Termin likwidacji szkody komunikacyjnej

0
1788

Osoby poszkodowane w szkodzie komunikacyjnej chciałbym jak najszybciej przystąpić do jej likwidacji. W dużej mierze, jeśli szkoda jest majątkową, potrzebne są do tego odpowiednie fundusze. Te wypłacane są z ubezpieczenia OC sprawcy. Jednak ich wypłata nie następuje z dnia na dzień. Firmy ubezpieczeniowe na wypłatę rekompensaty za poniesione szkody mają określone terminy. Zobacz, jakie są terminy likwidacji szkody komunikacyjnej.

W jakim terminie firma ubezpieczeniowa musi wypłacić odszkodowanie?

Co do zasady firmy ubezpieczeniowe odszkodowanie za spowodowaną przez ich klienta szkodę muszą wpłacić do 30 dni od daty złożenia zawiadomienia przez poszkodowanego. Termin ten wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jeśli sprawa nie jest więc skomplikowana, a dowody są jasne, firma ubezpieczeniowa nie ma podstaw, aby przedłużać postępowanie likwidujące szkodę. Jeśli natomiast jest odwrotnie, towarzystwo może starać się o przedłużenie postępowania.

odszkodowanie z oc sprawcy

Kiedy firma ubezpieczeniowa może przedłużyć wypłatę odszkodowania?

Prawo mówi, że w przypadku, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie może ustalić wysokości odszkodowania bądź też okoliczności zdarzenia, a co za tym idzie swojej odpowiedzialności może przedłużyć termin wypłaty rekompensaty o 14 dni. Oznacza to, że odszkodowanie może być wypłacone 14 dni od czasu ustalenia powyższych elementów. Należy jednak zaznaczyć, że litera prawa zabrania firmom ubezpieczeniowym przeciąganie tego czasu dłużej niż 90 dni od czasu zawiadomienia o szkodzie. Należy też wspomnieć, że o przedłużeniu postępowania, poszkodowany powinien zostać poinformowany na piśmie.

Odszkodowanie za szkodę komunikacyjną a postępowanie sądowe

Firmy ubezpieczeniowe mają prawa przedłużyć termin wypłaty odszkodowania, kiedy to jego wysokość lub ustalenie odpowiedzialności ustalane jest w toku procesu sądowego. Większość towarzystw rezygnuje wtedy z wcześniejszej wypłaty i zaznacza, że poszkodowany otrzyma swoją rekompensatę po zapadnięciu prawomocnego wyroku sądowego. Co w przypadku odwołań do wyższej instancji po niekorzystnym wyroku, może trwać naprawdę długo.

Czym jest bezsporna część odszkodowania i kiedy ubezpieczyciel musi ja wypłacić?

Bezsporna część odszkodowania to świadczenie, które należy się poszkodowanemu i nie stanowi przedmiotu sporu czy też analizy ubezpieczyciela. Jest to cześć całego odszkodowania, której wypłata nie budzi żadnej wątpliwości. Osoba poszkodowana nie może odmówić jej przyjęcia. Zaakceptowanie wysokości bezpośredniej części odszkodowania nie jest równoznaczne z  rezygnacją z ubiegania się o dalsze wypłaty rekompensaty. Bezsporna część odszkodowania nie może podlegać zwrotowi, a więc ubezpieczyciel w toku postępowania nie może nakazać jej zwrotu w całości lub części. Na wypłatę tego świadczenia firmy mają 30 dni i nie ma tu wyjątków od tej daty. Termin liczony jest od dnia zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela.

odszkodowanie z oc sprawcy

Co robić jak ubezpieczyciel przeciąga wypłatę odszkodowania?

Jeśli ubezpieczyciela nie informuje o przedłużeniu postępowania i nie wypłaci w terminie odszkodowania, należy zwrócić się do niego z oficjalnym pismem przypominającym o upłynięciu terminu, w którym można też zażądać wypłaty odsetek ustawowych. W przypadku rażących naruszeń terminu poszkodowany może złożyć skargę na ubezpieczyciela do Komisji Nadzoru Finansowego.

 

[Głosów:1    Średnia:2/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here