Odszkodowanie dla dziecka z ubezpieczenia szkolnego. Jak się o nie ubiegać?

0
5864

Co zrobić, gdy dziecko będzie mieć wypadek w szkole? Jak otrzymać odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia szkolnego. W tym artykule przybliżymy wszystkie istotne informacje, dzięki którym nie zagubisz się w biurokratycznym gąszczu. Zobacz jakie odszkodowanie przysługuje dziecku za wypadek w szkole

Ubezpieczenie szkolne nie należy do ubezpieczeń obowiązkowych, jednak zazwyczaj wszyscy rodzice za nie płacą, ponieważ myślą właśnie, że muszą.

Ubezpieczenie NNW

Czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem dobrowolnym i zazwyczaj grupowym. Szkoła wybiera firmę ubezpieczeniową i wariant polisy. Zazwyczaj żaden rodzic nie wie, co obejmuje ubezpieczenie szkolne, zazwyczaj nie udostępnia się jego warunków, ponieważ nikt się tym nie interesuje. Wszyscy płacimy dla świętego spokoju. Ubezpieczenie grupowe jest rozdzielane pomiędzy wszystkich uczniów i kto opłaci wyznaczoną składkę jest nim objęty.

Tymczasem szkoła ma obowiązek udostępnić warunki ubezpieczenia rodzicom dzieci. Często dyrekcja wybiera takie ubezpieczenie, które jest najtańsze, a niekoniecznie obejmuje dzieci najlepszym zabezpieczeniem w przypadku wystąpienia szkody. Jeśli nauczyciele lub dyrekcja nie zamierzają okazywać warunków ubezpieczenia przypomnij im, że ich obowiązkiem jest zapewnienie dostępu do tych treści. Pamiętaj również, że nie musisz się zdecydować na to ubezpieczenie, w końcu nie jest ono obowiązkowe.

Możesz również wykupić polisę indywidualną dla dziecka, jednak musisz liczyć się z tym, że będzie droższa niż ubezpieczenie grupowe. Jeśli zdecydujesz się na wykupienie ubezpieczenia oferowanego w szkole oraz dodatkowo indywidualnego masz prawo do świadczeń z obu polis. Ubezpieczenia w tym wypadku się kumulują.

odszkodowanie z oc sprawcy

Obowiązywanie NNW

Co prawda ubezpieczenie szkolne kojarzy się tylko z terenem szkoły, jednak obowiązuje nie tylko w tym miejscu, ale i w domu, poza szkołą, na wakacjach na terenie Polski. Nie ma znaczenia również, czy wypadek ma miejsce w czasie roku szkolnego, również podczas kolonii polisa obowiązuje. Zazwyczaj obejmuje okres 12 miesięcy, zazwyczaj od września lub października do tego miesiąca kolejnego roku.

Co daje ubezpieczenie NNW?

Podstawowe ubezpieczenie zazwyczaj obejmuje ryzyko trwałego uszczerbku na zdrowiu, rekompensatę za wizytę lekarską, transport (zw. assistance), rekompensatę za zakup protez i niezbędnych akcesoriów oraz ryzyko śmierci dziecka w wyniku wypadku.

Wyłączenia odpowiedzialności

Podobnie, jak w innych rodzajach ubezpieczeń również i w tym przypadku występują wyłączenia odpowiedzialności. I tak, wyłączenie stanowią wypadki powstała na skutek spożywania alkoholu, bójki dzieci, przewlekłej choroby oraz próby samobójczej – tutaj jednak niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą wprowadzić swoje rozwiązania, np. w przypadku próby samobójczej wypłata 10% świadczenia.

Rozszerzone ubezpieczenie NNW

Podstawowa wersja ubezpieczenia pomija wiele sytuacji, w których może dojść do szkody na zdrowiu dziecka. Możesz jedna wykupić rozszerzoną wersję (jeśli szkoła otrzymała taką możliwość). Dodatkowo można wykupić ubezpieczenie, które obejmuje, np. zwrot kosztów leczenia dolegliwości związanych z wypadkiem, jednorazowe świadczenie z powodu śmierci rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zasiłek dzienny w związku z niemożliwością uczęszczania do szkoły, zwrot kosztów korepetycji, wycieczki szkolnej, czesnego.

Wysokość ubezpieczenia NNW

Wysokość wylicza się jako procent doznanego uszczerbku na zdrowiu od całej kwoty ubezpieczenia. Przykładowo jeśli uszczerbek na zdrowiu stanowi 1%, a kwota ubezpieczenia 10 000 zł, to odszkodowanie wyniesie 100 zł. Ubezpieczyciele zazwyczaj stosują tabele, w których jest określone, jakie uszkodzenia ciała stanowią procent uszczerbku na zdrowiu. Zazwyczaj wypłacane są kwoty symboliczne, dlatego zanim opłaci się to ubezpieczenie warto sprawdzić w tabeli, co oferuje ubezpieczyciel.

Zgłoszenie szkody z tytułu NNW

Szkodę można zgłosić telefonicznie, listownie, przez internet lub osobiście do towarzystwa ubezpieczeniowego, jeśli nie wiemy jaka to firma, to najpierw musimy udać się lub zadzwonić do szkoły celem informacji. Zazwyczaj szkodę zgłasza się w formie pisemnej, w formularzu podaje się dane osoby zgłaszającej, dane osoby poszkodowanej, numer polisy, czas i przebieg wypadku oraz informacje na temat doznanej szkody oraz przebiegu leczenia.

odszkodowanie z oc sprawcy

W firmie ubezpieczeniowej zostaniemy zazwyczaj jeszcze poinformowani o dokumentach, jakie musimy uzupełnić, są to zazwyczaj: legitymacja szkolna, dokument tożsamości osoby zgłaszającej, numer konta bankowego, dokumentacja medyczna, rachunki i dowody zapłaty za leczenie oraz późniejsze lekarstwa.

Czas na zgłoszenie wypadku dziecka w szkole

Szkody z tytułu ubezpieczenia NNW nie zgłasza się od razu po wypadku, każdy ubezpieczyciel może dowolnie określić czas obowiązujący na zgłoszenie, ponieważ jest to polisa dobrowolna. Jednak zazwyczaj roszczenie zgłasza się po zakończeniu leczenia (wtedy dostępne są dokumenty medyczne) lub po zakończeniu pewnego etapu leczenia, jeśli doznany uszczerbek na zdrowiu jest cięższy.

[Głosów:28    Średnia:2.2/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here