Odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego – jak dostać? Poradnik, co robić krok po kroku

0
2438

Wyjazd na wakacje to często ukoronowanie całorocznej pracy. Ma być on chwilą odpoczynku, relaksu i możliwością nabrania dystansu do życia zawodowego. Nierzadko ci, którzy wybierają się w zagraniczne podróże, odkładają na nie kilka lat. Niestety nie zawsze wymarzony i wyczekany urlop wiąże się tylko z pozytywami. Czasem z wakacji oprócz wspomnień i pamiątek przywozi się też niezapłacone rachunki za usługi medyczne, z których korzystało się na miejscu wypoczynku. A te mogą być wysokie. Nawet zwykłe przeziębienie może drogo kosztować. Aby unikać takich wakacyjnych „pamiątek” jeszcze przed wyjazdem należy zapatrzeć się w polisę turystyczną, a także dowiedzieć jakie prawa nam przysługują po jej wykupieniu. Osoby, które polisę turystyczną otrzymują z biura podroży, powinny natomiast dokładnie sprawdzić, co ona obejmuje i w jakich przypadkach można starać się o odszkodowanie z niej.

Jak przygotować się do wyjazdu na wakacje?

Przygotowania do wyjazdu na wakacje zazwyczaj wiążą się z wyborem miejsca wypoczynku, pakowaniem walizki i zakupem stroju kąpielowego. Nie wiele osób zastanawia się, co się stanie, jak złamanie się nogę na urlopie lub zgubi bagaż na lotnisku. Jednak są to realne i często spotykane zagrożenia. W tym wypadku pomóc może polisa turystyczna. Ubezpieczenie podróżne wykupuje się przed wakacjami u firmy ubezpieczeniowej, wskazując dokładny termin oraz miejsce wypoczynku. Zakupiona polisę należy zabrać ze sobą na wakacje. Warto mieć też spisany jej numer na kartce schowanej do portfela uzupełniony o dane kontaktowe do całodobowego centrum alarmowego ubezpieczyciela.

Zanim jednak wykupi się polisę, należy dokładnie przeczytać OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia. Powiedzą one, w jakich sytuacjach obowiązuje polisa, na jakie świadczenia można liczyć i jak starać się o odszkodowanie.

Polisa turystyczna – jak z niej skorzystać?

Jeżeli dostąpiło się szkody majątkowej lub osobistej, która objęta jest polisą turystyczną, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela. W tym celu wykonuje się telefon na infolinię alarmową w kraju i prosi o dalsze instrukcje. Działanie na własną rękę nie jest zalecane, ponieważ może przyczynić się do późniejszego braku wypłacenia odszkodowania.  Należy pamiętać, że to ubezpieczyciel wskazuje placówkę medyczną, do której należy się zgłosić lub zamawia lekarza do hotelu, on też organizuje inną niezbędną pomoc, w tym ewentualny transport do kraju i pokrycie kosztów leczenia. W czasie rozmowy należy dopytać, jak należy udokumentować te koszty, które ponosi się z własnej kieszeni.

Rodzaje polis turystycznych – ubezpieczenie bezgotówkowe kontra ubezpieczenie gotówkowe

Sama strategia działania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na wakacjach, zależy od tego, jaki rodzaj polisy turystycznej się posiada. Najwygodniej wykupić ubezpieczenie podróżne bez gotówkowe. Oznacza ono, że z usługodawca, który udzieli ci pomocy na miejscu wypoczynku, rozlicza się firmą ubezpieczeniową, bez twojego pośrednictwa. Ty nie musisz płacić za wizytę u lekarza czy inną tego typu pomoc. Jedynym zadaniem jest w tym wypadku zadzwonienie i zgłoszenie problemu oraz czekanie na pomoc. Utrudnieniem może być jedynie limit wydatków, jaki obejmuje polisa.

Sprawa się komplikuje, jeśli ma się polisę gotówkową. W tym wypadku za wizyty lekarskie itd. musisz najpierw zapłacić z własnej kieszeni, a dopiero potem starać się o zwrot poniesionych kosztów. Jest to o tyle problematyczne, że przygotowując się na wakacje, musisz zgromadzić rezerwę finansową, którą będzie można wykorzystać w nieprzewidzianych sytuacjach. Rezerwa to musi być dość spora, bo niekiedy usługi medyczne za granicą są kosztowne. Gotówkowa polisa turystyczna to także obowiązek zbierania dowodów dokumentujących poniesione wydatki.

Gotówkowa polisa turystyczna – dokumentowanie wydatków

Posiadacze gotówkowej polisy turystycznej w celu odzyskania poniesionych kosztów muszą skrupulatnie zbierać dowody na poniesione wydatki. Takimi dowodami mogą być np. faktury czy rachunki. Po powrocie do kraju takie dowody załącza się do wniosku o odszkodowanie (wzory wniosków można znaleźć na stronie firmy ubezpieczeniowej), a całość dokumentacji składa u ubezpieczyciela. W przypadku, jeśli  szkodą była uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała do dowodów należy dołączyć również dokumenty medyczne obejmujące przebieg procesu leczenia.  W przypadku innych sytuacji dobrze jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające zdarzenie np. notatkę urzędową, oświadczenie sprawcy, kontakty do świadków, notatkę policyjną itd.

Polisa turystyczna  – zwrot kosztów leczenia

Niemal każda polisa turystyczna obejmuje zawrót kosztów leczenia.  Wykupując ją wiele osób myśli, że nie musi martwić się o swoje zdrowie w czasie wakacji. Niestety nie zawsze tak jest. Ubezpieczycielowi zawsze zależy, aby wypłacać jak najmniejsze rekompensaty finansowe, dlatego też bardzo często stara się on dowieść, że wykonywane na wakacjach zabiegi czy operacje nie były bezwzględnie konieczne dla życia poszkodowanego. Często wysuwanym argumentem jest również brak odpowiedniego udokumentowania ich konieczności zaświadczeniami lekarskimi i opiniami specjalistów. W tym wypadku poszkodowany musi się przygotować na negocjacje z ubezpieczycielem, a  w najgorszym wypadku wejście na drogę odwoławczą od decyzji firmy ubezpieczeniowej. Należy też pamiętać, że z ubezpieczycielem warto negocjować już w czasie wystąpienia zdarzenia np. w sytuacji, kiedy chce on ściągnąć nas z wakacji do Polski, gdzie leczenie jest tańsze. W takich sytuacjach konieczne jest zdobycie zaświadczeń od miejscowych lekarzy potwierdzających, że transport w tym stanie zdrowia jest niemożliwy i przedstawienie ich towarzystwu ubezpieczeniowemu.

odszkodowanie z oc sprawcy

Polisa turystyczna – kradzież

Na wakacjach mogą przydarzyć się nie tylko kłopoty ze zdrowiem. Powszechne są również kradzieże. Takie sytuacje również są uwarunkowane w polisie turystycznej. Osoby, które na wakacjach zostały okradzione i chcą dochodzić swoich roszczeń, powinny podjąć odpowiednie działania. Przede wszystkim na miejsce zdarzenia należy wezwać miejscową policją oraz powiadomić obsługę hotelu/parkingu/autokaru itd. Przybyła na miejsce policja powinna wydać pisemne potwierdzenie zgłoszenia  kradzieży. Protokół musi obejmować każdą z utraconych rzeczy. Dokument ten trzeba przekazać ubezpieczycielowi. Może się zdarzyć, że będzie on dodatkowo oczekiwał, że przedstawisz mu dowód zakupy np. aparatu fotograficznego czy deski snowboardowej. W przypadku, gdy kradzież dotyczyła dokumentów, należy niezwłocznie zgłosić się do centrum alarmowego ubezpieczyciela, dobrze jest też powiadomić najbliższa polską ambasadę lub konsulat. W przypadku, gdy bagaż zaginął w autokarze, na lotnisku czy w pociągu koniecznie trzeba uzyskać pisemne potwierdzenie od przewoźnika z wykazem utraconych przedmiotów.

Polisa turystyczna – uszkodzenie sprzętu

Na wakacjach może się zdarzyć również, że nasz sprzęt zostanie uszkodzony. Za uszkodzenia również można otrzymać odszkodowanie. Aby się o nie starać należy zachować uszkodzone przedmioty (nie wyrzucać ich), będą one potrzebne do późniejszych oględzin przeprowadzonych przez ubezpieczyciela. Wysokość odszkodowania z polisy turystycznej za uszkodzony sprzęt ustalana jest na podstawie wyceny towarzystwa i odpowiada wartości naprawy. Wypłacona suma nie może przekroczyć wartości przedmiotu ubezpieczenia.

Polisa turystyczna – wypadek autokaru

O wypadkach autokarów turystycznych słyszymy dość często. W tym przypadku za szkody pasażerów w pierwszej kolejność odpowiada przewoźnik, a nie organizator wycieczki, czyli biuro podróży. Odszkodowania za wypadek autokaru można dochodzić na podstawie umowy przewozu zawieranie przy zakupie biletu. Trzeba pamiętać, że umowę tę zawiera się również w sytuacji wejścia na pokład pojazdu. Zgodnie z prawem w przypadku wypadku przewoźnik odpowiada z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Oznacza to, że można starać się o odszkodowanie w przypadku opóźniania przyjazdu, przedwczesnego odjazdu, uszkodzenia mienia, jeśli wypadek nastąpił z winy przewoźnika, szkody osobowe (chyba że nastąpiły w wyniku działania siły wyższej, wyłącznie z winy osoby trzeciej lub poszkodowanego).

Polisa turystyczna – ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu lub wcześniejszego powrotu

Długo planowany urlop nie zawsze może dojść do skutku. Choroba, nagła sytuacja w pracy mogą przekreślić plany wypoczynkowe. W tym wypadku przydaje się ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu lub wcześniejszego powrotu do domu. Jeśli takie się posiada i nastąpiła, któraś z opisanych sytuacji należy skontaktować się z ubezpieczycielem i uzasadnić swoją zmianę planów. Uzasadnienie powinno pokrywać się z powodami, które dopuszcza polisa. Wysokość wypłacanego odszkodowania uzależniona jest od daty zgłoszenia rezygnacji w biurze podróży w stosunku do dnia rozpoczęcia imprezy.

Kiedy nie obowiązuje polisa turystyczna?

Ubezpieczenie turystyczne jest nieobowiązkowe, jeśli się go nie wykupi we własnym zakresie, nie działa. Jednak nawet posiadając polisę turystyczną, nie zawsze można starać się o odszkodowanie. Większość z nich wyklucza uzyskanie rekompensat w przypadku, gdy poszkodowany w czasie wyniknięcia szkody był pod wpływem alkoholu, działał niezgodnie z miejscowym prawem, dopuścił się rażącego niedbalstwa, dział umyślnie i z premedytacją. Ubezpieczenie nie obejmuje również terenów, na których toczą się działania wojenne.

Co więcej, ubezpieczyciel nie zwróci również kosztów, które poniósł poszkodowany przed kontaktem z centrum alarmowym, kosztów przekraczających działania niezbędne do przywrócenia stanu zdrowia, który umożliwia powrót do kraju, kosztów leczenia chorób przewlekłych czy wizyt dentystycznych.

Zwrotu nie otrzyma się też w przypadku zagubienia bagażu, w którym znajdowały się pieniądze w gotówce, papiery wartościowe bony towarowe, bilety, karty kredytowe, biżuteria i zegarki, instrumenty muzyczne, sprzęt komputerowy i sportowy, przenosiny sprzęt audiowizualny, telefony komórkowe, okulary oraz szkła kontaktowe.

odszkodowanie z oc sprawcy

 

[Głosów:1    Średnia:5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here