Co powinien zawierać kosztorys naprawy pojazdu?

0
5232

Jedną z metod oceny szkody spowodowanej w wypadku czy kolizji jest metoda kosztorysowa. Opiera się ona na sporządzeniu przez rzeczoznawcę firmy ubezpieczeniowej kosztorysu. Na podstawie tego dokumentu ubezpieczyciel określa jakiej wysokości odszkodowanie winno być wypłacone poszkodowanemu. Należy pamiętać, że prawo do wglądu w kosztorys ma również strona poszkodowana. Właściciel samochodu zniszczonego w czasie kolizji może sprawdzić, czy dokument zawiera wszystkie pozycje i jest profesjonalnie sporządzony. Jednak, aby to ocenić, konieczne jest posiadanie wiedzy w zakresie tego, co powinien zawierać kosztorys. Zdobycie jej nie jest zbyt trudne, ponieważ każdy kosztorys tworzy się w oparciu o określony schemat. Zobacz, co powinien zawierać kosztorys powypadkowy.

Szczegółowa specyfikacja naprawy – z czego powinien składać się kosztorys powypadkowy?

Jednym z głównych elementów każdego kosztorysu jest szczegółowa specyfikacja naprawy. To właśnie ona mówi, jakie koszty poniesione zostały na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku. Co więcej, na podstawie szczegółowej specyfikacji naprawy ustalana jest też wysokość wypłacanej rekompensaty. Każdy poszkodowany powinien więc dokładnie sprawdzić ten element kosztorysu i zweryfikować, czy firma ubezpieczeniowa nie popełniła przy jego przygotowaniu błędu. Szczegółowa specyfikacja naprawy powinna zawierać:

  • Ilość oraz rodzaj operacji koniecznych do wykonania naprawy –  w tej pozycji powinny się znaleźć takie słowa jak wymiana, naprawa, regeneracja części, lakierowania elementów;
  • Części podlegające wymianie oraz naprawie wraz z ich cenami;
  • Jakość części, które zostały uwzględnione przy kalkulacji, ich producenta oraz dostawce; Liczbę, rodzaj oraz stawkę roboczogodziny koniecznej do przeprowadzenia naprawy uszkodzonego pojazdu; kosztorys powinien uwzględniać stawkę roboczogodziny wypracowanej przez mechanika, blacharze czy lakiernika, pozwala to zastosować w kalkulacji poszczególne stawki specjalistów, jeśli ubezpieczyciel przedstawia uśredniony czas, należy się odwołać od takiego dokumentu.

Jakość części zastosowanych w kosztorysie powypadkowym

Każdy poszkodowany w wypadku/kolizji samochodowej musi pamiętać, że ubezpieczyciel nie ma prawa stosować w samochodzie części zamiennych nieoryginalnych, jeśli przed wypadkiem takie nie były w nim zamontowane. Takie działanie jest jednak bardzo częste i ma na celu zaniżenie wartości odszkodowania. Stąd też otrzymując od ubezpieczyciela kosztorys, koniecznie trzeba sprawdzić jakość zastosowanych w trakcie naprawy części. Mówiąc o jakości części samochodowych, wyróżniamy 4 ich rodzaje

odszkodowanie z oc sprawcy
  • Części samochodowe O (oryginalne/serwisowe) – te części są rekomendowane i dostarczana przez koncerny samochodowe, to one je produkują lub zlecają to swoim podwykonawca, części O posiadają logo koncernu;
  • Części samochodowe Q – są to części, które w większości posiadają te same właściwości technicznego co części O; produkowane są przez dostawców na tzw. pierwszy montaż z użyciem tej samej technologii, co w przypadku produkowania części dla koncernów samochodowych; nie posiadają loga producenta i są dostępne w niezależnych hurtowniach i sieciach sklepów;
  • Części samochodowe P – części te odpowiadają jakością tym stosowane w trakcie montażu fabrycznego, jednak nie są dostarczane na pierwszy montaż, nie posiadają też loga producenta;
  • Części samochodowe Z – tak oznaczane są zamienniki, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach.

Błędny kosztorys ubezpieczyciela – jak go poznać?

Kalkulacja powypadkowa to podstawowy dokument mówiący o wysokości odszkodowania, dlatego tak ważna jest jego odpowiednie zweryfikowanie, a w przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym odwołanie od niego. Poszkodowany przede wszystkim powinien zwrócić uwagę, czy ubezpieczyciel celowo nie zaniża  niektórych pozycji w kosztorysie. Podejrzane jest, jeśli kosztorys nie zawiera wyżej wymienionych pozycji. Przesłanką rodząca podejrzenia o zaniżone odszkodowanie jest również stwierdzenie szkodzie całkowitej lub w przypadku orzeczenia o szkodzie częściowej pomieszczenie szacowanych kosztów naprawy. W tym drugim przypadku objawia się to m.in. uwzględnieniem amortyzacji części samochodowych (czyli stopnia zużycia części w uszkodzonym samochodzie, które będzie trzeba wymienić), obniżonymi kosztami robocizny, zastosowaniem tanich zamienników części samochodowych zamiast tych oryginalnych i serwisowych.

Co zrobić jak ubezpieczyciel zaniża kosztorys?

Przede wszystkim, jeśli poszkodowanemu wydaje się, że ubezpieczyciel zaniża koszty naprawy, podane w kosztorysie musi on to sprawdzić. Może to zrobić na własną rękę lub przy pomocy niezależnego rzeczoznawcy. Koszt sprawdzenie to kilka tysięcy złotych, o ich zwrot można ubiegać się u ubezpieczyciela, jeśli wykaże się, że  pierwotny kosztorys był błędnie przygotowany. Po sprawdzeniu należy przedstawić firmie pismo reklamacyjne, które mówią o tym, że nie zgadzamy się z ich wyceną. W piśmie można także zażądać przeprowadzenia oceny szkód ponownie przez niezależnego eksperta.

odszkodowanie z oc sprawcy

 

[Głosów:5    Średnia:1.8/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here