Ile czasu trzeba czekać na odszkodowanie? Terminy wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń OC i AC

0
4161

Poszkodowani w wypadkach chcą otrzymać odszkodowanie od ubezpieczyciela w jak najszybszym terminie. Jednak czas ich wypłaty jest ściśle określony przez prawo oraz umowy podpisywane z firmami ubezpieczającymi. Termin wypłaty uzależniony jest również od tego, czy czeka się na wypłatę AC, czy OC. Zobacz, w jakich terminach możesz liczyć na wypłatę odszkodowań.

W jakim terminie ubezpieczyciel wypłaca OC?

Przepisy prawa jasno mówią, że firma ubezpieczająca na wypłatę OC ma 30 dni. W tym terminie musi wypłacić bezsporną część  odszkodowania. W przypadku gdy wyjaśnienie wszystkich okoliczności zajścia było nie możliwe, termin ten może być przedłużony o 14 dni,  a następnie o 90. Terminy te nie mają jednak odniesienia do sytuacji, gdy wypadek samochodowy objęty jest postępowaniem sądowym karnym lub cywilnym. Wtedy ubezpieczyciel odszkodowanie może wypłacić dopiero po zapadnięciu prawomocnego wyroku sądu. Przedłużenie terminu wypłaty odszkodowania OC może również nastąpić w wynikać składanych reklamacji oraz odwołań od decyzji. Należy pamiętać, że podane terminy wlicza się czasu dostarczenia do ubezpieczyciela kompletnej dokumentacji i opisu zdarzenia.

odszkodowanie z oc sprawcy

W przypadku przedłużającego się terminu wypłaty odszkodowania firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana o tym poinformować poszkodowanego na piśmie, wskazać przyczynę opóźnienia oraz wyjaśnić jakie działania zostały podjęte, aby wyjaśnić sytuację, a także poinformować, kiedy planowane jest zakończenie sprawy.  W przypadku braku podjęcia takich działań ubezpieczyciel naraża się na kary finansowe oraz konieczność wypłacenia odsetek poszkodowanemu za zwłokę  wypłacie odszkodowania. Ubezpieczyciela, który ociąga się z wypłatą odszkodowania, można również zaskarżyć do Komisji Nadzoru Finansowego. Po zbadaniu przez nią sytuacji ubezpieczyciel może zostać ukarany sankcjami finansowymi.

W jakim terminie ubezpieczyciel wypłaca AC?

W przypadku wypłaty AC sytuacja jest bardziej skomplikowana. Nie ma tutaj krajowych przepisów określających termin wypłaty takiego odszkodowania. Czas na jego wypłacenie ustalają same towarzystwa ubezpieczeniowe, stąd też terminy mogą być różne. Ogólna zasada oraz  dobre praktyki nakazują, aby odszkodowanie z ubezpieczenia AC zostało wypłacone do 30 dni od daty złożenia roszczenia. W tym terminie powinna również zapaść ewentualna decyzja negatywna o jego nieprzyznaniu. Jeżeli tak się stanie, ubezpieczyciel musi poinformować o swojej decyzji na piśmie wraz z wyjaśnieniem dokładnych przyczyn swojej negatywnej decyzji.  Jeżeli ubezpieczyciel podejmie decyzje o wypłacie odszkodowania AC, powinien on zachować 14 dniowy termin wypłaty liczony od dnia ustalenie wszystkich okoliczności wypadku  oraz 30 dniowy termin wypłaty bezspornej części odszkodowania.

Terminy te warunkowane są zapisami Kodeksu Cywilnego. Wiele firm ubezpieczeniowych zaznacza również terminy wypłaty odszkodowań z ubezpieczenia AC w podpisywanych umowach. Stąd też specjaliści polecają przed zawarciem takiej umowy dokładne sprawdzić, jakie znajdują się w niej zapisy dotyczące terminów odszkodowań AC.

odszkodowanie z oc sprawcy

 

[Głosów:7    Średnia:2.1/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here