Kiedy mamy prawo do odszkodowania z UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego)?

0
4026

Zazwyczaj świadczenia finansowe po wypadku samochodowym wypłacane są z polisy OC sprawcy zdarzenia. Jednak nie zawsze tak jest. Odszkodowania czy zadośćuczynienie z OC sprawy nie można wypłacić, gdy jego tożsamość jest nieznana, bo np. uciekł z miejsca wypadku lub gdy winny nie posiada ważnej polisy ubezpieczeniowej. W tym wypadku poszkodowany nie jest jednak zdany sam na siebie. W Polsce działa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który przejmuje zobowiązania takich sprawców wypadku. To z jego zasobów są wypłacane świadczenia finansowe poszkodowanym w wypadkach. Zobacz, kiedy osoby poszkodowane mają prawo do odszkodowania z UFG?

Nieznany sprawca wypadku – jak starać się o odszkodowanie?

O odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego może starać się osoba poszkodowana, która uczestniczyła w wypadku drogowym z nieznanym sprawcą. Jeśli on uciekł, a policja nie jest w stanie ustalić jego tożsamości, zobowiązania firmy ubezpieczeniowej w zakresie wypłaty rekompensaty przejmuje UFG. Należy jednak zaznaczyć, że intuicja ta nie zawsze wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie. Co do zasady UFG nie zwraca poszkodowanym kosztów związanych ze szkodami majątkowymi. Do takich szkód zalicza się np. uszkodzenia samochodu czy innego mienia (telefonu, ubrania itd.).

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest natomiast zobowiązany do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia ofiarom, które poniosły uszczerbek na zdrowiu. W tym zakresie mogą one starać się o zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, nieobecności w pracy czy w ramach zmniejszonych dochodów.  UFG podobnie jak firmy ubezpieczeniowe, wysokość świadczenia uzależniają od charakteru i rozległości obrażeń oraz długości i intensywności leczenia.

odszkodowanie z oc sprawcy

Kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie za straty majątkowe?

Od zasady niewypłacane są odszkodowania za straty majątkowe przez UFG, są jednak wyjątki. Zalicza się do nich sytuacje, kiedy poszkodowani w wyniku zdarzenia nabawili się obrażeń ciała wymagających leczenia dłuższego niż 14 dni. W tym wypadku pokrycie szkód majątkowych jest możliwe, ale nadal niełatwe. UFG odmówi wypłaty świadczenia, jeśli okaże się, że poszkodowany może zaspokoić swoje roszczenia na podstawie innej umowy ubezpieczeniowej np. wykupionej polisy AC. W takim wypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci tylko część odszkodowania, które będzie równowartością kwoty, której nie może pokryć autocasco. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z prawem UGF ma obowiązek zrekompensować poszkodowanemu stratę wynikająca z utraty przez niego prawa do zniżek przy wykupić polisy na kolejny rok.

Brak ważnej polisy OC przy wypadku samochodowym

Chociaż wykupienie polisty OC i posiadanie ważnego ubezpieczenie w tym zakresie jest obowiązkiem każdego kierowcy, nadal zdarzają się tacy, którzy go nie dopełniają. Jeśli taki kierowca spowoduje wypadek, oznacza to, że poszkodowanemu nie będzie można wypłacić odszkodowania z jego polisy. O ile winny nie będzie chciał (a zazwyczaj nie chce) ponieść kosztów naprawy z własnej kieszeni, poszkodowany może zwrócić się o wypłacenie odszkodowania do UFG. Wypłata świadczeń przez te instancje w tym przypadku kształtuje się w sposób analogicznych jak w przypadku wypadku spowodowanych przez nieznanego sprawcę. Różnicą jest to, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest tutaj zobligowany do wypłacenia osobie poszkodowanej szkód, które poniosła na mieniu. Wypłaty tego odszkodowania jest możliwa, nawet jeśli poszkodowany nie odniósł obrażeń ciała. Działa tu także zasada mówiąca, że jeśli poszkodowany posiada inne ubezpieczenie np. autocasco, to z niego najpierw powinien ubiegać się o odszkodowanie w zakresie szkód majątkowych, a dopiero, jeśli nie pokryje one całości szkód, może zwrócić się do UFG.

Zgłoszenie szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – jak zgłosić szkodę do UFG?

Zgłoszenie szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego następuje za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej, nie można tego zrobić bezpośrednio. Poszkodowany zgłasza roszczenie od dowolnego towarzystwa, które oferuje ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Firma ta jest zobowiązana do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego szkodę i ustalenia winnego. Jeśli to jest niemożliwe i w ciągu 30 dni nie udaje się, to ubezpieczyciel przesyła dane i dokumentację szkody do UFG. Instytucja ta na zbadanie przypadku ma 30 dni. W tym czasie musi podjąć decyzje o wypłacie odszkodowania lub odmowie jego przyznania. Od decyzji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego poszkodowany może się odwołać. Swoich prawa można dochodzić przed sądem, pozywając UFG w procesie cywilnym.

odszkodowanie z oc sprawcy

Uzyskanie odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, szczególnie tego, które związane jest ze szkodą majątkową, nie jest łatwe. Ustawodawca celowo poczynił kroki, które sprawiają, że UGF nie zawsze ma obowiązek wypłacić świadczenie.  Jest to wynikiem troski, aby fundusze nie były wypłacane nieuczciwym kierowcom, którzy np. sami postanowili uszkodzić własny samochód w celu wyłudzenia odszkodowania.

 

[Głosów:5    Średnia:3.4/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here