Jakie są koszty procesu o zaniżone odszkodowanie?

0
1766

Jednym z częstych problemów przy wypłacie odszkodowania, z jakimi spotykają się poszkodowani, jest zaniżona wysokość rekompensaty. Jeśli ścieżka odwoławcza w postaci reklamacji u ubezpieczyciela i pomoc ze strony Rzecznika Finansowego nie wystarcza, to poszkodowany może swoich praw dochodzić  w sądzie. W toku postępowania sąd sprawdza zasadność roszczeń poszkodowanego i jeśli są one zasadne, nakazuje firmie ubezpieczeniowej wypłatę odszkodowania. Ile jednak kosztuje postępowanie sądowe? Zobacz, na jakie koszty należy się przygotować, pozywając ubezpieczyciela do sądu.

Ile wynoszą opłaty za złożenie pozwu w sądzie?

Aby pozwać ubezpieczyciela do sądu, konieczne jest złożenie w tej instytucji pozwu, w którym zaznacza się wartość przedmiotu sporu. Wartościową przedmiotu sporu jest wysokość żądanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Samo złożenie pozwu niestety nie jest darmowe. Sąd pobiera tzw. opłatę od pozwu. Jej wysokość w przypadku pozwów przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Oznacza to więc, że jeśli pozywa się ubezpieczyciela na wysoką sumę, już na wstępie należy przygotować się na wysoką opłatę. Rozwiązaniem jest tutaj złożenie wraz z pozwem wniosku o zwolnienie opłat  sądowy. Można o to wnioskować w przypadku niskich dochodów. Wraz z wnioskiem o zwolnienie z opłat należy przedstawić oświadczenie majątkowe oraz wykazać comiesięczne dochody.

odszkodowanie z oc sprawcy

Ile kosztuje wynajem kancelarii odszkodowawczej?

Decydując się na wejście na ścieżkę sądową, należy również liczyć się z kosztem wynajmu kancelarii prawnej lub radcy prawnego. Przed sądem oczywiście można się reprezentować samemu, jednak meandry prawa ubezpieczeniowego są tak zawiłe, że szanse na sukces są niewielkie. Koszt usługi adwokackie reguluje indywidualna umowa podpisana między tym podmiotem a klientem. Trudno to więc mówić o uśrednionym koszcie. Dobra kancelaria prawna potrafi naprawdę dużo kosztować. Przy wyborze można się ewentualnie kierować rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 widzenia 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokacie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W rozporządzeniu znajdują się stawki urzędowe, czyli minimalne.

Ile kosztuje opinia biegłego rzeczoznawcy?

W trakcie procesu z firmą ubezpieczeniową zazwyczaj wszystko sprawdza się od oszacowania faktycznych szkód poniesionych przez poszkodowanego. W związku z tym koniecznością jest powołanie biegłego, który je określi. To na podstawie jego opinii sąd w dużej mierze wydaje wyrok i rozstrzyga spór. Praca biegłego jednak kosztuje. Jej koszty zobowiązana jest pokryć osoba, która składa wniosek o przeprowadzenie tego dowodu, czyli poszkodowany. Koszt opinii biegłego uzależniony jest od jego pracy. Im opinia jest obszerniejsza i czasochłonna, tym jej koszt będzie wyższy. Praktyka pokazuje, że w przypadku szacowania wyceny uszkodzeń samochodu może się ona wahać od 500 do 2500 zł.

odszkodowanie z oc sprawcy

Kto pokrywa koszty sądowe w sporze z firmą ubezpieczeniową?

Na etapie toczenia się postępowania sądowego większość kosztów pokrywa poszkodowany. Jeśli sprawa zakończy się jego wygraną, sąd orzeka o przeniesieniu kosztów na ubezpieczyciela. Ta sama zasada działa w druga stronę. Oznacza to, że jeśli poszkodowany przegra proces, nie tylko musi ponieść własne koszty z nim związane, ale również i te firmy ubezpieczeniowej. Należy pamiętać, że w koszty te włączone jest również wynagrodzenie reprezentant, czyli kancelarii prawnej lub radcy prawnego.

 

[Głosów:1    Średnia:1/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here