Co robić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, a nie ma racji?

0
2322

Zgodnie z logiką każdy poszkodowany powinien otrzymać od ubezpieczyciela odszkodowanie. Niestety nie zawsze tak jest. Firmy ubezpieczeniowe doszukują się kruczków prawnych oraz okoliczności, które pozwalają na obniżenie lub całkowite niewypłacenie należnego odszkodowania. Jednak poszkodowany nie musi zgadzać się z ich negatywną decyzją. Nawet otrzymując ją, ma możliwość odwołania się od niej. Mowa to nie tylko o reklamacji, ale także o skorzystaniu z pomocy Rzecznik Finansowego lub wystąpieniu na drogę sądową. Zobacz co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, a nie ma przy tym racji.

Odwołanie od negatywnej decyzji firmy ubezpieczającej

Jeżeli firma ubezpieczająca odmówiła wypłaty odszkodowania, pierwszym krokiem powinno być napisanie odwołania. Do prawa do odwołania ma każdy klient, który czuje, że ubezpieczyciel nie ma racji w zakresie swojej decyzji. Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela jest bezpłatne i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji. W następstwie odwołania ubezpieczyciel nie może ukarać poszkodowanego czy odebrać wcześniej wypłaconej bezspornej kwoty odszkodowania.

odszkodowanie z oc sprawcy

Odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej można złożyć do 3 lat, od kiedy otrzymało się od ubezpieczyciela informacje o decyzji negatywnej co do wypłaty odszkodowania. Chociaż czas jest długi, to lepiej jednak z roszczeniem wystąpić od razu. Roszczenie to nazywa się reklamacja.

Jak napisać reklamację do firmy ubezpieczeniowej?

Reklamacja do firmy ubezpieczeniowej powinna być oficjalnym dokumentami. Należy wysłać ją listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. W jej treści należy opisać przebieg zdarzenia, za które domagamy się odszkodowania oraz uzasadnić, dlaczego nie zgadza się z pierwotną decyzją ubezpieczyciela. Należy też wspomnieć o tym, czego się oczekuje od niego.

Ile czasu ma ubezpieczyciela na rozpatrzenie reklamacji?

Ustawowy okres rozpatrzenia reklamacji przez ubezpieczyciela to 30 dni. Termin ten w skomplikowanych sytuacjach może ulec wydłużeniu do 60 dni. Przekroczenie tego terminu oznacza, że reklamacja została rozpatrzona na korzyść poszkodowanego.

Co zrobić, jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

W przypadku, gdy reklamacja nie poskutkowała i ubezpieczyciel nadal odmawia wypłaty odszkodowania. Po pomoc można się zwrócić do Rzecznika Finansowego. Należy pamiętać, że może on pomóc jedynie w sytuacji, gdy wykorzystało się drogę postępowania reklamacyjnego. Do rzecznika należy wysłać całość korespondencji i akt sprawy z dokładnym opisem sytuacji. Rzecznik Finansowy może podjąć się pozasądowego rozwiązania sporu, na drodze mediacji. Bezstronnym mediatorem jest rzecznik, który dąży do tego, aby obydwie strony się porozumiały. Opłata za pomoc Rzecznika Finansowego wynosi 50 zł.

odszkodowanie z oc sprawcy

Pozew sądowy przeciwko ubezpieczycielowi

Ostatnią i ostateczną drogą odwołania się od decyzji firmy ubezpieczeniowej jest założenie sprawy sądowej z powództwa cywilnego. Osoba, której nie stać na wynajęcie kancelarii adwokackiej może prosić sąd o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy Federacji Konsumentów.

 

[Głosów:1    Średnia:5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here