Jak dochodzić swojego odszkodowania

0
1783

Wystąpienie o odszkodowanie z tytułu OC sprawcy wypadku nie zawsze oznacza, że takie się otrzyma. Bardzo często zdąża się, że ubezpieczyciel odrzuca wniosek poszkodowanego, uważając go  za niezasadny. Zdarzają się również sytuacje, w których ubezpieczyciel znacząco zaniża wysokość przyznanego odszkodowania. Wtedy poszkodowany często traci grunt pod nogami i nie wie jakie dalsze kroki podjąć. Należy jednak pamiętać, że odmowa lub zaniżenie wysokości odszkodowania nie musi być decyzją ostateczną. Poszkodowany może się od niej odwołać i dalej walczyć o swoje. W tej walce ważna jest jednak znajomość praw, jako przysługują klientowi ubezpieczalni. Zobacz jak dochodzić swojego ubezpieczenia.

Jakie dokumenty ubezpieczyciel musi przekazać poszkodowanemu?

Ubezpieczyciel, podejmują decyzję o nie wypłacie lub częściowej wypłacie odszkodowania zobowiązany jest swoją decyzję przedstawić na piśmie. W piśmie tym oprócz decyzji firma ubezpieczeniowa musi również wskazać jej przyczyny i poprzeć ją argumentami. Co więcej, ubezpieczyciel zobowiązany jest do zapoznania klienta ze wszystkimi dowodami na podstawie, których wydał swoją decyzję. Oznacza to, że poszkodowany może zapoznać się z protokołami oględzin, wycenami kosztorysami i opiniami ekspertów.

Co zrobić jak ubezpieczyciel twierdzi, że nie doszło do szkody?

Jednym z częstych powodów decyzji odmownych jest fakt, że ubezpieczyciel oświadcza, że w podanych przez poszkodowanego okolicznościach nie mogło dojść do podanych w wykazie uszkodzeń pojazdu. Przy takim stanowisku ubezpieczyciela poszkodowany powinien zażądać powołania niezależnego rzeczoznawcy z dziedziny techniki samochodowej i ruchu drogowego. To on będzie oceniał, czy stanowisko firmy ubezpieczeniowej jest słusznie, czy nie. O niezależnego rzeczoznawcę można wnioskować zarówno wtedy, gdy taki nie brał udziału w postępowaniu likwidującym szkody, jak i wtedy, gdy nie zgadza się z opinią rzeczoznawcy powołanego przez ubezpieczyciela. Ekspertyzę szkód można też wykonać na własny rachunek i przedstawić ją ubezpieczalni.  Jeżeli nie zostanie ona uwzględniona i spór nie będzie rozstrzygnięty, jedyną drogą starania się o odszkodowania jest ta sądowa.

Co zrobić jak ubezpieczyciel zaniża wysokość ubezpieczenia?

Problemem, z jakim zmagają się poszkodowani, jest również zaniżenie wyceny wartości rynkowej pojazdu, kosztów robocizny, części zamiennych lub innych ustaleń faktycznych. Poszkodowany, który jest w takiej sytuacji, powinien zażądać, powołania rzeczoznawcy przez ubezpieczyciela lub też sam go polować. Jeżeli przedstawiona przez niego opinia nie zostanie zaakceptowana przez ubezpieczyciela, to tak jak w pierwszym przypadku należy skierować sprawę na drogę sądową.

odszkodowanie z oc sprawcy

odszkodowanie z oc sprawcy

Co zrobić jak ubezpieczyciel zaniża koszt holowania?

Kolejny problem, z jakim można się spotkać,starając się o uzyskanie odszkodowania z tytułu wykupionych polis, jest zaniżanie ceny wykonanej usługi np. holowania samochodu. Ubezpieczyciel, powołując się na to, że wydana kwota jest nieadekwatna do wartości rynkowej, wypłaca wtedy tylko część kosztów. W tym wypadku należy samodzielnie dokonać analizy podobnych usług na terenie, na którym odbywała się usługa. Jeśli rzeczywiście okaże się, że cena, która się zapłaciło, jest zawyżona, to ubezpieczyciel ma prawa wypłacić kwotę będąca równowartością średniej ceny tego typu usług.

[Głosów:2    Średnia:3.5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here