Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – 5 rzeczy, o których musisz pamiętać

0
3988

Wielkość kwoty ubezpieczenia po otrzymaniu wyceny zazwyczaj przyprawia o mały zawał serca. Co więcej wiele osób uważa, że i tak z ubezpieczenia nie pokryje się kosztów powstania szkody. Otrzymana wycena nie jest jednak ostateczna, można napisać odwołanie od decyzji. Jak? Już podpowiadamy! Sprawdź 5 rzeczy, o których musisz pamiętać odwołując się od decyzji ubezpieczyciela.

Odwołanie przysługuje od każdej decyzji ubezpieczeniowej i masz do tego prawo. A nawet decyzja odmowna nie zamyka Ci drogi do walczenia o adekwatną wysokość odszkodowania – możesz podjąć kolejne kroki.

Kiedy napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Najlepiej działać szybko, od razu po otrzymaniu wyceny. Czas na zgłoszenie odwołania jest jednak dłuższy i trwa 3 lata od otrzymania pisemnej informacji od ubezpieczyciela w sprawie wyceny szkody. Szybkie zgłoszenie odwołania do ubezpieczyciela pozwala również na dokładniejsze zbadanie sprawy. A co najważniejsze pozwala na krótsze czekanie na odpowiedź firmy ubezpieczeniowej i otrzymanie ubezpieczenia.

Czas przedawnienia sprawy może się jeszcze wydłużyć do 20 lat, jeśli uszkodzenie pojazdu powstało wskutek przestępstwa.

W jakiej formie złożyć odwołanie?

Odszkodowanie możesz złożyć na trzy sposoby: ustnie w oddziale lub przez telefon, mailowo oraz tradycyjną pocztą. Najbezpieczniejszym sposobem jest wysyłka listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, gwarantuje to, że odwołanie nie zagubi się, nie wpadnie do spamu, czy nie zostanie zapomniane.

odszkodowanie z oc sprawcy

Odwołanie pisemne do ubezpieczyciela stanowi też dokumentację, która może być potrzebna w późniejszym etapie dochodzenia właściwej wysokości odszkodowania.

Co zawrzeć w odwołaniu?

Na wstępie określ dokładnie czego dotyczy odwołanie, aby zachować czytelność pisma, w skrócie przestaw pismo, które otrzymałeś od firmy ubezpieczeniowej. Dodaj, że zgodnie z przepisami masz prawo do odwołania i właśnie chcesz z tego prawa skorzystać. Powołaj się na ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z 5 sierpnia 2015 r. Powoływanie się na przepisy w takich sprawach zawsze działa na Twoją korzyść.

odszkodowanie z oc sprawcy

Przedstaw argumenty za tym, że powinieneś otrzymać wyższe odszkodowanie. I nie mogą być to argumenty – opinie, ale rzeczywiste, potwierdzone wartości. Możesz np. odwołać się do rynkowej wartości Twojego uszkodzonego samochodu, podając ceny w jakich są teraz sprzedawane podobne modele i źródła, z których wziąłeś te informacje. Możesz podać linki do stron z aukcjami, na których znajdują się podobne pojazdy lub nawet samemu spróbować wystawić swój samochód na sprzedaż i wskazać ubezpieczycielowi, że uzyskałeś wyższą cenę niż firma ubezpieczeniowa proponuje w wycenie.

Jeśli w wycenie nie uwzględniono wszystkich kosztów naprawy lub zaniżono te koszty – przedstaw faktury lub wskaż rynkowe ceny za naprawę oraz same części.

Bardzo ważne, abyś wskazywał konkretne i sprawdzone argumenty, takie których podważenie jest bardzo trudne. Przejrzyście i konkretnie przygotowane odwołanie to już połowa sukcesu.

W odwołaniu możesz również zawrzeć ekspertyzę niezależnego rzeczoznawcy. Uzyskanie jej jest jednak płatne i nie może zostać uwzględnione w kosztach do zwrotu przez ubezpieczyciela. Opinia niezależnego rzeczoznawcy nie obliguje firmy ubezpieczeniowej do jej uwzględnienia i nie musi także na jej podstawie zmienić stanowiska i przystać na Twoje roszczenia.

Odwołanie napisz konkretnie i z szacunkiem, obrażanie ubezpieczyciela nikomu nie wyjdzie na dobre.

Ile będę czekać na odpowiedź?

Odpowiedź powinieneś otrzymać do 30 dni od otrzymania odwołania przez firmę ubezpieczeniową.  Co do zasady powinna być ona listowna, jednak jeśli zgodziłeś się na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną to może trafić na Twoją skrzynkę email.

W przypadku, gdy sprawa jest skomplikowana na odpowiedź możesz czekać do 60 dni, jednak firma ubezpieczeniowa ma obowiązek powiadomić Cię o tym, że czas na rozpatrzenie odwołania został przedłużony.

A jeśli nie otrzymasz odpowiedzi? Przyjmuje się, że jest to przyjęcie i zaakceptowanie odwołania przez ubezpieczyciela.

Decyzja odmowna. Czy to koniec?

Jeśli otrzymałeś decyzję odmowną możesz jeszcze zwrócić się ze sprawą do Rzecznika Finansowego, w celu uzyskania jeszcze wyższego odszkodowania. Możesz złożyć bezpłatny wniosek o interwencję lub płatny o pozasądowe rozwiązanie sporu.

W pierwszej sytuacji RF wystąpi do ubezpieczyciela w Twoim imieniu i rozpocznie się postępowanie skargowe, na którym zostaną przedstawione argumenty za podniesieniem Twojego odszkodowania. W tej sprawie wszelka korespondencja będzie trafiać także do Ciebie i będzie to stanowić dowód w ewentualnej sprawie przed sądem, jeśli twoje odwołanie nie przyniesie zamierzonego skutku.

Pozasądowe rozwiązanie sprawy obliguje RF do wystąpienia w roli mediatora między Tobą a ubezpieczycielem. Przedstawia on możliwe rozwiązania obu stronom.

Jeśli jednak ta droga również zawiedzie, można dalej rozwiązywać sprawę w Sądzie. Samo odwołanie oraz dokumenty, które powstały podczas prowadzenia sprawy przez Rzecznika Finansowego będą stanowić dowody.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here