne obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Czy w momencie sprzedaży auta polisa OC wygasa, czy przechodzi na nowego właściciela? Wyjaśniamy.

odszkodowania z oc

E-faktury, e-delegacje, e-zamówienia – czym jest nowoczesna księgowość?

0

Trudno wyobrazić sobie nowoczesną księgowość bez stosowania systemów informatycznych służących do elektronicznego obiegu dokumentów. Przeniesienie całej dokumentacji firmy online prowadzi do znacznego przyśpieszenia procesów księgowania, obniża koszty prowadzenia księgowości, pozwala na łatwy dostęp do wszystkich dokumentów o każdej porze dnia i z każdego miejsca oraz wzmacnia kontrolę procesów księgowych w firmie. Firmy, w których wdrożono systemy elektronicznego obiegu dokumentów zyskały pełną automatyzację procesów biznesowych, takich jak wystawianie i odbieranie faktur, rozliczanie delegacji, czy obsługa zamówień.

odszkodowania z oc

Dopłata do odszkodowania OC

0

Uważasz, że otrzymane przez Ciebie odszkodowanie jest zbyt niskie? Boisz się walczyć o swoje pieniądze przed sądem?

odszkodowania z oc

Ubezpieczenie NNW

0

Popularne przysłowie mówi, że gdyby ktoś wiedział że się przewróci, to by się położył. W doskonały sposób oddaje ono nieprzewidywalność naszego losu. Nigdy nie wiadomo co nas czeka, dlatego dobrze się zabezpieczyć na wszelkie możliwe scenariusze.

odszkodowanie z oc sprawcy

Zabezpieczyć można się na wiele sposobów, jednym z nich jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Ubezpieczenie tego typu możemy zawrzeć w dowolnym momencie. Na pewno większość z nas posiada takie ubezpieczenie w miejscu pracy, lub nauki.

Warto jednak dokupić ubezpieczenie które będzie chroniło nas również w domu, czy na wakacjach. Firmy ubezpieczeniowe prześcigają się w ofertach. Dobrze się im dokładnie przyjrzeć i wybrać produkt ubezpieczeniowy dobrany na miarę naszych potrzeb.

W przypadku nieszczęśliwego wypadku, możemy wtedy liczyć nie tylko na odszkodowanie, ale w zależności od wybranego wariantu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków sfinansuje nasze leczenie, a nawet zapewni nam „dietę” wypłacaną za każdy dzień pobytu w szpitalu.

W przypadku ubezpieczeń turystycznych, ubezpieczenie NNW pokryje koszty leczenia za granicą. W przypadku ubezpieczenia NNW, możemy wybrać składkę jaką chcemy opłacać, im wyższą składkę opłacamy, tym wyższe dostaniemy ewentualne odszkodowanie.

Możemy również ubezpieczyć się w kilku firmach ubezpieczeniowych, a każda z firm wypłaci nam ewentualne odszkodowanie niezależnie od pozostałych.

odszkodowania z oc

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie z OC

0

Większość kierowców, których samochodu zostały poszkodowane w kolizji, o odszkodowanie występuje jak najszybciej. Najczęściej komplet dokumentacji dotyczącej powstałej szkody, wysyła się jeszcze w tym samym tygodniu jak ona powstała. Jednak nie zawsze tak jest.  Niekiedy brak czasu sprawia, że z wystąpieniem o odszkodowanie czekamy kilka dni, a nawet tygodni. Co prawda na dochodzenie odszkodowania z ubezpieczenie OC ustawodawca dał nam dość dużo czasu, jednak należy pamiętać, że nie jest to czas nieograniczony. Po upłynięciu ustawowych terminów odszkodowanie ulega przedawnieniu i nie można z niego skorzystać. Sprawdź, kiedy odszkodowanie się przedawnia.

Czego dotyczy przedawnienie?

Przedawnienie dotyczy wszystkich roszczeń w prawie cywilnym, a więc obejmuje i te związane z wypadkami komunikacyjnymi. Przedawnienie polega na tym, że po określonych w ustawach terminach dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia jest niemożliwe, lub niemal niemożliwe. Dlatego też, jeżeli chce się wystąpić o odszkodowanie i uzyskać je koniecznie należy przestrzegać prawnych terminów.

Odszkodowania, które się przedawniają

Przedawnienie się odszkodowań, jest formą zachęty do szybkiego dochodzenia swoich prawa oraz narzędziem ochrony dłużników przed spłatami starych długów. Terminy, w jakich można starać się o odszkodowanie, są zapisane w Kodeksie Cywilnym. Kodeks ten mówi również, że po przekroczeniu tych terminów to od dłużnika (sprawcy szkody) będzie zależało czy spłaci on swój dług, czy też nie. Ustawodawca daje mu w tej kwestii dowolność.

W praktyce jednak ubezpieczyciele nie regulują odszkodowań za przedawnione sprawy. Wynika to z tego, że nie poczuwają się do likwidacji szkody, która nie jest w zakresie ich odpowiedzialności. W większości ubezpieczeń termin przedawniania to 3 lata. Naliczany jest od dnia wymagalności roszczenia. Termin ten ustanowiony jest przez Kodeks Cywilny i zapisanych w artykule 81 paragrafie 1.

odszkodowanie z oc sprawcy

Przedawnianie się roszczeń dotyczących polisy OC

Inne zasady obowiązują w przypadku przedawniania się roszczeń dotyczących polis OC. Szczegółowe przepisy zapisane są w art. 442 indeks 1 Kodeksu Cywilnego. Mówią one, że zakład ubezpieczeń może uchylić się od wypłacenia odszkodowania w dwóch przypadkach.

Pierwszym z nich jest sytuacja, w której minęły przynajmniej 3 lata od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz ubezpieczycielu odpowiedzialnym za naprawienie tej szkody lub też minęło 10 lat od dnia wypadku. Terminy te dotyczą tylko szkód majątkowych np. zniszczonej karoserii samochodowej. Drugi przypadku, to gdy minęło przynajmniej 3 lata od dnia, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz ubezpieczycielu odpowiedzialnym z jej naprawienia. Termin ten dotyczy szkód osobowych np. uszkodzeń ciała lub śmierci. Należy też wspomnieć, że odrębne przepisy dotyczą przedawniania się ubezpieczeń OC osób małoletnich. W ich przypadku roszczenia przedawniają się nie wcześniej niż 2 lata po uzyskaniu przez nich pełnoletności.

Takie zapisy oznaczają, że ustawodawca bardzo korzystnie traktuje ofiary wypadków. Niezależnie od powstałej szkody czas przedawniania odszkodowania biegnie dopiero od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o firmie, która ma wypłacić ubezpieczenie, a nie jak to bywa w przypadku pozostałych odszkodowań od czasu powstania szkody. Jak zaznacza sam ustawodawca, takie zapisy wynikają z tego, że ofiara wypadku nie zawsze musi posiadać informacje na temat ubezpieczyciela chroniącego odpowiedzialność cywilną winnego wypadku.

Kiedy przedawnia się szkoda będąca wynikiem przestępstwa?

Jeszcze dłuższy czas na staranie się o ubezpieczanie mają osoby, które uczestniczyły w wypadku będącym przestępstwem (tj. zbrodnią lub występkiem). W ich przypadku roszczeń mogą oni dochodzić przez co najmniej 20 lat. Termin ten obowiązuje od sierpnia 2007 roku. Ma również zastosowanie do szkód wyrządzonych przed 10 sierpnia 2007 roku, o ile nie były one przedawnione w dniu wprowadzania aktualizacji przepisów. 20-letni okres przedawniania na mocy wyroku Sądu Najwyższego obowiązuje również w sytuacjach, gdy sprawcy wypadku nie udało się zidentyfikować, ale jego okoliczności wskazują na jego bezsporną winę, a co za tym idzie odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszy Gwarancyjnego.

Przepisy wymuszające bieg przedawnienia

Termin przedawnienia odszkodowań OC warunkowany jest nie tylko terminami zapisany w Kodeksie Cywilnym, ale również i przepisami wstrzymującymi bieg przedawniania. Przepisy te określają, że podjęcie przez poszkodowane działań w stosunku do sądu powszechnego, polubownego lub komornika, rozpoczęcie mediacji lub też uznania zobowiązania dłużnika oznacza przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Do przerwania terminu przedawniania zalicza się też sytuacje, w których zgłasza się swoje roszczenia ubezpieczycielowi – wtedy termin zaczyna biec od nowa po otrzymaniu decyzji i przyznaniu bądź nie, odszkodowania. W takich przypadkach wszystkie zapisane w Kodeksie Cywilny terminy liczone są od zera. W praktyce oznacza to, że 3-letnie terminy rzadko kiedy są przestrzegane.

 

odszkodowania z oc

Pijany poszkodowany: czy dostanie odszkodowanie z OC sprawcy wypadku gdy pił alkohol?

0

Mimo licznych akcji prewencyjnych i kontroli drogowych pijani kierowcy nadal stanowią duży odsetek kierujących pojazdami. Osoby kierujące pod wpływem alkoholu bardziej narażone są na spowodowanie i uczestniczenie w wypadkach drogowych. Jeśli to oni powodują kolizje czy stłuczkę, sytuacja jest jasna, muszą zwrócić firmie ubezpieczeniowej wypłacone ofiarom odszkodowanie. Nie mogą też liczyć na wypłacenie odszkodowania polisy AC. Co jednak dzieje się, kiedy to poszkodowany jest pijany. Na jakie odszkodowanie  może liczyć pijany kierowca biorący udział w wypadku? Czy pijany pieszy, który wtargnął na drogę, może starać się o odszkodowanie OC? Sprawdźcie sami, jakie prawa ma pijana ofiara wypadku komunikacyjnego.

Pijana ofiara wypadku – czyli kto?

Jako pijaną ofiarę wypadku komunikacyjnego rozumie się zarówno pieszego, pasażera, jak i innego kierowcę. Wszystkie te osoby obowiązują te same zasady starania się o odszkodowanie. Można się o nie starać, jeśli to nie nietrzeźwa osoba była winna spowodowania wypadku. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że pijany kierowca oprócz odszkodowania otrzyma także karę określoną w przepisach Kodeksu Karnego za prowadzenia auta pod wpływem alkoholu.

odszkodowanie z oc sprawcy

Ubezpieczenie pijanej ofiary wypadku

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) pozwala nawet kierowcy, który w chwili wypadku był nietrzeźwy starać się odszkodowanie z polisy sprawcy. Co prawda suma wypłaconych pieniędzy może być niższa, jednak jest duża szansa na to, że pijany kierowca poszkodowany w wypadku uzyska odszkodowanie. Pomniejszenie odszkodowania następuje w chwili, gdy firma ubezpieczeniowa uzna, że nie trzeźwa ofiara wypadku przyczyniał się do niego bezpośrednio lub zwiększyła rozmiar powstałych szkód. Sposób, w jaki pijana ofiara oddziaływała na zdarzenie, wyraża się w procentach i o taki też procent jest pomniejszone wypłacane odszkodowanie. Praktyka pokazuje, że ubezpieczyciele takiej osobie przypisuje jak największy procent sprawstwa, aby wypłacić jak najmniejsze odszkodowanie. Należy jednak pamiętać, że udowodnienie związku pomiędzy wypadkiem a stanem nietrzeźwości ofiary leży zawsze po stronie ubezpieczyciela. Dlatego też specjaliści uczulają, aby standardową procedurą w tym wypadku było odwołanie i żądanie uzasadnienia przedstawionych wyliczeń.

Pijany piesza ofiara wypadku

O odszkodowanie może starać się również pijany pieszy, który wszedł na drogę w nieoznakowanym miejscu. On również może otrzymać świadczenia od ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku stopień jego bezpośredniego udziału w spowodowaniu wypadku będzie określony bardzo wysoko. Zazwyczaj waha się on w okolicach ok. 70%. Oceniając te szkody, ubezpieczyciel bierze pod uwagę m.in. miejsce zdarzenia, prędkość, z jaką jechał samochód oraz ogólnie zachowanie kierowcy  np. czy próbował uniknąć zderzenia z pijanym pieszym. Na tej podstawie ustala  indywidualny procent dla każdego zdarzenia.  Również w tym wypadku, jeśli procent podany przez firmę ubezpieczeniową, jest wysoki, trzeba złożyć reklamacje i starać się o to, aby został on pomniejszony. Dzięki temu uzyska się prawo do wyższego odszkodowania.

 

odszkodowania z oc

Czy warto wykupić AC (Autocasco) samochodu?

0
Czy warto wykupić AC (Autocasco) samochodu?

Ubezpieczenie AC, czyli Autocasco to coraz popularniejszy rodzaj nieobowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Właściciele samochodów decydują się na nie szczególnie wtedy, kiedy posiadają nowy samochód. O ile ubezpieczenie OC pokrywa straty spowodowane przez osoby trzecie, o tyle z ubezpieczenia AC zostanie wypłacone odszkodowanie, kiedy stratę spowodował sam ubezpieczony i to jest naprawdę przydatna opcja.

odszkodowania z oc

Wysokość prowizji od odszkodowania

0

Nie każda osoba poszkodowana czuje się na siłach, aby samodzielnie występować do firmy ubezpieczeniowej z wnioskiem o odszkodowanie. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Zły stan zdrowia, brak czasu, strach przed biurokracją, nieznajomość przepisów prawa ubezpieczeniowego itd. W takim wypadku poszkodowani najczęściej decydują się na skorzystanie z pomocy firmy odszkodowawczych lub kancelarii prawnych. Nie mniej ich pomoc nie jest darmowa. Zazwyczaj opiera się ona na tzw. prowizji od sukcesu. Na czym polega ta forma wynagrodzenia i ile naprawdę należy zapłacić firmie odszkodowawczej? Zobaczcie sami.

Co oznacza prowizja od sukcesu?

Większość kancelarii odszkodowawczych swoje wynagrodzenie ustala jako prowizja od sukcesu. Oznacza to, że koszt ich usług nie jest stały. Co prawa, kancelaria nie pobiera opłat wstępnych, ale należy liczyć się z tym, że zatrzyma ustalony wcześniej procent z wywalczonego odszkodowania. Jeśli poszkodowany przegra sprawę z ubezpieczycielem, kancelaria nie otrzyma nic.

Od czego uzależniona jest prowizja kancelarii odszkodowawczej?

Każda kancelaria odszkodowawcza ma dowolność w ustalaniu swoich stawek, w tym i prowizji od sukcesu. Nie mniej jednak najczęściej wysokość prowizji uzależniona jest od złożoności sprawy, zgromadzonej dokumentacji dowodowej, stanu faktycznego okoliczności, w jakich doszło do wypadku oraz nakładu pracy, jaki kancelaria musi poświęcić na prowadzenie sprawy odszkodowawczej klienta. W związku z tym należy liczyć się z tym, że kancelaria każdą sprawę traktuje inaczej i na indywidualnych zasadach. Wyceny swoich usług dokona ona po zapoznaniu się ze sprawą klienta oraz kompletem dokumentacji.

Niska prowizja = więcej pieniędzy dla poszkodowanego

Na rynku można spotkać różnorodne oferty kancelarii odszkodowawczych. Są i takie, które proponują bardzo niskie stawki prowizyjne. Nie zawsze to jednak oznacza, że klient uzyska wyższe odszkodowanie. Należy pamiętać, że praca specjalistów kosztuje. Niekiedy niskie stawki prowizyjne są wynikiem tego, że firma odszkodowawcza nie oferuje profesjonalnego podejścia do sprawy i oszukuje swoich klientów. Na zbyt niskie prowizje trzeba więc uważać i dokładnie przeczytać umowy, a także sprawdzić opinie o kancelarii odszkodowawczej.

Jak jest prowizja w sprawach o odszkodowanie?

Kancelarie odszkodowawcze, które działają w profesjonalny i rzetelny sposób, zazwyczaj wysokość swojej prowizji ustalają na poziomie ok. 20%. Wysokość ta jest średnia i może ona oczywiście być wyższa przy bardziej skomplikowanych sprawach o odszkodowanie. Jednak każdy poszkodowany powinien w być wyczulony, jeśli kancelaria, z która rozważa możliwość współpracy, oferuje znacznie odbiegający procent od tego podanego. Zarówno zbyt niska prowizja, jak i zbyt wysoka mogą być powodem do niepokoju. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy chce się, skorzystać z usług renomowanej kancelarii odszkodowawczej ceny ich usług na pewno będą wyższe niż podana średnia. Inne ceny i systemy wynagrodzeń obowiązują także w przypadku chęci skorzystania z usług kancelarii prawnej lub radcy prawnego.

 

odszkodowania z oc
odszkodowanie

ZOBACZ TEŻ