Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny – co musisz wiedzieć?

0
1066

Wypadek komunikacyjny może przytrafić się zarówno kierowcom, jak i pasażerom, pieszym czy rowerzystom – wszystkim użytkownikom ruchu drogowego i infrastruktury. Jako osoba poszkodowana możesz ubiegać się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Jak wyglądają procedury oraz co należy wiedzieć odnośnie do odszkodowania komunikacyjnego?

Czym w ogóle jest wypadek komunikacyjny?

W języku potocznym wypadkiem nazywamy większość stłuczek. Tymczasem wypadek komunikacyjny z definicji określany jest jako zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym bierze udział przynajmniej jeden pojazd oraz którego skutkiem jest  uraz lub śmierć uczestnika ruchu drogowego. Jeśli w zdarzeniu drogowym nie doszło do  urazu lub śmierci, mówimy wówczas o kolizji drogowej. To rozgraniczenie jest dość istotne ze względu na dalsze postępowanie: w przypadku kolizji drogowej, gdy nie ma dodatkowych przesłanek do wzywania policji (np. podejrzane zachowanie drugiego kierowcy lub skomplikowana sytuacja drogowa), często wystarczy jedynie spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym i na tej podstawie dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Wypadek komunikacyjny wymaga często wezwania policji, która sporządzi protokół oględzin miejsca wypadku drogowego, a w przypadku wypadku śmiertelnego o zdarzeniu powinien zostać powiadomiony prokurator .

Kiedy należy Ci się odszkodowanie?

Odszkodowanie komunikacyjne w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) przysługuje każdemu poszkodowanemu uczestnikowi wypadku, o ile nie jest on jego sprawcą – świadczenie zatem przysługuje zarówno poszkodowanemu kierowcy, jak i pieszym, rowerzystom czy pasażerom (także tym jadącym ze sprawcą wypadku). Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym powinno pokryć wszystkie udokumentowane koszty związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, w tym koszty leczenia (zakup leków, środków opatrunkowych, koszty konsultacji lekarskich, rehabilitacji czy zabiegów, a nawet koszty dojazdów na kontrole lekarskie). W przypadku wystąpienia częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej osoba poszkodowana może ubiegać się także o rentę uzupełniającą; jeśli natomiast w wyniku odniesionych obrażeń wzrosły potrzeby osoby poszkodowanej, możliwe jest otrzymanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym to z kolei wsparcie finansowe wypłacane w celu złagodzenia nieprzyjemnych doznań i cierpień po wypadku.

Kto wypłaca odszkodowanie komunikacyjne?

Z reguły odszkodowania za wypadek komunikacyjny wypłacane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe, w których sprawca miał wykupioną polisę OC. Jeśli jednak sprawca nie posiada polisy lub nie da się ustalić, kto jest sprawcą, odszkodowanie komunikacyjne wypłaca Fundusz Gwarancyjny. Zakres ochrony w ramach OC jest szeroki i obejmuje koszty naprawy pojazdu – powinien być on przywrócony do stanu sprzed zdarzenia, koszt holowania i pojazdu zastępczego, odszkodowanie za uszkodzone mienie, rekompensatę za utracone dochody, koszty leczenia oraz zadośćuczynienie za cierpienie fizyczne i psychiczne. W każdym wypadku niezbędna jest odpowiednia dokumentacja i uzasadnienie, ponieważ w przeciwnym razie zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty świadczenia. Przyczynienie się do wypadku drogowego (np. niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego) może być z kolei podstawą do obniżenia odszkodowania.

odszkodowanie z oc sprawcy

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym krok po kroku

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym musi przede wszystkim ustalić dane sprawcy: imię, nazwisko, numer polisy OC oraz PESEL, a także markę i model samochodu i jego numer rejestracyjny. Niezbędne jest także szczegółowe spisanie okoliczności wypadku oraz oświadczenia o winie. Jeśli sprawca nie chce okazać dokumentów lub odmawia przyznania się do winy, konieczne może być wezwanie policji. Jeżeli przy wypadku nie została wezwana karetka, należy jak najszybciej udać się do lekarza celem przeprowadzenia badań powypadkowych. Podczas leczenia i rehabilitacji bardzo ważne jest zbieranie całej dokumentacji potwierdzającej szkodę (rachunki, faktury, dokumentacja medyczna, wyniki badań, recepty). Kolejny etap to zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi, dzięki czemu możliwe jest rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego. Ubezpieczyciel w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody ma obowiązek ustosunkować się do roszczeń. Ogólny termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynosi trzy lata – czas ten jest liczony od chwili, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Ze względu na to, że uszczerbek na zdrowiu może pojawić się po jakimś czasie od wypadku, okres trzech lat liczony jest od momentu postawienia diagnozy (dowiedzenia się o szkodzie). Jeśli natomiast sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu, okres przedawnienia ulega wydłużeniu do 20 lat od daty popełnienia przestępstwa.

odszkodowanie z oc sprawcy

Dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii prawnej?

Samodzielne ubieganie się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny może być trudne dla osób, które nie są obeznane w gąszczu przepisów prawnych. Uzyskanie odszkodowania czasem bywa długotrwałe i wymagać podjęcia wielu czynności procesowych. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę stres oraz trudności związane z powrotem do zdrowia. Wynik postępowania likwidacyjnego może być również niesatysfakcjonujący – ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia lub jego wysokość nie zrekompensuje w całości poniesionej szkody. W takim wypadku konieczne jest złożenie pozwu do sądu. Jeśli chcesz najlepiej zadbać o swoje interesy, skontaktuj się z renomowaną kancelarią, która poprowadzi Twoją sprawę i zajmie się dochodzeniem roszczeń.

Nie czujesz się na siłach, by walczyć o odszkodowanie? Lexperiens to kancelaria z dużym doświadczeniem w zakresie uzyskiwania odszkodowań. Skontaktuj się z nami – udzielimy Ci wszelkich informacji co do działań, które należy podjąć, sformułujemy roszczenia i wskażemy podstawę prawną oraz będziemy reprezentować Twoje interesy w kontaktach z zakładem ubezpieczeniowym lub – w razie potrzeby – także w sądzie. Sprawdź kompetencje Lexperiens w zakresie odszkodowań: https://lexperiens.pl/specjalizacje/odszkodowania/

[Głosów:1    Średnia:5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here