Dopłaty do odszkodowań: kiedy możemy otrzymać dodatkowe pieniądze?

0
1843

Ustalenie wysokości odszkodowania nie zawsze zamyka proces likwidacji szkody. Niekiedy poszkodowani nie są zadowoleni z jego wysokości i starają się o przyznanie wyższego świadczenia. Takie starania nawet na etapie uzyskania decyzji od ubezpieczyciela co do wielkości przyznanego wsparcia są jak najbardziej możliwe. Jest tu jednak jeden wyjątek. Poszkodowani nie mogą starać się o nowe świadczenia czy podwyższenie tych otrzymanych, jeśli podpisano ugodę ubezpieczeniową. Zamyka ona wszystkie ścieżki i kończy definitywnie proces likwidacji szkody. Poszkodowany nie tylko nie może skorzystać tutaj z pozasądowych możliwości negocjacji odszkodowania, ale także i nie może wejść na ścieżkę postępowania sądowego.

Na czym polega ugoda ubezpieczeniowa?

Ugoda ubezpieczenia jest umową regulowaną przepisami prawa cywilnego. Jest ona narzędziem chcenie wykorzystywanym przez towarzystwa ubezpieczeniowe i różnie często niekorzystnym dla poszkodowanych. Towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie podsuwają ją osobom poszkodowanym już na początku etapu likwidacji szkód, licząc na szybkie zakończenie procesu oraz zablokowanie dalszych działań poszkodowanego. Jak pokazuje praktyka, ugody najczęściej stosowane  są w przypadku, gdy ubezpieczyciel zdaje sobie sprawę, że poszkodowany może wystąpić o większe świadczenia, niż do tej pory to zrobił. Ugody ubezpieczeniowe to również częste narzędzie mające zapobiegać wejściu na ścieżkę sądową.

Co daje ugoda ubezpieczeniowa?

Ugoda ubezpieczeniowa jest dokumentem na podstawie, którego ubezpieczyciel może wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie. Oznacza to więc, że po jej podpisaniu środki przelewane są niemal natychmiast na wskazane przez poszkodowanego konto bankowe. I właściwie na tym zalety dla poszkodowanego się kończą. Dokument, który w założeniu ma pogodzić dwie strony, często bywa niesprawiedliwy dla poszkodowanych i bazuje na ich niewiedzy. Co prawda ubezpieczyciel podwyższa nieco proponowaną pierwotnie kwotę odszkodowania, ale nie jest ona nigdy taka, jakiej żąda poszkodowany. Stąd też prawnicy radzą, aby z ugody ubezpieczeniowej korzystać tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. przy wyjątkowo trudnych i skomplikowanych sprawach lub gdy dowody na szkodę i sprawstwo są jedynie poszlakowe.

Zapisy ugody ubezpieczeniowej są negocjowane indywidualne przez dwie strony sporu i powinny być odsuwane do okoliczności i ich oczekiwań. Nie mniej jednak dokument powinien zawierać:

  • Przedmiot umowy, w tym przypadku są to roszczenia związane z odszkodowaniami, zadośćuczynieniem i innymi świadczeniami, które przysługują poszkodowanemu z polisy OC sprawcy,
  • Kwotę roszczeń,
  • Wykaz roszczeń, jakie zaspokaja ugoda.

To jak powinna wyglądać ugoda ubezpieczeniowa oraz jakie dokładnie zapisy muszą się w niej znaleźć warunku dokładnie Kodek Cywilny.

odszkodowanie z oc sprawcy

Konsekwencje podpisania ugody ubezpieczeniowej

Oprócz szybkiej wypłaty pieniędzy z odszkodowania ugoda ubezpieczeniowa ma też inne konsekwencje. Tą najważniejszą jest to, że zamyka ona drogę do starania się o dodatkowe świadczenia z ubezpieczenia. Poszkodowany nie może więc występować z nowymi roszczeniami w stosunku do firmy ubezpieczeniowej, nawet jeśli sytuacja się zmieni i dojdą nowe okoliczności, np. okaże się, że kosztorys był błędnie sporządzony lub w toku leczenia wyszły nowe uszczerbki na zdrowiu.  Nowych roszczeń poszkodowany nie może składać ani na drodze polubownej, ani w sądzie, taki wniosek będzie z automatu odrzucony.

Jak podważyć ugodę ubezpieczeniową?

Zazwyczaj w ugodach z firmami ubezpieczeniowymi wpisana jest klauzula mówiąca, że dokument wyczerpuje wszystkie roszczenia względem ubezpieczyciela.  Taki zapis oznacza, że podważenie ugody jest bardzo trudne, wręcz niewykonalne. Jak przekonują prawnicy, nawet bez takiego zapisu podważenie zapisów ugody ubezpieczeniowej, może nieść wiele problemów. Osoba, która chciałaby to zrobić, musi wykazać, że:

odszkodowanie z oc sprawcy
  • Ugoda ubezpieczeniowa nierówno traktuje uczestników sporu; oznacza to, że jedna ze stron musi iść na większe ustępstwa i zrzec się większej kwoty, niż druga,
  • Ugoda ubezpieczeniowa została zawarta w wyniku złej woli; oznacza to udowodnienie, że ubezpieczyciel z premedytacją działał na niekorzyść poszkodowanego i kierował się wyłącznie własnym interesem,
  • Wystąpiły nowe okoliczności mające znaczący wpływ na ugodę ubezpieczeniową oraz zapisane w niej kwoty roszczeń; poszkodowany musi wykazać, że ani poszkodowany, ani ubezpieczyciel nie wiedzieli i nie mogli o nich wiedzieć w czasie podpisywania ugody,
  • Ugoda ubezpieczeniowa sprzeczna jest z ustawą oraz regulacjami Kodeksu Cywilnego, jeśli tak jest, umowa jest automatycznie nieważna.

Jak więc widać podważenie ugody jest bardzo trudne i nie obejdzie się tu bez pomocy dobrego prawnika. Dlatego też, zanim się ją podpisze, warto się zastanowić, czy warto i czy nie lepiej jest dochodzić swoich praw do wyższego odszkodowania na innej ścieżce np. reklamacji, Rzecznika Fina swego czy sporu sądowego. Pomóc w ocenie ugody oraz możliwości uzyskania wyższej kwoty niż na ugodzie zawsze może profesjonalna firma odszkodowawcza lub kancelaria prawna.

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here