Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania?

0
4531

Wysokość odszkodowania to często kwestia sporna pomiędzy poszkodowanym a firmą ubezpieczeniową. Oszacowanie wysokości rekompensaty jest zadaniem ciężki i często bardzo subiektywnym. Aby jednak jak najbardziej oddać fatyczną skalą poniesionych kosztów w zakresie naprawy szkód powypadkowych, poszkodowany może przedstawić twarde dowody na poniesione wydatki. Oznacza to, że jest on zobowiązany do przedstawienia kompletu dokumentacji. To na jego podstawie ubezpieczyciela dokona analizy odpowiedzialności  oraz ustala sumę końcową rekompensaty. Zobacz, jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania?

Na kim spoczywa ciężar dowodów?

Osoba poszkodowana musi pamiętać, że ciężar przedstawienia dowodów i udowodnienia związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy zdarzeniem, które wystąpiło, a powstałą szkodą ciąży na jej barkach. To on mu przedstawić ubezpieczycielowi dokumentację, z której wynika, że ma prawo do świadczenia odszkodowawczego.

Dokumenty dla ubezpieczyciela: oświadczenie poszkodowanego

Podstawowym dokumentem, który należy przekazać firmie ubezpieczeniowej w procesie starania się o odszkodowanie, jest oświadczenie poszkodowanego. Jest ono niezbędne do rozpoczęcia całego procesu. Dokument ten  jest integralną częścią wniosku zarówno o odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie. W oświadczeniu poszkodowanego musi on opisać szczegóły okoliczności wypadku. Pozwoli to na odtworzenie okoliczności i wskazanie ciągu zdarzeń, które doprowadziły do momentu starania się o świadczenie od ubezpieczyciela. Oświadczenie można napisać samemu, jeśli korzysta się z pomocy prawnika lub kancelarii odszkodowawczej służą oni pomocą w przygotowaniu takiego dokumentu.

Dokumenty dla ubezpieczyciela: dowody potwierdzające zdarzenie

Do oświadczenia poszkodowanego i na potwierdzenie jego słów należy ubezpieczycielowi przedstawić twarde dowody. To jakie one będą, zależy od tego, w jakim zdarzeniu brało się udział. Jeśli będzie to wypadek samochodowy, jako dowód można przestawić notatkę policyjną, potwierdzając zdarzenie lub kartę medyczną czynności ratunkowych przedstawiona przez szpital, który wysłał kartkę na miejsce zdarzenia. W przypadku kolizji samochodowej, do której nie wzywało się służb dowodem będzie oświadczenie o winie spisane przez sprawcę. Jeśli wypadek miał formę poślizgnięcia się czy upadku na chodniku/drodze wiarygodnym dowodem będą relacje świadków. W każdym  tych przypadku dobrze jest także wykonać dokumentację fotograficzną dokumentującą powstałą szkodę oraz jej przyczynę. Można też postarać się o nagranie z miejskiego monitoringu lub kamer zamontowanych np. na parkingu, które zarejestrowały zdarzenie. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że nagrania kasowane są dość szybko, dlatego, jeśli chce się je pozyskać do właścicieli monitoringu, trzeba zwrócić się dość szybko, najlepiej jeszcze w dniu, w którym poniosło się szkodę.

Dokumenty dla ubezpieczyciela: dokumentacja medyczna

Jeśli poszkodowany w czasie wypadku doznał szkody osobowej, (na zdrowiu) do ubezpieczyciela musi dostarczyć również dokumentację medyczną. To on niej i jej zapisów w dużej mierze uzależniona będzie wysokość rekompensaty za wydatek. Firma ubezpieczeniowa pod uwagę będzie brała rodzaj obrażeń, ich charakter, uciążliwość, długość i rodzaj leczenia, przebyta rehabilitacje. Dokumenty należy pozyskać w placówce medycznej, w której poszkodowany dochodzić do zdrowia i przedstawić ubezpieczycielowi potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oprócz kart medycznych osoba poszkodowana, która poniosła na leczenie dodatkowe koszty, do wniosku o odszkodowanie powinna dołączyć dowody finansowe na ten stan rzeczy, czyli np. rachunki, faktury, paragony. Mogą one obejmować zakup leków, środków ortopedycznych, dojazdy na wizyty lekarskie czy rehabilitację. Istotnymi dokumentami są również te potwierdzające, że osoba poszkodowana w czasie dochodzenia do zdrowia potrzebowała opieki osoby trzeciej. Opiekę tą mogą sprawować zarówno osoby z rodziny, jak i np. wynajęta pielęgniarka. Poszkodowany w przedstawionej dokumentacji może wykazać także dokumenty potwierdzające, że w wyniku wypadku i utraty zdolności do pracy utracił zarobek. W tym celu dobrze jest przedstawić np. oświadczenie pracodawcy/zleceniodawcy.

odszkodowanie z oc sprawcy

Każda sprawa o odszkodowanie jest inna i opiera się na innych założeniach. Nie mniej jednak żaden proces likwidacji szkody nie może odbyć się bez dowodów. Ich przedstawienie jest niezwykle ważne. Firma odszkodowawcza oczywiście może przyjąć sprawę od poszkodowanego, który nie dołączy do wniosku dokumentacji  medycznej czy dowodów potwierdzających jego wersję wydarzeń, jednak w tym przypadku osoba poszkodowana musi liczyć się z tym, że cały proces będzie trwał o wiele dłużej niż ten opierający się na konkretnej dokumentacji. Ubezpieczyciel może wydać negatywną decyzję co do przyznania świadczenia odszkodowawczego lub też znacząco obniżyć jego wysokość. Stąd dla własnego dobra należy zadbać o to, aby wraz ze składaniem wniosku o odszkodowanie przedstawić komplet dokumentów i dowodów istotnych w sprawie.

odszkodowanie z oc sprawcy

 

[Głosów:8    Średnia:2.1/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here