Odszkodowanie z OC – kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy?

0
2660

Wiesz, że ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania z OC samochodu? Poznaj 6 sytuacji, w których to Ty poniesiesz koszty wyrządzonej szkody. Ubezpieczyciel co prawda może wypłacić odszkodowanie osobie poszkodowanej z Twojej winy, ale jeżeli np. prowadziłeś pod wpływem alkoholu, firma ubezpieczeniowa może domagać się od Ciebie zwrotu wypłaconego odszkodowania.

odszkodowanie z oc sprawcy

Kiedy nie zostanie wypłacone odszkodowanie z OC samochodu?

Bądź ostrożnym i zapobiegliwym kierowcą i nie dopuść do sytuacji, w której nie firma nie wypłaci poszkodowanemu odszkodowania. Bo to będzie znaczyło, że zapłacisz za naprawę auta, które zostało uszkodzone z Twojej winy, bez względu na posiadane OC – mówi doradca porównywarki ubezpieczeń klaro.pl.

Szkoda poza granicami UE

Standardowo OC samochodu obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Unii Europejskiej. Kierowca wjeżdżający do krajów spoza UE powinien mieć tzw. Zieloną Kartę ubezpieczenia OC. Niektóre towarzystwa wydają ją bezpłatnie, inne wymagają dodatkowej opłaty. Jeśli nie będziesz mieć takiego dokumentu, a spowodujesz wypadek, np. w Rosji, Tunezji czy Turcji, zakład ubezpieczeń nie weźmie odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

 Wypadek pod wpływem alkoholu

Jeżeli ubezpieczyciel udowodni, że kierowca spowodował wypadek będąc w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, ani nie wypłaci odszkodowania, ani nie pokryje kosztów naprawy. Może się też zdarzyć, że wypłaci pieniądze, ale potem będzie domagać się ich zwrotu od sprawcy szkody. 

wypadek pod wpływem alkoholu

Zdarzenie powiązane z przestępstwem

Jeżeli sprawca wyrządził szkodę celowo, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Podobnie jest w przypadku, gdy kierowca nielegalnie wszedł w posiadanie pojazdu lub zbiegł z miejsca zdarzenia. W sytuacjach spornych zawsze przysługuje ci – jako osobie poszkodowanej – prawo do reklamacji. Jeśli nie zostanie uznana, masz prawo do odwołania się, potem zwrócenia się z prośbą o rozpatrzenie wniosku do Rzecznika Finansowego. Jeżeli wciąż nie zgadzasz się decyzją, ostatecznym krokiem jest skierowanie sprawy do sądu.

Skażenie środowiska

Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty ubezpieczenia OC samochodu, jeżeli spowodujesz szkodę, której skutkiem będzie skażenie lub zanieczyszczenie środowiska. Będzie to miało miejsce, kiedy np. przewrócisz cysternę z paliwem.

Brak umowy

Ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności za szkodę, jeśli została wyrządzona przed datą obowiązywania umowy i opłacenia części lub całości składki. Wyjątkiem są sytuacje, gdy polisa została przedłużona automatycznie lub umowa doszła do skutku, ale został wyznaczony późniejszy termin zapłaty.

Brak uprawnień do kierowania pojazdem

Odszkodowanie OC nie należy się również w sytuacji, gdy sprawca wypadku w chwili jego spowodowania, nie miał ważnego prawa jazdy lub uprawnień do prowadzenia pojazdu (np. ciężarówki). Wyjątkiem są tu zdarzenia, kiedy chodzi o ratowanie życia ludzkiego lub mienia, a także pościg za sprawcą przestępstwa.

odszkodowanie z oc sprawcy

Ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń

Ubezpieczyciel może nie wypłacić należnego odszkodowania, gdy ogłosi upadłość. W Polsce praktycznie się to nie zdarza, ale trzeba brać pod uwagę każdą ewentualność. Na szczęście w takiej sytuacji odpowiedzialność za OC samochodu spada na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. A to oznacza, że UFG wypłaci poszkodowanemu 100% należnego odszkodowania.

Pamiętaj, że:

  • w opisanych powyżej sytuacjach ubezpieczyciel może pokryć koszty naprawienia szkody, ale potem będzie się domagał od Ciebie ich zwrotu;
  • jeśli zakład ubezpieczeń uzna, że odszkodowanie nie przysługuje, musi o tym pisemnie poinformować zainteresowanych;
  • ubezpieczyciel ma obowiązek podać przyczynę odmowy wypłaty odszkodowania i jej podstawę prawną
  • zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od daty poinformowania o szkodzie;
  • ubezpieczyciel ma prawo opóźnić termin wypłaty odszkodowania po uprzednim poinformowaniu właściciela polisy;
  • maksymalny termin wypłaty odszkodowania wynosi 90 dni;
  • wszelkie kwestie sporne ustala się na piśmie;
  • nie musisz się zgadzać z decyzją odmowną i masz prawo do jej reklamacji (ponownego rozpatrzenia wniosku), a także skierowania sprawy do sądu.
[Głosów:2    Średnia:3/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here