Odmowa wypłaty odszkodowania: kiedy przysługuje ubezpieczycielowi?

0
2115

Większość poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych prawo do odszkodowania traktuje jako te niezbywalne i niezaprzeczalne. Faktycznie w większości przypadków firma ubezpieczeniowa ma obowiązek wypłaty rekompensaty. Jak jednak pokazuje rzeczywistość, nie zawsze tak jest. Odmowa wypłaty odszkodowania bardzo często wynika z błędów samych poszkodowanych. Należy pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma możliwość podjąć negatywną decyzję, co do wypłacenia roszczeń, jeśli poszkodowany kierowca czy pasażer sam jest winny zaistniałej sytuacji. Zobacz, w jakich okolicznościach nie otrzymasz odszkodowania, nawet jeśli będziesz poszkodowaną stroną w wypadku.

Kiedy firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić odszkodowania? Jazda pod wpływem alkoholu

Pijani kierowcy to na polskich drogach prawdziwa plaga. Zazwyczaj to oni są sprawcami i uczestnikami wypadków drogowych. O pijanym kierowcy zgodnie z polskim prawem mówimy, kiedy ma on we krwi między 0,2 a 0,5 promila alkoholu. Stan ten określa się jako po spożyciu i traktowany jest on jako wykroczenia. Kierowca, który we krwi ma więcej niż 0,5 promila alkoholu może być oskarżony o przestępstwo. Jazda po alkoholu jest jednak nie tylko łamaniem przepisów prawa, ale także i zamknięciem sobie drogi do uzyskania odszkodowania w przypadku kolizji czy wypadku. Firmy ubezpieczeniowe w tym względzie są bardzo surowe. Co prawda poszkodowany kierowca, który był w stanie nietrzeźwym, może liczyć na wypłatę rekompensaty, ale w niższej wysokości. Zostanie ona pomniejszona o procent, w jakim sam przyczynił się do powstania szkody. Ta zasada obowiązuje również pasażerów, którzy jechali z pijanym kierowcą. Towarzystwa ubezpieczeniowe uznają, że muszą oni zdawać sobie sprawę z konsekwencji ze swoich działań i również pomniejszają wysokość rekompensaty.  Co więcej, jeśli wypadek spowodował pijany kierowca, to dosięgnie go tzw. regres ubezpieczeniowy, czyli będzie on musi zwrócić towarzystwu ubezpieczeniowemu, koszty wypłacanych świadczeń poszkodowanym.

odszkodowanie z oc sprawcy

Na wypłatę odszkodowania nie mają też co liczyć pijani kierowca starający się o rekompensatę z polis AC i NNW. Ogólne warunki ubezpieczenia wykluczają spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwym z odpowiedzialności ubezpieczycieli.

Kiedy firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić odszkodowania? Nieudzielenie pomocy poszkodowanym i ucieczka z miejsca zdarzenia

Kolejnymi sytuacjami, w których towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania, są: ucieczka z miejsca zdarzenia oraz odmowa pomocy poszkodowanym. Za takie działania nie tylko nie otrzyma się odszkodowania, ale i można zostać ukaranym przez policję. W tym zakresie po ustaleniu winnego również wobec niego staje się regres ubezpieczeniowy, z tym że z roszczeniem występuje Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny.

odszkodowanie z oc sprawcy

Kiedy firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić odszkodowania? Brak zastosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa

Firmy ubezpieczeniowe odmawiają również wypłaty rekompensat finansowych tym poszkodowanym, którzy nie zastosowali się do podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie jazdy. Przede wszystkim ubezpieczyciele mają tutaj na myśli zapinanie pasów bezpieczeństwa. Chociaż budzą one wiele kontrowersji, to należy pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe określają je jako konieczność. Jeśli w trakcie procesu badania okoliczności wypadku stwierdza, że poszkodowani nie mieli zapiętych pasów, mogą obniżyć odszkodowanie nawet o 50% i argumenty o niewygodzie pasów czy zwykłym zapominalstwie nie pomogą. Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa jest postrzegany przez towarzystwa ubezpieczeniowe jako przyczynienie się do rozmiarów szkody, a więc ich obowiązek naprawy ulega automatycznie się zmieszczeniu. Do braku zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa zalicza się też brak właściwego oświetlenia kierowanego pojazdu, ciemne ubranie i brak odblasków w przypadku pieszego poza terenem zabudowanym, przekroczenie prędkości jazdy.

Przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania

Kolejnymi przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowania jest:

  • Nieposiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi,
  • Oddalenie się z miejsca zdarzenia,
  • Pochodzenie samochody z kradzieży lub innego przestępstwa,
  • Spowodowanie szkody w sposób umyślny,
  • Spowodowanie szkody będąc pod wpływem środków odurzających,
  • Nie posiadanie ważnej polisy OC pojazdu.

Jak widać sytuacji, w których firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania, jest dość dużo. Należy jednak pamiętać, że z niesprawiedliwymi decyzjami da się walczyć. Zgodnie z przepisami firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do wykazania związku przyczynowo skutkowego pomiędzy zachowaniem poszkodowanego a wynikłą w wyniku wypadku szkodą. Nie może ona tylko stwierdzić, że zachowanie poszkodowanego z ogólnego punktu było naganne i na tej podstawie obniża mu odszkodowanie. Od takich decyzji należy się odwołać. Trzeba jednak zaznaczyć, że takie sprawy są mocno kontrowersyjne i trudno je wygrać nawet na drodze postępowania sądowego. Sądy nieprzychylnym okiem patrzą na pijanych kierowców, nawet jeśli to oni ucierpieli w wypadku i nie są sprawcami zdarzenia.

 

[Głosów:3    Średnia:2.7/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here