Dalsze niezakończone leczenie a odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

0
2572

Wypadek samochodowy może mieć wpływ na dalsze życie poszkodowanego. Nie wszystkie doznane w jego trakcie urazy da się wyleczyć. Niekiedy wypadek powoduje, że z bólem osoba poszkodowana musi zmagać się do końca życia. Czasem zdarza się też, że nie od razu ujawniają się choroby i urazy, które są wynikiem wypadku. Wielu poszkodowanych zmaga się również z długotrwałym leczeniem, które na początku nie przynosi skutku. Jak takie sytuacje wpływają na odszkodowanie oraz jego wysokość? Czy można ubiegać się o wypłatę dodatkowych świadczeń od ubezpieczyciela? Zobacz odpowiedzi na te pytania.

Część chorób i urazów może pojawić się dopiero kilka miesięcy czy tygodni po wypadku – wtedy, gdy poszkodowany uzyskał już odszkodowanie od ubezpieczyciela. Niekiedy początkowe objawy powypadkowe są trudne do zidentyfikowania i lekarze dopiero po dłuższym czasie są w stanie określić chorobę. Niestety takie sytuacje zdarzają się w przypadku poważnych urazów i chorób, np. epilepsji pourazowej, zespołu stresu pourazowego, demencji pourazowej czy pourazowej neuropatii nerwu wzrokowego.

odszkodowanie z oc sprawcy

Zadośćuczynienie za uszczerbek  na zdrowiu po wypadku samochodowym

Osoby, które doświadczyły wyżej wymienionych sytuacji, mogą starać się o wypłatę zadośćuczynienia. Jego wysokość uzależniona jest od cierpień, których doznał poszkodowany oraz wpływu, jaki wypadek miał na dalsze życie i funkcjonowanie. O zadośćuczynienie można się starać nawet w przypadku, kiedy jedno zostało już wypłacone lub jeśli pierwszy wniosek o przyznanie takie świadczenia jest właśnie rozpatrywany.

Poszkodowany, który już wcześniej złożył wniosek o zadośćuczynienie i je otrzymał od ubezpieczyciela, w nowym piśmie musi wyjaśnić, dlaczego stara się o nie ponownie oraz zmienić kwotę, o którą wnioskuje. W przypadku, jeśli wniosek o zadośćuczynienie jest rozpatrywany, poszkodowany ma prawo dołączyć do niego dokumentację wskazującą na pogorszenie się stanu zdrowia i wskazać nową kwotę zadośćuczynienia, o którą chce się ubiegać.

odszkodowanie z oc sprawcy

Renta za uszczerbek  na zdrowiu po wypadku samochodowym

Jeśli w wyniku wypadku doznało się uszczerbków na zdrowiu sprawiających, że nie można powrócić do wykonywanego zawodu lub podjąć pracy zarobkowej istnieje możliwość starania się o rentę. Świadczenie to może być wypłacane zarówno z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Renta jest świadczeniem wypłacanym comiesięczne. Może mieć charakter stały lub okresowy. Wysokość renty wypłacanej przez ubezpieczyciela może zostać zwiększania, jeśli w toku leczenia okaże się, że stan zdrowia poszkodowanego się pogorszył. Należy zaznaczyć, że renta stała przyznawana jest bezterminowo i przysługuje wtedy, gdy wiadomo, że stan zdrowie nie ulegnie poprawie.

Ubezpieczyciel sprawcy może również zdecydować o przydzielaniu renty z tytuł zwiększonych potrzeb. Takie świadczenie obejmuje koszty związane z wizytami u specjalistów, rehabilitacją, zakupem leków, zakupem środków hipicznych oraz przyrządów niezbędnych poszkodowanemu np. wózka inwalidzkiego czy chodzika, kupnem protez, zapewnieniem stałej opieki osobie poszkodowanej np. wynajęciem pielęgniarki. W celu przyznania renty z tytułu zwiększonych potrzeb poszkodowany musi udowodnić firmie ubezpieczeniowej, że faktycznie wydaje te sumy na leczenia. Konieczne będzie więc przedstawienie rachunków i faktur za świadczone usługi medyczne.

Odszkodowanie za uszczerbek  na zdrowiu po wypadku samochodowym

Poszkodowany od ubezpieczyciela sprawcy może uzyskać również odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Świadczenie to wypłacane jest na podstawie tabel, w którym każdy uraz ma przypisana wartość procentową uszczerbku na zdrowiu. Im jest ona wyższa, tym większe odszkodowanie się otrzymuje. Jeżeli zaraz po wypadku nie ma możliwości ustalenia, jak rozległy jest uraz lub z biegiem czasu ujawniają się nowe urazy, poszkodowany może wnioskować o dopłatę do odszkodowania. Pismo należy kierować do ubezpieczyciela i jasno w nim wskazać pogarszanie się stan zdrowia.

Poszkodowani starać się o odszkodowanie z OC sprawcy muszą pamiętać, że świadczenia obejmują nie tylko w urazach i chorobach. Złamana ręka, noga czy biodro to nie jedyne konsekwencje wypadków komunikacyjnych. Bardzo często osoby poszkodowane muszą zmagać się również z psychicznymi skutkami wypadków komunikacyjnych. Strach przed jazdą samochodem, depresja z powodu oszpecenia  to także podstawy do ubiegania się o rekompensaty finansowej wypłacane z OC sprawcy wypadku.

Jak uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela?

Odszkodowanie za uszczerbki na zdrowiu otrzymuje się na tych samych zasadach co w przypadku szkód materialnych. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie roszczenia do firmy ubezpieczeniowej i odpowiednie jego udokumentowanie. Na odpowiedź czekać się standardowo 30 dni. Jeśli polubowne rozwiązanie sprawy nie wchodzi w grę, poszkodowany może udać się do sądu. To rozwiązanie poleca wielu specjalistów. Zazwyczaj w toku procesu sądowego uzyskuje się o wiele wyższe sumy odszkodowań, a ubezpieczyciele spełniają większość roszczeń poszkodowanych. Jednak, że o wiele lepszą i szybszą droga jest zwyczajne porozumienie się z ubezpieczycielem na drodze negocjacji.

 

[Głosów:1    Średnia:3/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here