Ugoda w sprawie o odszkodowanie – kiedy podpisać ugodę?

0
5339

Domaganie się odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej to często długotrwały i angażujący proces. Ubezpieczyciele, poszkodowanym rzucają kłody pod nogi, utrudniają likwidację szkody i wypłatę oczekiwanej rekompensaty finansowej, a także kuszą szybkim zakończeniem postępowania, jeśli podpisze się ugodę. Ugoda ta to nic innego jak umowa lub porozumienie, które pozwala na wypłacenie przez ubezpieczyciela odszkodowania w określonej kwocie, na którą zgodził się poszkodowany. Osoba poszkodowana podpisując ją, zgadza się na to, że wypłacone odszkodowanie w pełni zaspokaja jej roszczenia oraz oświadcza, że nie będzie domagać się dalszych świadczeń z tytułu szkód poniesionych w wypadku. Wielu osób zmęczonych walką z ubezpieczycielem decyduje się na podpisanie takiego dokumentu. Czy jednak warto to zrobić? Zobaczcie sami.

Czym jest ugoda o odszkodowanie?

Ugoda o odszkodowanie jest formalnym dokumentem, który opisany jest w Kodeksie Cywilnym. Mówi on w art. 917, że Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Co oznacza podpisanie ugody odszkodowawczej?

Podpisanie ugody o odszkodowanie oznacza, że poszkodowany otrzyma odszkodowanie w wysokości ustalonej z firmą ubezpieczeniową. Jego wysokość podlega indywidualnym uzgodnieniom i negocjacją. Należy jednak pamiętać, że poszkodowany, który podpisuje ugodę, zamyka sobie ścieżkę późniejszego dochodzenia swoich roszczeń zarówno w procesie negocjacji, jak i na sali sądowej. Mówi o tym art. 918 Kodeksu Cywilnego – Nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze.

Dlaczego firmy ubezpieczeniowe proponują ugodę odszkodowawczą?

Bardzo często firmy ubezpieczeniowe występują z ugodą już na samym początku procesu likwidacji szkody. Jeśli tak się dzieje, poszkodowany powinien szczególnie uważać na takie propozycje. Zazwyczaj jest to wynikiem tego, że firma chce wypłacić, jak najniższą rekompensatę i taką też proponuje. Drugim czynnikiem wpływającym na proponowanie ugody ubezpieczeniowej jest fakt, że ubezpieczyciel zdaje sobie sprawę, że poszkodowany ma podstawy do wystąpienia o dodatkowe roszczenia (o które jeszcze nie wystąpił) i próbuje zablokować mu tę możliwość. Może się też zdarzyć, że przyczyną zaproponowania ugody o odszkodowanie są obydwie te sytuacje.

Czy trzeba podpisać ugodę o odszkodowanie?

Poszkodowany nie musi podpisywać ugody o odszkodowanie. To czy ją zaakceptuje, czy nie jest jego indywidualną decyzją. Może on zdecydować, że zamiast pójścia na ugodę woli walczyć z ubezpieczycielem o wypłatę roszczenia w satysfakcjonującej go kwocie. Walka ta odbywa się zarówno na polu przedsądowym, jak i w sądzie z powództwa cywilnego.

odszkodowanie z oc sprawcy

Zakończeniem sprawy o odszkodowanie jest więc albo dojście do porozumienia z ubezpieczycielem na drodze negocjacji, albo prawomocny wyrok sądu, który musi zostać uznany przez dwie strony sporu.

odszkodowanie z oc sprawcy

Czy warto podpisywać ugodę o odszkodowanie?

Na powyższe pytanie ciężko odpowiedzieć jednoznacznie. W pewnych sytuacjach warto pójść na kompromis i przyjąć propozycję ubezpieczyciela. Jednak na pewno nie powinno się tego robić już przy pierwszej propozycji ugody i na samym początku procesu likwidacji szkody. Praktyka pokazuje, że warto kilka razy odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, odwołując się do argumentów i rozmiaru powstałej szkody. Należy mieć również świadomość, że podpisanie tego dokumentu sprawi, iż poszkodowany nie może więcej ubiegać się o wypłatę świadczeń z tytułu wypadku, nawet jeśli np. uszczerbki na zdrowiu powiększą się lub znane będą nowe okoliczności zdarzenia. Po podpisaniu ugody swoich praw do odszkodowania z tego tytułu nie można domagać się nawet przed sądem. Jest to duże utrudnienie i poważna wada ugody odszkodowawczej. Poszkodowany, któremu proponowana jest ugoda o odszkodowanie, powinien też wiedzieć, że kwota w niej zawarta jest zazwyczaj dużo niższa niż ta, którą można uzyskać na poza ugodowej ścieżce domagania się wypłaty rekompensaty. Często jednak jej uzyskanie wiąże się z koniecznością procesu sądowego, a więc i dodatkowymi kosztami oraz z pewnością co do wyroku.

Zalety ugody odszkodowawczej

Ugody odszkodowawcze mają też swoje zalety. Tą główną jest to, że rekompensata poszkodowanemu wypłacana jest bardzo szybko. Na ugodę warto się również zdecydować, kiedy po przeanalizowaniu dowodów stwierdzi się, że batalia sądowa może zostać przegrana albo czas na nią poświęcony niewspółmierny do uzyskanego odszkodowania. Trzeba jednak pamiętać, że nawet chcąc podpisać ugodę odszkodowawczą, warto wszystkimi siłami i możliwościami dążyć do tego, aby jej zapisy były jak najkorzystniejsze dla poszkodowanego. W tym wypadku konieczne jest poprowadzenie umiejętnych negocjacji z ubezpieczycielem i niezgadzanie się na pierwsze propozycje. Osoby, które mają wątpliwości co do zapisów ugody, mogą też o pomoc zwrócić się do specjalistycznych firm odszkodowawczych lub kancelarii prawnych.

 

[Głosów:11    Średnia:2.7/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here