Odszkodowanie za paraliż po wypadku samochodowym

0
1752

Wypadki samochodowe mogą mieć różne następstwa. Nieraz poszkodowany wychodzi z niego tylko z siniakami i otarciami, a niekiedy urazy są o wiele poważniejsze i osoba poszkodowana musi zmagać się z nimi do końca życia. Urazy takie zmieniają całe życie poszkodowanego i sprawiają, że musi on na nowo nauczyć się funkcjonować w społeczeństwie, a także w życiu zawodowym. Paraliże powypadkowe przyczyniaj się też do tego, że konieczne jest dostosowanie aktualnego miejsca zamieszkania do potrzeb osób, które w ten sposób zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych. Jak więc widać konsekwencje paraliżu powypadkowego są dostrzegalne na wielu płaszczach. Co więcej, zazwyczaj wiążą się z dużymi kosztami finansowymi. Poszkodowany jednak może ubiegać się o wypłatę świadczeń z tytułu poniesionych strat oraz kosztów. Zobacz, jakie rekompensaty można uzyskać za paraliż po wypadku samochodowym.

Rekompensaty za paraliż po wypadku samochodowym

Osoba, która w wyniku wypadku komunikacyjnego doznała paraliżu ciała, może ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz pozostałe świadczenia finansowe pomagające w zniwelowaniu strat i zapewniające godne życie. Świadczenia te są wypłacane z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, a w przypadku, gdy uciekł on z miejsca zdarzenia z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ich wysokość ustalana jest indywidualnie w toku postępowania.

odszkodowanie z oc sprawcy

Procedura odszkodowawcza w przypadku paraliżu powypadkowego

Procedura odszkodowawcza w przypadku doznania paraliżu po wypadku jest taka sama, jak w przypadku zgłasza innych szkód osobowych. Przede wszystkim należy zgłosić się z wnioskiem o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Wniosek powinien obejmować świadczenia, jakie chce się otrzymać z tytułu poniesionych obrażeń. Tutaj osoba, która dostaje tak rozległego uszczerbku na zdrowiu, może wystąpić o przyznanie kilku form rekompensaty. To czy będą one przyznane i w jakiej wysokości ustala ubezpieczyciel w toku postępowania. Decyzję podejmuje na podstawie przedstawionej dokumentacji i zawsze jest ona indywidualna. Pod uwagę bierze się stopień obrażeń, ich charakter, uciążliwość, czas leczenia, powikłania itd. Istotne znaczenie ma również wiek poszkodowanego, możliwość wykonywania przez niego pracy zarobkowej czy poczucie przydatności społecznej.

O jakie świadczenia finansowe może starć się ofiara paraliżu powypadkowego?

Przede wszystkim osoba dotknięta paraliżem powypadkowym, może wnioskować o odszkodowanie. Jest to forma rekompensaty, której celem jest zwrócenie poszkodowanemu poniesionych kosztów związany z usuwaniem skutków wypadku. Na kwotę odszkodowania powypadkowego składają się takie elementy jak:

  • Uszkodzenie lub zniszczenie mienia podczas wypadku np. telefon czy ubranie poszkodowanego,
  • Zakup lekarstw, opatrunków, środków ortopedycznych,
  • Konsultacje i zabiegi medyczne oraz rehabilitacyjne, bez względu na to, czy były świadczone w ramach NFZ, czy w ramach prywatnej opieki medycznej, w drugim przypadku poszkodowany musi jednak udowodnić, że nie miał możliwości skorzystania z tego typu opieki w ramach publicznej służby zdrowia lub należało na nią zbyt długo czekać,
  • Koszty dojazdu do placówek medycznych i rehabilitacyjnych,
  • Koszty zakupu lub wynajmu sprzętu potrzebnego w procesie leczenia i rehabilitacji,
  • Koszty związane z przystosowaniem/adaptacją miejsca zamieszkania lub samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • Utracone zarobki związane z brakiem możliwości wykonywania pracy ze względu na zwolnienie lekarskie.

Zadośćuczynienie dla ofiar wypadków samochodowych

Kolejną formą świadczenia finansowego, o które może starać się ofiara paraliżu powypadkowego, jest zadośćuczynienie. Ma ono zrekompensować straty niematerialne, takie jak ból, cierpienie fizyczne i psychiczne, powstałą krzywdę. Zadośćuczynienie powinno stanowić rekompensatę za ujemne przeżycia wynikające bezpośrednio z wyrządzonej szkody.

odszkodowanie z oc sprawcy

Oświadczenia okresowe dla ofiar paraliżu po wypadku samochodowego

Poszkodowany może również wywnioskować u ubezpieczyciela o wypłatę świadczeń okresowych. Ich celem jest naprawianie trwałych następstw wypadku. Zalicza się do nich:

  • Rentę z tytułu zwiększonych potrzeb –  środki wypłacane w jej ramach przeznaczane są na leczenie i rehabilitacje oraz zapewnienie osobie poszkodowanej opieki w zakresie realizacji codziennych potrzeb,
  • Rentę z tytułu utraconego dochodu – bardzo często zdarza się, że paraliż powypadkowy doprowadza to tego, że poszkodowany nie może dalej wykonywać swoje pracy, w tym wypadku do ubezpieczyciela powinien zwrócić się z wnioskiem o wypłacenie renty z tytułu utraconego dochodu; świadczenie wypłacane jest w przypadku, gdy poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił możliwość pracy zarobkowej i generuje to u niego zmniejszenie dochodów,
  • Rentę za zmieszczenie się widoków powodzenia na przyszłość – świadczenie to rekompensuje utracone szanse związane z rozwojem kariery, który został uniemożliwiony przez wypadek samochody, zazwyczaj wyższe świadczenia otrzymują osoby młode i w pełni sił, które ze skutkami wypadku będą musiały żyć długo.

 

[Głosów:1    Średnia:1/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here