Odszkodowanie za wypadek samochodowy a polskie prawo

0
1223

Ubezpieczyciele przedstawiają coraz bardziej zróżnicowane oferty, które kuszą osoby chcące maksymalnie zabezpieczyć swój dobytek oraz swoje zdrowie. Ostatecznie bardzo często okazuje się, że oferty z pozoru korzystne, nie zawsze jednak przedstawiają się tak, jak może się wydawać.

Aktem prawnym dotyczącym ubiegania się odszkodowania za wypadek samochodowy jest Kodeks Cywilny. Przepisy dotyczące odszkodowań zawarto w artykułach 361 oraz 363. Zgodnie z artykułem 361 odszkodowanie przysługuje na naprawienie szkody, która ma materialny charakter. Obejmuje zarówno straty, których doznał poszkodowany, jak i utracone korzyści (lucrum cessans), które mógłby uzyskać poszkodowany, gdyby nie doznał szkody. Zgodnie z artykułem 363 natomiast naprawienie szkody powinno nastąpić zgodnie z wyborem osoby poszkodowanej. Może przyjąć postać przywrócenia poprzedniego stanu lub wypłacenia odpowiedniej sumy pieniężnej. 

odszkodowanie z oc sprawcy

Na co należy uważać?

Spotykane są sytuacje, kiedy to firmy ubezpieczeniowe oferują kwoty, które pokrywają wartość faktycznie poniesionej szkody jedynie w kilkunastu procentach. Uzasadnienie to nie zawsze jest zgodne z prawdą, a koszty naprawy, które wskazują firmy ubezpieczeniowe, sporo różnią się od faktycznych kosztów naprawy w autoryzowanym salonie. Dodatkowo zdarza się, że oryginalne części samochodowe są dużo droższe niż te proponowane przez ubezpieczyciela. Osoby ubezpieczone mają jednak prawo do dochodzenia kwoty brakującej w porównaniu z naprawą w autoryzowanym serwisie jeśli naprawa przez firmę ubezpieczeniową została przeprowadzona po kosztach. Dodatkowo nawet po wypadku samochodowym nie mamy obowiązku dokonywania naprawy naszego samochodu, jednak jeśli chcemy to zrobić z użyciem oryginalnych części, powinniśmy uzyskać pieniądze na ich zakup.

W niektórych sytuacjach ponadto ubezpieczyciele bardzo szybko wypłacają odszkodowanie. Działanie takie ma służyć sprawieniu pozorów, że sprawa dotycząca wypadku została zakończona. W rzeczywistości wypłacane kwoty są stosunkowo niskie. Jak zaznaczają na swoim blogu prawniczym adwokaci z kancelarii adwokackiej z Poznania (https://smadwokaci.pl/aktualnosci/), zdarzają się również sytuacje, w których ubezpieczyciele wypłacają niskie kwoty, a dodatkowo domagają się zrzeczenia dalszych roszczeń. Umów takich oferowanych przez ubezpieczycieli nie należy podpisywać. Gdy podpiszemy je, często zamykamy sobie drogę do domagania się wyższych, faktycznie należnych nam kwot w ramach odszkodowania. Innym rozwiązaniem często proponowanym przez ubezpieczycieli, jest kwalifikowanie pewnych części samochodu do naprawy zamiast do wymiany, co również stanowi sposób obniżenia kosztów. 

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

W niektórych sytuacjach dochodzi do cięższych wypadków, kiedy stratą jest nie tylko uszkodzenie auta, ale również uszczerbek na zdrowiu. Podział roszczeń, których możemy się domagać, dotyczy zarówno strat materialnych, jak i niematerialnych. Jeśli będziemy domagać się od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania za wypadek, straty, jakich doznaliśmy na jego skutek, będą rekompensowane przy pomocy roszczenia odszkodowawczego. Od towarzystwa ubezpieczeniowego żądamy w takiej sytuacji odszkodowania za wypadek, które obejmuje naprawienie szkody, która ma charakter materialny. 

Jeśli natomiast od towarzystwa ubezpieczeniowego domagamy się roszczenia w związku ze szkodami niemajątkowymi, np. doznanym cierpieniem, występujemy z roszczeniem o zadośćuczynienie. Rozróżnianie tych rodzajów świadczeń jest dość istotne. Jeśli zależy nam na zrekompensowaniu szkód majątkowych, występujemy z odszkodowaniem. Szkody niemajątkowe są natomiast pokrywane za pomocą zadośćuczynienia. Ponieważ zadośćuczynienie dotyczy strat psychicznych takich, jak np. cierpienie, kwota zadośćuczynienia może być dużo wyższa niż kwota odszkodowania. Celem zadośćuczynienia jest zrekompensowanie wszystkich doznanych krzywd i strat dotyczących sfery psychicznej. Zadośćuczynienie ma zrekompensować nie tylko doznane już szkody, ale także te, które wystąpią w przyszłości. Warto pamiętać, że zawarcie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawia, że niemożliwe staje się dochodzenie należnych kwot na drodze sądowej. Więcej informacji na temat odszkodowań oraz zadośćuczynień znajdziesz pod adresem https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/zadoscuczynienia-odszkodowania/.  

Renta a rehabilitacja

Renta

Kolejnym rodzajem finansowego wsparcia dla ofiary wypadku może być renta. Rentę otrzymuje się w sytuacji, gdy osoba poszkodowana częściowo lub całkowicie straciła możliwość i zdolność wykonywania pracy zarobkowej. Renta przysługuje również w sytuacji, gdy zmniejszyły się przyszłe szanse na znalezienie pracy zarobkowej, a także, gdy w związku z wypadkiem zwiększyły się potrzeby osoby poszkodowanej. W takiej sytuacji przysługuje renta z tytułu zwiększonych potrzeb. Wysokość renty uzupełniającej jest uzależniona od dochodów poszkodowanego przed wypadkiem drogowym oraz po nim. 

Odszkodowanie za wypadek — jak uzyskać należną kwotę?

Jeśli domagamy się odszkodowania za wypadek samochodowy, należy pamiętać o tym, że naprawienie szkody powstałej w wyniku wypadku, powinno objąć wszystkie koszty, które są skutkiem zaistniałego wypadku. Dotyczy to zatem między innymi kosztów opieki lekarskiej, rehabilitacji, kosztów zakupu leków, specjalistycznej diety, wizyt lekarskich, a także dojazdów do lekarzy, kosztów kursów, które niezbędne są np. do podjęcia nowego zatrudnienia jeśli niemożliwe jest wykonywanie poprzedniej pracy. Maksymalna kwota otrzymanego odszkodowania limitowana jest wydatkami, które poniesiono na skutek wypadku. Niemożliwe jest zatem  uzyskanie odszkodowania większego niż faktycznie poniesione koszty. 

Aby uzyskać należną kwotę za wypadek samochodowy, należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie własnych interesów. Ważnym krokiem, by uzyskać faktycznie należną kwotę, jest opinia rzeczoznawcy. Rzeczoznawca z zakresu motoryzacji powinien ocenić stan pojazdu, który uległ wypadkowi. Zadaniem rzeczoznawcy jest sporządzenie opinii, w której zostaną zawarte koszty naprawy pojazdu z uwzględnieniem jego stanu technicznego. Jeśli zamierzamy pozwać ubezpieczyciela, raport sporządzony przez biegłego będzie istotnym źródłem, które może przyczynić się do zasądzenia przez sąd różnicy między kwotą otrzymaną od ubezpieczyciela a wyliczeniami biegłego. 

odszkodowanie z oc sprawcy

Ubiegając się o odszkodowanie za wypadek samochodowy, należy zatem pamiętać, by w możliwie jak najdokładniejszy sposób uzupełniać dokumentację, która będzie niezbędna do uzyskania należnej kwoty odszkodowania. 

[Głosów:2    Średnia:5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here