Odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym

0
2511

Zwichnięta ręka, złamana noga, wybity palec wszystkie te wypadki i uszczerbki na zdrowiu mogą przytrafić się nam w miejscach publicznych. Chociaż nie są one zbyt inwazyjne, to jednak wykluczają na kilka tygodni z życia i utrudniają wykonywanie codziennych czynności. Poszkodowani w takich wypadkach zazwyczaj nie znają swoich praw i nie wiedzą, że mogą starać się o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat osobistych. Rekompensata finansowa jest możliwa szczególnie wtedy, gdy wypadek zdarzył się w miejscu, za które bezpośrednio odpowiadają władze miasta lub gminy. Zobacz jakie prawa przysługują ci po wypadku w miejscu publicznym.

Zgodnie z polskim prawem wyrządzona szkoda (w tym wypadku na osobie) powinna być naprawiona poprzez przywrócenie jej do stanu istniejącego przed jej powstaniem  lub poprzez zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej. Gdy mówimy o szkodach osobowych, czyli tych związanych z uszczerbkiem na zdrowiu trudno mówić o przywróceniu szkody do stanu przed wypadkiem, jednymi rozwiązaniem jest więc wypłata odszkodowania. Ta sama zasada działa w przypadku, gdy szkody dozna się w miejscu publicznym, np. na nie uprzątniętym chodniku. Wtedy, nawet jeśli nasze obrażenia były niewielkie, możemy domagać się rekompensaty. Zostanie ona przyznana pod warunkiem, że sam poszkodowany nie przyczynił się do powstania szkody.

odszkodowanie z oc sprawcy

Wypadek w miejscu publicznym, czyli gdzie? Czym jest miejsce publiczne?

Jako miejsca publiczne rozumiane są wszystkie te, z których korzysta się na co dzień i nie są one mirem domowych. Mając więc na myśli wypadek w miejscu publicznym, możemy mówić o tym, który przydarzył się na chodniku, ulicy, parku, banku, supermarkecie, sklepie, restauracji, budynku instytucji publicznej, itd. Należy jednak pamiętać, że chociaż te miejsca postrzegane są jako publiczne, to posiadają one swojego właściciela i zarządcę. To właśnie ten właściciel zobowiązany jest do utrzymywania tych miejsc w czystości oraz w stanie, który nie doprowadzi do wypadku. Jeśli zaniechał takich działań lub je zaniedbał, będzie zobowiązany do wypłacenia poszkodowanemu odszkodowania. W związku z tym poszkodowani w wypadkach w miejscu publicznym muszą ustalić, kto odpowiada za dane miejsce i zgłosić się do tej osoby. Niekiedy ustalenie tego jest dość łatwe, za sklep odpowiada jego kierownictwo, restauracje – właściciel, a za drogi i chodniki urząd gminy lub miasta.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym?

Aby starać się o odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym, konieczne jest zgromadzenie dowodów mówiących, że faktycznie się w takim uczestniczyło. Zbieranie tych dowodów najlepiej rozpocząć już kilka chwil po zdarzeniu. Poszkodowany powinien wykonać na miejscu zdarzenia dokumentacją fotograficzną, która nie tylko przedstawi jego szkody, ale i przyczynę, z jakich nastąpił wypadek. Dobrze jest też pozyskać dane kontaktowe do świadków, którzy widzieli całe zdarzenie i mogą zaświadczyć o jego przebiegu. W dalszej kolejności ze szpitala lub placówki leczniczej należy wyciągnąć dokumentację medyczną, mówiąc o etapach leczenia. Jeśli w trakcie leczenia lub rehabilitacji ponosi się dodatkowe koszty, koniecznie trzeba je udokumentować fakturami czy rachunkami.

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym?

Poszkodowany, który posiada własne ubezpieczenie zdarzenie i jego konsekwencje może zgłosić do swojego ubezpieczyciela. Rolą poszkodowanego jest w tym wypadku tylko zgłoszenie sprawy i dostarczenie dokumentacji potwierdzającej zdarzenie. Całą procedurą likwidacji szkody i wypłaty odszkodowaniem zajmie się firma ubezpieczeniowa.

odszkodowanie z oc sprawcy

Jeśli jednak nie posiada się ubezpieczenia, procedura jest bardziej skomplikowana. Poszkodowany, który chce uzyskać odszkodowanie, musi znaleźć winnego, a więc podmiot, który odpowiada za stan i bezpieczeństwa miejsca publicznego, w którym doszło do wypadku. W następnej kolejności podmiot ten należy poinformować o zdarzeniu i zażądać od niego rekompensaty finansowej. Jeśli podmiot ten jest ubezpieczony, najpewniej przekieruje sprawę do swojego ubezpieczyciela i to z nim będzie się załatwić wszystkie formalności, jeśli nie, może się zobowiązać do wypłaty odszkodowania na drodze polubownej. Jest to najszybsze i najprostsze rozwiązanie. W innym przypadku, gdy sprawca nie uznaje swojej winy, konieczne jest wejście na drogę sądową.

Pozew sądowy za wypadek w miejscu publicznym

Decydując się na wejście na drogę sądową, należy przygotować pozew o odszkodowanie, w którym podaje się przedmiot sporu (proponowaną kwotę odszkodowania). Pozew należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym na miejsce zamieszkania poszkodowanego lub siedziby pozwanego. Jeżeli sumę odszkodowania szacuje się na wyższą niż 75 000 zł, to pozew należy złożyć w sądzie okręgowym, a nie rejonowy. Poszkodowany ma również obowiązek opłacić pozew. Wysokość opłaty wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Poszkodowani, których nie stać na wytoczenie sprawy mogą w sądzie złożyć pozew nieopłacony wraz z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych. Wniosek ten powinien wyjaśniać, dlatego nie można ich ponieść oraz zawierać formularz o stanie majątku i dochodach poszkodowanego.

 

[Głosów:3    Średnia:2.3/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here