Odszkodowanie za błąd medyczny

0
1808

Skargi na lekarzy i placówki medyczne są coraz częstsze. Zaznajomieni ze swoimi prawami pacjenci dopiero niedawno zaczęli się ich domagać i egzekwują to, jak szpitale sobie z tym radzą. Czasami wśród skarg i narzekań na polską służbę zdrowia można znaleźć oskarżenia o błąd w sztuce lekarskiej. Takie oskarżenia są jednak bardzo poważne i zanim się je rzuci, należy przemyśleć czy faktycznie ma się do czynienia z błędem w sztuce. Za ten osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie. Jak się o nie starać? Z czyjej pomoc skorzystać podczas pozasądowej walki o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej? Zobaczcie sami.

Czym jest zdarzenie medyczne?

Zdarzenie medyczne, czyli błąd w sztuce lekarskie występuje, kiedy pacjentowi zagraża się biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi, uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia i śmiercią. Zagrożeniem tym jest brak aktualnej wiedzy medycznej lekarza prowadzącego leczenie. Ten brak wiedzy może objawiać się:

 • niewłaściwą diagnozą, która spowoduje niewłaściwe leczenie lub opóźni to odpowiednie, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju choroby,
 • niewłaściwym leczeniem, w tym wykonaniem niepotrzebnego zabiegu operacyjnego,
 • zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego nieadekwatnego do choroby pacjenta.

Kto może pozwać lekarza za błąd w sztuce?

Wniosek o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej może złożyć sam pacjent lub jest ustawowy przedstawiciel. W przypadku, gdy poszkodowany w wyniku błędu w sztuce lekarskiej poniesie śmierć, o odszkodowanie może występować najbliższa rodzina.

Terminy składania wniosku o odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej

Zgodnie z prawem poszkodowany, jego przedstawiciel lub rodzina zmarłego wniosek mogą złożyć w terminie 1 roku od dnia, w którym poszkodowany pacjent zdobył wiedzę o zakażeniu czy uszczerbku na zdrowiu. Termin ten nie może jednak przekroczyć 3 lat od dnia, w którym zdarzenie miało miejsce.

Jak i gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej?

Wniosek o odszkodowanie z błąd w sztuce lekarskiej składa się w Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Z roszczeniem należy wystąpić na urzędowym druku, który można pobrać w siedzibie właściwego do poszkodowanego Urzędu Wojewódzkiego lub na jego stronie www.  Wniosek można także przygotować samodzielnie. We wniosku należy zmieścić:

 • podstawowe dane personalne, czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, PESEL, numer i serię dowodu osobistego,
 • dane podmiotu medycznego, w którym przebiegało leczenie, czyli jego nazwę i adres siedziby,
 • uzasadnienie wniosku obejmujące wykaz doznanych szkód,
 • zdarzenie medyczne, które miało miejsce i które doprowadziło do powstania szkody,
 • dokumentację medyczną i inne dowody potwierdzające, że zdarzenie medyczne opisywane w poprzednim punkcie faktycznie wystąpiło,
 • propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, które oczekuje się od podmiotu prowadzącego leczenie.

W przypadku gdy wniosek o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej składa rodzina zmarłego pacjenta, powinna również wskazać z nim:

odszkodowanie z oc sprawcy
 • Imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców,
 • Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, jeśli tacy są.

Ile wynosi odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej?

Wpisując we wniosku o odszkodowanie wysokość oczekiwanej rekompensaty, należy pamiętać, że je górna granica jest ściśle określona przez prawo. Poszkodowany pacjent może starać się maksymalnie o 100 000 zł za zakażenie, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Rodzina zmarłego w wyniku błędu lekarskiego pacjenta może wnioskować najwyżej o 300 000 zł.

Postępowanie przed Wojewódzką  Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych – jakie są koszty postępowania i kto je ponosi?

Aby złożony wniosek został rozpatrzony, należy wraz z nim zapłacić opłatę administracyjną wynosząca 200 zł. Potwierdzenie je uiszczenia należy dołączyć do wniosku. Poszkodowany musi liczyć się także z tym, że to on będzie musiał pokryć koszty sporządzenia opinii medycznych, koszty podróży, noclegu i utraconych dochodów osób, które będą wezwane przez komisje. W przypadku, gdy ta orzeknie, że do błędu medycznego nie doszło, koszty te musi pokryć wnioskodawca (czyli poszkodowany). Jeśli w toku postępowania okaże się, że błąd medyczny faktycznie wystąpił, koszty te musi pokryć podmiot leczniczy.

odszkodowanie z oc sprawcy

Rozstrzygnięcie sprawy oraz całe postępowanie toczy się przed komisją w województwie, w którym siedzibę ma pozwany szpital.

Postępowanie sądowe w przypadku błędu w sztuce lekarskiej – kiedy złożyć pozew do sądu?

Poszkodowany pacjent o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej może ubiegać się także na drodze postępowania sądowego. Należy jednak pamiętać, że jest to możliwe, tylko jeśli w postępowaniu przez wojewódzką komisją nie zaakceptuje się kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia. Jeśli się to zrobi, droga sądowa  w formie pozwu cywilnego jest zamknięta, nawet jeśli pojawią się nowe okoliczności czy objawy będące wynikiem zdarzenia medycznego rozpatrywanego przez komisję.

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here