Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkody?

0
2096

Poszkodowani w wypadkach samochodowych i kolizjach liczą na jak najszybsze załatwienie sprawy z ubezpieczycielem i równie szybką wypłatę odszkodowania. Jednak standardowa procedura likwidacji szkody może się przeciągać i stwarzać problemy. Niekiedy na wypłatę odszkodowania trzeba czekać nawet 90 dni. Poszkodowani, którzy chcieliby przyspieszyć ten proces, mogą skorzystać z tzw. bezpośredniego likwidowania szkody. Zobacz, na czym polega cały proces BLS i kto może z niego skorzystać.

Kto może skorzystać z BSL? Towarzystwa ubezpieczeniowe zrzeszone w ramach systemu bezpośredniej likwidacji szkody

W bezpośredniej likwidacji szkody mogą skorzystać ci poszkodowani, których firmy ubezpieczeniowe dołączyły do systemu BLS. Wśród takich można znaleźć m.in. PZU Wartę, Concordia Ubezpieczenia, Aviva, Gothear, Uniqa, grupa AXA, Liberty, Ergo Hestia.

Na czym polega bezpośrednia likwidacja szkód?

Do tej pory osoba poszkodowana w wypadku lub kolizji samochodowej swoje roszczenie musiała zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy całego zdarzenia. To z nim się kontaktowała i od niego otrzymywał należne odszkodowanie. Zmieniło się to w kwietniu 2015 roku, kiedy to w Polsce uruchomiono system BLS. Oznacza on, że poszkodowany z roszczeniem może wystąpić do tej firmy ubezpieczeniowej, w której samemu ma się wykupioną polisę OC. Ubezpieczyciel poszkodowanego pełni rolę pośrednika,  która polega na przekazywaniu dokumentacji do ubezpieczyciela sprawcy, kontroli czasu rozpatrywania wnioski i wypłaceniu rekompensaty. Dzięki temu cały proces likwidacji szkody jest szybszy i prostszy dla poszkodowanego. Co więcej, można tu liczyć na współpracę na linii klient – ubezpieczyciel, co zawsze wiążę się z korzyściami.

Kiedy można zgłosić sprawę do bezpośredniej likwidacji szkody?

Jak pokazują dane, ok. 90% szkód może być rozpatrywane w ramach bezpośredniej likwidacji szkody. Są jednak sytuacje, kiedy nie jest to możliwe. BSL nie obejmuje zdarzeń drogowych, w których szkody przekraczają 30 tys. zł, w wypadku biorą udział więcej niż dwa pojazdy, zdarzenie miało miejsce poza terenem Polski oraz sprawa trafiła do sądu. Co więcej, większość ubezpieczycieli rozpatrywanie spraw w systemie BLS uzależnia od tego, czy firma ubezpieczeniowa sprawcy również do niego należy. Trzeba też wspomnieć, że w ramach bezpośredniej likwidacji szkody nie są rozpatrywane te osobowe, czyli związane z uszczerbkiem na zdrowiu.

odszkodowanie z oc sprawcy

odszkodowanie z oc sprawcy

Jeżeli poszkodowany brał udział w wypadku lub koalicji, które nie kwalifikują się do rozpatrywania w ramach BSL, nadal może zgłosić szkodę tradycyjnie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Jak rozpatrywane są szkody w ramach BLS?

Szkody w ramach BSL są rozpatrywane na takich samych zasadach jak te zgłaszane do ubezpieczyciela sprawcy. Zastosowanie mają tu te same terminy, procedury wyceny szkody i przydzielania wysokości odszkodowania oraz zasady dotyczące reklamacji i odwołań od decyzji ubezpieczyciela. Jedyna zmiana jest fakt, że zamiast kontaktować się z „obcą” firmą kontakt pozostaje z tą, w której jest się klientem.

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here