Wypłata odszkodowania z OC sprawcy: jak długo trzeba czekać?

0
4526

Chcąc starać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy, należy spełnić kilka warunków. Jednym z nich są terminy zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Jeśli się je przekroczy nie będzie chciał on wypłacić należnego odszkodowania. Terminy obowiązują również drugą stronę. Firmy ubezpieczeniowe ustawowo są zobowiązane do wypłacania świadczeń w określonym czasie. Jakim? Zobaczcie sami, ile trzeba czekać na odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.

W polskim prawie odszkodowania są jednym z lepiej unormowanych zagadnień. Ustawy i rozporządzenia mówią o tym, jak powinna przebiegać likwidacja szkód, jaka jest odpowiedzialność ubezpieczyciela oraz jakich terminów musi on przestrzegać. Jednak to właśnie z terminami jest duży problem. Wiele osób nadal nie wie, ile będzie musiało czekać na odszkodowanie.

W ile dni otrzymuje się odszkodowanie?

Przepisy prawa mówią, że firma ubezpieczeniowa na wyjaśnienie okoliczności wypadku ma dokładnie 30 dni. W tym czasie powinna sprawdzić  okoliczności zdarzenia, które potwierdzają sprawstwo winnego, ustalić, czy poszkodowany jest uprawniony do ubiegania się o odszkodowanie (np. nie zgłasza szkody drugi raz) oraz oszacować wysokość przyznanego odszkodowania.

odszkodowanie z oc sprawcy

Do, kiedy trzeba zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

Szkodę najlepiej zgłosić jak najszybciej. Jednak przepisy prawa są tu bardziej wyrozumiałe dla poszkodowanych niż dla towarzystw ubezpieczeniowych. Poszkodowany na zgłoszenie ma 3 lata, taki sam termin obowiązuje w przypadku odwołania od pierwszej decyzji ubezpieczyciela. Jeszcze dłuższy termin przysługuje tym, którzy uczestniczyli w wypadku, do którego doszło w wyniku przestępstwa. Do ubezpieczyciela mogą oni zgłosić się do 20 lat od zdarzenia.

odszkodowanie z oc sprawcy

Kiedy ubezpieczyciel może przedłużyć termin wypłaty odszkodowania?

Prawo pozwala przedłużyć ubezpieczycielowi wypłatę odszkodowania o 14 dni, jeśli istnieją ważne powody, przez które nie jest on w stanie zakończyć czynności ustalających okoliczności wypadku przed 30 dniami. O przedłużeniu czasu wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel musi poinformować poszkodowanego pisemnie, a także wypłacić mu bezsporną część odszkodowania.

Bezsporna cześć odszkodowania to kwota, co do której ubezpieczyciel nie ma wątpliwości. Jej wysokość nie może ulec zmianie w toku dalszego postępowania. Prawo określa, że likwidacja szkody może trwać maksymalnie do 90 dni.

Postępowanie sądowe a odszkodowanie od ubezpieczyciela

Podane wyżej terminy mogą ulec wydłużeniu, jeśli sprawca wypadku jest oskarżany przez prokuratora i sprawa jest na wokandzie sądu.  W takich okolicznościach poszkodowany musi się liczyć z tym, że ubezpieczyciel będzie czekał z wypłatą odszkodowania do zakończenia sprawy karnej.

Przekroczenie terminów wypłaty odszkodowania – co zrobić?

Jeżeli ubezpieczyciel przekracza termin wypłaty odszkodowania, należy poinformować go o tym fakcie pisemnie. Pismo można wysłać już w pierwszym dniu przekroczenie ustawowego terminu. Dobrze jest zażądać w nim odsetek za zwłokę, wynoszą one 13% w skali roku. Jeśli pismo nie poskutkuje, skargę można złożyć do Rzecznika Finansowego, a w przypadku rażącego przekroczenia terminu do KNF-u, który może nałożyć na towarzystwo ubezpieczeniowe karę finansową.

 

[Głosów:17    Średnia:2.7/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here