Odszkodowanie za zalanie mieszkania

0
2454

Zalania mieszkania sąsiada to często problemy w blokach i innego typu domach wielorodzinnych. Z zalaniem mieszkania mają problem zarówno ci, którzy zostali w jego wyniku poszkodowani, jak i sami sprawcy. Wszystko wynika z tego, że nie zawsze łatwo jest ustalić sprawcę całego zamieszania. Czasem winna faktycznie nie leży po stronie sąsiada. Zobacz, jak i od kogo uzyskać odszkodowanie za zalane mieszkanie.

Jak postępować w przypadku zalania mieszkania?

Zalania zdarzają się bardzo często, jednak wiele osób nie wie jak sobie z nimi radzić i jakie kroki podjąć, aby można było z tego tytułu uzyskać odszkodowanie za powstałe szkody. Przede wszystkim poszkodowany w pierwszych krokach powinien skupić się na znalezieniu i usunięciu usterki. Takie działania należy podjąć, zanim jeszcze przystąpi się do formalności. Pomoże to ochronić mienie, a co najważniejsze ustalić źródło usterki, które jest niezwykle ważne przy staraniu się o odszkodowanie. Mówi o tym wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2013 roku, który stwierdza, że w przypadku zalania sąsiedzkie obowiązuje przepis art. 415 Kodeksu Cywilnego mówiący: kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Oznacza to, że do naprawienia szkody, a więc i do wypłaty odszkodowania za zalanie zobligowany jest faktyczny sprawca szkoda, a nie np. osoba zajmująca lokal.

Odszkodowanie za zalanie mieszkania – jak ustalić winnego zalania mieszkania?

Po ustaleniu źródła zalania i naprawieniu usterki przychodzi czas na formalności. Poszkodowany, który chce się starać o odszkodowanie, musi udowodnić zarówno sam fakt zalania, jak i świadomie działanie lub zaniedbanie sąsiada, które doprowadziło do szkody.

W tym zakresie można się posiłkować obowiązkami, jakie spoczywają na właścicielach lokali mieszkalnych. Zalicza się do nich m.in. konserwację i naprawę zużytych elementów instalacji znajdujących się na terenie lokalu. Należy jednak pamiętać, że z obowiązku tego wyłączone są piony wodne i kanalizacyjne. Jeśli więc okaże się, że za zalanie odpowiadają właśnie one, to o odszkodowanie będzie trzeba wystąpić do zarządcy budynku.

O rekompensatę nie będzie można się starać, jeśli zalanie nastąpiło w wyniku siły wyższej np. uderzenia pioruna czy wichury oraz w przypadku, gdy szkoda nastąpiła na skutek działania samego poszkodowanego lub osób trzecich.

Odszkodowanie za zalanie mieszkania – formalności

Po ustaleniu winnego i jeśli akceptuje on swoją winę, należy przejść do formalności. Oznacza o spisanie oświadczenia o winie z wyszczególnieniem wszystkich poniesionych szkód lub protokołu szkody. Do obu dokumentów należy dołączyć dokumentację fotograficzną zniszczonego mienia. Jeśli sprawca nie chce wziąć odpowiedzialności za zalanie, konieczne jest sporządzanie opinii rzeczoznawcy z zakładu ubezpieczeń.

odszkodowanie z oc sprawcy

Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie za zalane mieszkanie?

Po dopełnieniu wszystkich formalności przychodzi pora na zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Występuje się do niego z wnioskiem o rekompensatę. Jest one wypłacane z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym sąsiada, jeśli je posiada lub też z OC zarządcy budynku/spółdzielni mieszkaniowej. Taka sytuacja jest najprostsza i najszybsza. Ubezpieczyciel po przyjęciu zgłoszenia przyślę rzeczoznawcę, który wycenia szkody i na tej podstawie ustala wysokość rekompensaty.

Jeśli sąsiad, który nas zalał, nie posiada ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, oznacza to, że o odszkodowanie należy się ubiegać bezpośrednio u niego. O ile sam nie zobowiąże się on do pokrycia kosztów naprawy i zwrotu za zniszczone ruchomości, to należy wystosować formalne wezwanie. W przypadku, gdy wezwania nie pomogą i sąsiada nadal będzie odmawiał poniesienia kosztów naprawy, poszkodowanemu pozostanie wejście na drogę sądową i ubieganie się o rekompensatę za szkody przed sądem.

Odszkodowanie za zalanie z własnego ubezpieczenia

Poszkodowany, który przed zalaniem mieszkania ubezpieczył się na tą okoliczność, może również liczyć na wypłatę odszkodowania z własnego ubezpieczenia. W tym celu również należy udokumentować wynikłą z zalania szkodę, najlepiej sprawdza się dokumentacja fotograficzna, a następnie zgłosić zalanie do swojego ubezpieczyciela. Firma ubezpieczeniowa na miejsce przyślę rzeczoznawcę, który dokona wyceny koniecznych napraw. Sporządzony kosztorys będzie dostawa do wypłacenia odszkodowania. Jednocześnie firma ubezpieczeniowa wystąpi z roszczeniem zwrotu poniesionych kosztów do sprawcy zalania. Oznacza to, że nawet będąc ubezpieczonym od zalania mieszkania  w przypadku, gdy ono występuje, konieczne jest ustalenie sprawcy zdarzenia.

Zalania mieszkań nie są przyjemnymi sytuacjami. Niekiedy woda potrafi zniszczyć sporą część nieruchomość oraz mienie ruchome. W dochodzeniu swoich praw często ograniczają poszkodowanych dobrosąsiedzkie stosunki i niechęć do ich zepsucia. Niestety ubezpieczenia OC w życiu prywatnym posiada stosunkowo mało osób, dlatego w dużym odsetku wystąpienie na drogę sądową jest jedynym możliwym sposobem uzyskania rekompensaty za spowodowane przez wodę szkody.

odszkodowanie z oc sprawcy

 

[Głosów:1    Średnia:2/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here