Odmowa wypłaty odszkodowania: kiedy przysługuje ubezpieczycielowi?

0
2503

Większość poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych prawo do odszkodowania traktuje jako te niezbywalne i niezaprzeczalne. Faktycznie w większości przypadków firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłaty rekompensaty. Jak jednak pokazuje rzeczywistość, nie zawsze tak jest. Odmowa wypłaty odszkodowania bardzo często wynika z błędów samych poszkodowanych. Należy pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma możliwość podjąć negatywną decyzję, co do wypłacenia roszczeń, jeśli poszkodowany kierowca czy pasażer sam jest winny zaistniałej sytuacji. Zobacz, w jakich okolicznościach nie otrzymasz odszkodowania, nawet jeśli będziesz poszkodowaną stroną w wypadku.

Kiedy firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić odszkodowania? Jazda pod wpływem alkoholu

Pijani kierowcy to na polskich drogach prawdziwa plaga. Zazwyczaj to oni są sprawcami i uczestnikami wypadków drogowych. O pijanym kierowcy zgodnie z polskim prawem mówimy, kiedy ma on we krwi między 0,2 a 0,5 promila alkoholu. Stan ten określa się jako po spożyciu i traktowany jest on jako wykroczenia. Kierowca, który we krwi ma więcej niż 0,5 promila alkoholu może być oskarżony o przestępstwo. Jazda po alkoholu jest jednak nie tylko łamaniem przepisów prawa, ale także i zamknięciem sobie drogi do uzyskania odszkodowania w przypadku kolizji czy wypadku. Firmy ubezpieczeniowe w tym względzie są bardzo surowe. Co prawda poszkodowany kierowca, który był w stanie nietrzeźwym, może liczyć na wypłatę rekompensaty, ale w niższej wysokości. Zostanie ona pomniejszona o procent, w jakim sam przyczynił się do powstania szkody. Ta zasada obowiązuje również pasażerów, którzy jechali z pijanym kierowcą. Towarzystwa ubezpieczeniowe uznają, że muszą oni zdawać sobie sprawę z konsekwencji ze swoich działań i również pomniejszają wysokość rekompensaty.  Co więcej, jeśli wypadek spowodował pijany kierowca, to dosięgnie go tzw. regres ubezpieczeniowy, czyli będzie on musi zwrócić towarzystwu ubezpieczeniowemu, koszty wypłacanych świadczeń poszkodowanym.

odszkodowanie z oc sprawcy

odszkodowanie z oc sprawcy

Na wypłatę odszkodowania nie mają też co liczyć pijani kierowca starający się o rekompensatę z polis AC i NNW. Ogólne warunki ubezpieczenia wykluczają spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwym z odpowiedzialności ubezpieczycieli.

Kiedy firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić odszkodowania? Nieudzielenie pomocy poszkodowanym i ucieczka z miejsca zdarzenia

Kolejnymi sytuacjami, w których towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania, są: ucieczka z miejsca zdarzenia oraz odmowa pomocy poszkodowanym. Za takie działania nie tylko nie otrzyma się odszkodowania, ale i można zostać ukaranym przez policję. W tym zakresie po ustaleniu winnego również wobec niego staje się regres ubezpieczeniowy, z tym że z roszczeniem występuje Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny.

Kiedy firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić odszkodowania? Brak zastosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa

Firmy ubezpieczeniowe odmawiają również wypłaty rekompensat finansowych tym poszkodowanym, którzy nie zastosowali się do podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie jazdy. Przede wszystkim ubezpieczyciele mają tutaj na myśli zapinanie pasów bezpieczeństwa. Chociaż budzą one wiele kontrowersji, to należy pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe określają je jako konieczność. Jeśli w trakcie procesu badania okoliczności wypadku stwierdza, że poszkodowani nie mieli zapiętych pasów, mogą obniżyć odszkodowanie nawet o 50% i argumenty o niewygodzie pasów czy zwykłym zapominalstwie nie pomogą. Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa jest postrzegany przez towarzystwa ubezpieczeniowe jako przyczynienie się do rozmiarów szkody, a więc ich obowiązek naprawy ulega automatycznie się zmieszczeniu. Do braku zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa zalicza się też brak właściwego oświetlenia kierowanego pojazdu, ciemne ubranie i brak odblasków w przypadku pieszego poza terenem zabudowanym, przekroczenie prędkości jazdy.

Przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania

Kolejnymi przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania jest:

  • Nieposiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi,
  • Oddalenie się z miejsca zdarzenia,
  • Pochodzenie samochody z kradzieży lub innego przestępstwa,
  • Spowodowanie szkody w sposób umyślny,
  • Spowodowanie szkody będąc pod wpływem środków odurzających,
  • Nie posiadanie ważnej polisy OC pojazdu.

Jak widać sytuacji, w których firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania, jest dość dużo. Należy jednak pamiętać, że z niesprawiedliwymi decyzjami da się walczyć. Zgodnie z przepisami firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do wykazania związku przyczynowo skutkowego pomiędzy zachowaniem poszkodowanego a wynikłą w wyniku wypadku szkodą. Nie może ona tylko stwierdzić, że zachowanie poszkodowanego z ogólnego punktu było naganne i na tej podstawie obniża mu odszkodowanie. Od takich decyzji należy się odwołać. Trzeba jednak zaznaczyć, że takie sprawy są mocno kontrowersyjne i trudno je wygrać nawet na drodze postępowania sądowego. Sądy nieprzychylnym okiem patrzą na pijanych kierowców, nawet jeśli to oni ucierpieli w wypadku i nie są sprawcami zdarzenia.

 

[Głosów:3    Średnia:2.7/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here