Jak uzyskać odszkodowanie, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku?

0
2732

Kolizje samochodowe nigdy nie są najprzyjemniejszymi sytuacjami, jednak szczególnie nieprzyjemnie robi się, kiedy sprawca ucieka z miejsca zdarzenia. Poszkodowany nie może wtedy uzyskać od niego danych potrzebnych do starania się o zwrot kosztów naprawy samochodu z polisy OC. Oznacza to, że dochodzenie swoich praw nie będzie łatwe i szybkie. Co prawda poszkodowany może starać się o likwidację szkody z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i swojego AC, jednak, aby je otrzymać, musi spełnić określone warunki. Jakie? Zobacz sam.

Kiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie za wypadek samochodowy?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która wypłaca odszkodowanie w przypadku, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku i niemożliwe jest ustalenie jego tożsamości  lub jeśli kierowca nie posiada ważnej polisy OC.  Poszkodowany na świadczenie z UFG może liczyć w sytuacji, kiedy w wyniku wypadku dozna szkód osobowych, czyli takich z utratą zdrowia. Z zasady UFG nie wypłaca rekompensaty za poniesione szkody majątkowe. Wyjątek stanowi tutaj sytuacja, kiedy obrażenia uczestników wypadku były na tle duże, że wywołały rozstrój zdrowia na co najmniej 14 dni. Warunkiem otrzymania odszkodowania z UFG jest także:

  • niezwłoczne powiadomienie policji, która musi przybyć na miejsce wypadku i sporządzić protokół ze zdarzenia,
  • zabezpieczenie dowodów, które potwierdzą, że winę za zdarzenie drogowe ponosi kierowca, który uciekł; najlepszymi dowodami w tym zakresie są zeznania świadków,
  • zgłoszenie szkody do wybranego zakładu ubezpieczeń, który rozpocznie procedurę likwidacji szkody, a następnie prześle dokumenty do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

odszkodowanie z oc sprawcy

Kiedy można się starać o odszkodowanie z autocasco (AC)?

W przypadku, gdy uczestniczy się w kolizji samochodowej, w której sprawca uciekła, a poszkodowany nie doznał szkód na zdrowiu, UFG nie wypłaci odszkodowania. Jedyną opcją pokrycia strat jest wtedy pokrycie naprawy samochodu z ubezpieczenia autocasco. Polisy AC gwarantują wypłatę odszkodowania, w przypadku wyrządzenia szkody przez nieznanego sprawcę. Z polisy AC można otrzymać w tym wypadku rekompensatę za poniesione straty majątkowe. Należy jednak pamiętać, że starając się o takie odszkodowanie i uzyskując je, można spodziewać się, że koszty polisy AC w przyszłym roku będą o wiele wyższe.

odszkodowanie z oc sprawcy

Co różnic w przypadku braku polisy AC i ucieczki sprawcy z miejsca wypadku?

Kiedy sprawca ucieka z miejsca wypadku, a poszkodowany nie ucierpiał i nie posiada AC, musi wszystkie szkody majątkowe pokryć z własnej kieszeni. W takie sytuacji nie obowiązuje go żadne ubezpieczenie. Jedyne co może zrobić to wezwać policję, która w toku dalszego postępowania będzie starała się ustalić sprawcę zdarzenia. Jeśli to się uda, poszkodowany będzie mógł wystąpić o zapłatę odszkodowania z OC sprawcy. Należy pamiętać, że będzie miał na to czas do 3 lat od daty poznania sprawcy wypadku i jego firmy ubezpieczeniowej. Gorzej, jeśli okaże się, że zbiegły kierowca nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC, wtedy koło się zamyka i nadal osoba poszkodowana nic nie otrzymuje.

 

[Głosów:3    Średnia:2.3/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here