Odszkodowanie dla pasażera z ubezpieczenia NWW

0
2642

Poszkodowani w wypadkach samochodowych zazwyczaj pierwsze roszczenia, jakie wnoszą to te, które mogą zostać wypłacone z OC polisy sprawcy. Należy jednak pamiętać, że nie są to jedyne możliwości poszkodowanych w zakresie uzyskania rekompensat finansowych. Mogą oni również starać się o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia NNW. Ubezpieczenie komunikacyjne od następstw nieszczęśliwych wypadków przypisywane jest do pojazdu, a nie konkretnej osoby. Dzięki takiemu rozwiązaniu obejmuje ono swoim zakresem zarówno kierowcę, jak i pasażera pojazdu. Ważna informacja jest również, że odszkodowanie z NNW otrzymuje się niezależnie od innych świadczeń uzyskanych z tytułu tego samego zdarzenia.  Zobacz jak starać się o odszkodowanie dla pasażera z ubezpieczenia NNW.

Czy odszkodowanie NNW to, to samo co odszkodowanie z OC sprawcy?

Pasażer pojazdy, który uległ wypadkowi, może liczyć na kilka rodzajów świadczeń pieniężnych, które mają mu pomóc wrócić do stanu sprzed wypadku. Tym najczęściej pobieranym jest odszkodowanie z OC sprawcy, jednak nie jest ono jedyne, o które można wystąpić. Jeżeli kierowca, z którym się podróżuje, wykupił ubezpieczenie komunikacyjne od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), to można ubiegać się również o wypłatę tego świadczenia. W praktyce oznacza to, że poszkodowany pasażer otrzyma równolegle dwa odszkodowania. Należy mieć jednak świadomość, że wysokość odszkodowania NNW nie jest duża, na pewno to wypłacone z OC sprawy będzie wyższe. Nie oznacza to jednak, że należy zrezygnować z jego otrzymania.

Kiedy pasażer może otrzymać odszkodowanie NNW za wypadek samochodowy?

Przede wszystkim o tym, kiedy można otrzymać odszkodowanie z NNW, w szczegółach informuje umowa z ubezpieczycielem. Przed wystąpieniem o świadczenie należy się z nią dokładnie zapoznać i sprawdzić, czy sytuacja, w której doszło do wypadku, nie jest wykluczona z odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Może się tak zdarzyć, jeśli np. do zdarzenia doszło w trakcie postoju, a nie jazdy samochodem.

odszkodowanie z oc sprawcy

Kolejną kwestią jest to, że wypadek powinien się mieścić w definicji następstw nieszczęśliwego wypadku. Oznacza to, że musi być zdarzeniem nagłym, którego nie da się przewidzieć, ani mu zapobiec. Firmy ubezpieczeniowe analizując roszczenia poszkodowanych, pod uwagę biorą również to, czy skutki wypadku mają charakter trwały lub są odczuwane przez poszkodowanego pasażera przez dłuższy czas. O odszkodowanie NNW mogą wystąpić osoby, które doznały w wypadku uszkodzeń ciała oraz rodzina pasażera, który w jego wyniku poniósł śmierć.

Uprawnienie do odszkodowania komunikacyjnego NNW

Osobami uprawnionymi do utrzymania ubezpieczenia komunikacyjnego NNW są: kierowca lub pasażer ubezpieczonego pojazdu, którzy w wyniku wypadku doznali obrażeń ciała i uszczerbków na zdrowiu. Odszkodowanie wypłacane jest osobie poszkodowanej, a w przypadku jej śmierci osobie wskazanej w ubezpieczeniu (w przypadku kierowcy pojazdu). Jeśli śmierć w wypadku ponosi pasażer osobami uprawnionymi do wystąpienia z roszczeniem oraz otrzymania świadczenia są najbliżsi ofiary. Jako najbliższych ma się tu na myśli rodzinę zgodnie z kolejnością obowiązującą przy dziedziczeniu ustawowym.

Wysokość odszkodowanie NNW za wypadek samochodowy

Odszkodowania NNW nie są wysokie. Firmy ubezpieczeniowe obliczają je na podstawie procentowego uszczerbku na zdrowiu, jakie pasażer doznał na skutek wypadku. Wysokość rekompensaty wyliczana jest w oparciu o specjalne tabele, które procentowo określają uraz, którego się doznało. Oznacza to, że np. za omdlenie nie otrzyma się odszkodowania, bo nie jest ono traktowane jako uraz.

Jak starać się o odszkodowanie NNW za wypadek samochodowy?

Pierwszym krokiem starania się o odszkodowanie NNW za wypadek samochodowy jest zgłoszenie ubezpieczycielowi szkody. Może to nastąpić nawet do 3 lat od jej powstania, jednak zaleca się skontaktować z towarzystwem ubezpieczeniowym jak najszybciej. Zgłaszając szkodę, trzeba zadbać o odpowiednie jej udokumentowanie. Tutaj pomocne będą dokumenty ze szpitala, np. karta pacjenta, wypisy, kartoteki. Szkodę najlepiej zgłosić po zakończonym leczeniu i rehabilitacji, dzięki temu będzie można ubezpieczycielowi przedstawić komplet dokumentacji. Wyjątkiem jest tu sytuacja, kiedy leczenie i rehabilitacja jest długotrwałe. Wtedy polecane jest zgłoszenie szkody szybki i uzupełnianie na bieżąco dokumentacji.

Kiedy właściciel samochodu może uzyskać odszkodowanie NNW?

Odszkodowanie NNW może uzyskać również właściciel pojazdu, który brał udział w wypadku. Dzieje się tak wtedy, gdy właściciel jest jednocześnie pasażerem (np. kieruje osoba spokrewniona). Jeśli na skutek wypadku doznał on obrażeń ciała, może wtedy starać się o odszkodowanie NNW (jeśli takie wykupił) oraz rekompensatę z własnego OC.

odszkodowanie z oc sprawcy

Należy jednak pamiętać, że podstawą do starania się o odszkodowanie komunikacyjne z ubezpieczenia NNW jest fakt, że kierowca takie wykupił i jest ono ważne. Jeżeli tego nie zrobił, poszkodowani w wypadku mogą jedynie wystąpić o rekompensatę z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia drogowego.

 

[Głosów:3    Średnia:3.3/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here