Odszkodowanie od sprawcy wypadku. Co Ci się należy?

0
2013

Osoba poszkodowana w zdarzeniu komunikacyjnym może i bezwzględnie powinna dochodzić swoich prawa u ubezpieczyciela sprawcy. Należne poszkodowanemu świadczenia wypłacane są z ubezpieczenia OC obowiązkowego dla każdego właściciela pojazdu. Ubezpieczenie to pokrywa zarówno straty materialne, jakie poniósł poszkodowany, jak i uszczerbki na zdrowiu będące następstwem wypadku. Oznacza to, że osoba poszkodowana może uzyskać realną pomoc w radzeniu sobie ze skutkami zdarzenia drogowego. Jednak, aby tak było, musi sama wnioskować o wypłatę takich świadczeń. Jeśli tego nie zrobi, ubezpieczyciel sprawcy sam nie wypłacić jej należnych pieniędzy. Zobacz, o jakie odszkodowanie od sprawcy wypadku można się ubiegać.

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku- co można uzyskać?

Poszkodowani w wypadkach i kolizjach zazwyczaj starają się o zwrot kosztów naprawy samochodu, ewentualnie leczenia. Są to najczęściej wypłacane odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe. Jednak spektrum możliwości osoby poszkodowanej jest o wiele większe. Polskie prawo daje jej możliwość starania się m.in. o zadośćuczynienie pieniężne za cierpienie fizyczne i psychiczne doznane w wyniku zdarzenia drogowego, zwrot kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją, dojazdem do placówek medycznych, renty uzupełniającej, która stanowi wyrównanie w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem, zwrotów kosztów za utracony dochód i zniszczone mienie, zwrotów kosztów związanych z adaptacją lub/i przebudową mieszkania/domy osoby niepełnosprawnej po wypadku.

Kiedy należy się zadośćuczynienie po wypadku samochodowym?

Na początku należy zaznaczyć, że zadośćuczynienie jest zupełnie innym i odrębnym świadczeniem niż odszkodowanie. Jest ono wypłacane jako jednorazowa rekompensata. Należy się ono najbliższej rodzinie, jeśli w zdarzeniu drogowym poszkodowany poniósł śmierć oraz samemu poszkodowanemu, który w wypadku poniósł znaczne obrażenia fizyczne i/lub psychiczne. Jego celem jest złagodzenie cierpień. Starając się o zadośćuczynienie po wypadku, konieczne jest szczegółowe opisanie elementów straty, uwzględniając także te, które mogą ujawnić się dopiero w przyszłości. Wtedy to ma się szansę na wszczęcie osobnego postępowania i przyznanie odpowiedniej kwoty. Należy pamiętać, że zadośćuczynienie po wypadku należy się nie tylko za cierpienie fizyczne, ale także i psychiczne poszkodowanego. Jeśli wypadek znacząco na nie wypłynęło oraz istnieje prawdopodobieństwo, że nie wróci się do życia sprzed wypadku, należy wystąpić z wnioskiem do ubezpieczyciela o tą formę świadczenia odszkodowawczego.

odszkodowanie z oc sprawcy

Osoby, które starają się o zadośćuczynienie po śmierci bliskiego w wypadku, w piśmie do ubezpieczyciela powinny wykazać bliską więź emocjonalną z tą osobą oraz zaznaczyć, że strata to była dla nich bolesna.

Kiedy należy się renta po wypadku samochodowym?

Poszkodowani, którzy w wypadkach samochodowych doznają poważnych obrażeń ciała, częściowo lub całkowicie tracą zdolność do pracy zarobkowej, mogą ubiegać się o wypłacenie renty od ubezpieczyciela. Renta jest świadczeniem stałym lub okresowym (uzależnione jest to od tego na, ile przyzna ją firma ubezpieczeniowa). W zakresie rent powypadkowych wyróżnia się:

  • Rentę wyrównawczą, jest to świadczenie przyznawane w przypadku, gdy osoba poszkodowana utraciła zdolności zarobkową, a jednocześnie przed wypadkiem pracowała; zadaniem tego świadczenia jest wyrównanie sytuacji materialnej w miesięcznych dochodach poszkodowanego, pomiędzy tym, co uzyskiwał przed a po wypadku,
  • Rentę z tytułu zwiększonych potrzeb – leczenie i rehabilitacja często wiążą się z dodatkowymi kosztami, jeśli one są wysokie, ubezpieczyciel może przyznać rentę na leczenie powypadkowe i dalszą rehabilitację; swoim zakresem renta z tytułu zwiększonych potrzeb może objąć np. dodatkowe sprawowanie opieki czy zabiegi rehabilitacji; świadczenie przyznawane jest na podstawie dokumentów medycznych oraz ponoszonych na zabiegi i leczenie kosztów,

  • Rentę z tytułu zmniejszonych widoków na przeszłość – świadczenie to ma zrekompensować poszkodowanemu skutki wypadku, które mają bezpośredni związek z karierą zawodową,
  • Rentę alimentacyjną – przysługuje ona dzieciom zmarłego lub osobom bliskim pozostającym w silnej więzi emocjonalnej ze zmarłym poszkodowanym; renta alimentacyjna ma za zadanie dostarczać środki do życia i ma charakter odszkodowawczy.

Odszkodowania powypadkowe w przypadku braku OC

Jeżeli sprawca wypadku nie miał ważnej polisy OC, a poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, to nadal może liczyć na wypłatę odszkodowania. Wtedy świadczenia wypłacane są z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Poszkodowany musi jednak zgłosić szkodę do wybranego ubezpieczyciela, który z powodu niemożności ustalenia sprawcy przekażę sprawę do UFG. W tym wypadku należy się również liczyć z dłuższym czasem oczekiwania na wypłatę odszkodowania. Ubezpieczyciel na zbadanie sprawy ma 30 dni, tyle samo ma Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Oznacza to, że na świadczenie można czekać nawet 60 dni od zgłoszenia szkody. Trzeba też pamiętać, że UFG wypłaci odszkodowanie tylko za szkody osobiste, a nie majątkowe np. zniszczony samochód.

odszkodowanie z oc sprawcy

 

[Głosów:1    Średnia:5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here