Jak reklamować likwidację szkód w ramach komunikacyjnego OC?

0
1900

W teorii likwidacja szkody i staranie się o odszkodowanie są bardzo łatwe. Wszystko powinno zakończyć się w 30 dniach. Jednak to tylko teoria. Jak pokazuje rzeczywistość, z postępowań likwidacyjnych szkodę prowadzonych przez firmy ubezpieczeniowe mało kto jest zadowolony. Poszkodowani, których likwidacja szkód w ramach ubezpieczenia OC, nie zadawala decydują się na zastosowanie procedury odwoławczej. Zobacz, jak reklamować działania ubezpieczyciela.

Kiedy reklamować likwidację szkód?

Likwidacje szkód można reklamować zarówno jeśli poszkodowany nie zgadza się ze stanowiskiem firmy ubezpieczeniowej, jak i wtedy, gdy jego działania się spóźniają i przekraczają ustawowy termin 30 dni. Ścieżka odwoławcza od decyzji ubezpieczyciela obejmuje: wniosek reklamacyjny, skargę/zgłoszenie do Rzecznika Finansowego oraz/lub Komisji Nadzoru Finansowego oraz w ostateczności wkroczenie na drogę postępowania sądowego.

odszkodowanie z oc sprawcy

Reklamacja u ubezpieczyciela – jak napisać pismo reklamujące likwidacje szkód?

Pierwszym krokiem odwołania się od niekorzystnej dla poszkodowanego decyzji ubezpieczyciela jest wystąpienie z wnioskiem reklamacyjnym. Wniosek ten to nic innego jak oficjalne pismo, które przysłane jest do siedziby firmy ubezpieczeniowej. Reklamację można również zgłosić telefonicznie, mailowo lub ustnie w oddziale towarzystwa. Składając ją, należy przedstawić swoje stanowisko, określić czego się oczekuje oraz uargumentować to. Na odpowiedź na reklamację ubezpieczyciel ma 30 dni  (w wyjątkowych sytuacjach czas ten jest przedłużony do 60 dni). Odpowiedź powinna nadejść pismem. Jeśli w tym czasie nie przyjdzie, oznacza to, że reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść poszkodowanego. Jeśli odpowiedź na reklamację będzie negatywna to można się od niej jeszcze raz odwołać

Wniosek do Rzecznika Finansowego

Kiedy, wyczerpie się możliwości wynikające z postępowania reklamacyjnego u ubezpieczyciela, a decyzji ws. likwidacji szkody nadal nie jest się zadowalająca, o pomoc można zwrócić się do Rzecznika Finansowego. W tym celu kieruje się do niego wniosek na piśmie. Jeżeli rzecznik uzna roszczenia za zasadne, występuje do ubezpieczyciela w ramach postępowania skargowego. Działania podejmowane przez rzecznika są do wglądu poszkodowanego. Może on również uczestniczyć w pozasądowym postępowaniu mediacyjnym pomiędzy dwoma stronami.

Postępowanie sądowe przeciwko firmie ubezpieczeniowej

Na postawie art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK poszkodowany może skierować pozew sądowy zaskarżający decyzje ubezpieczyciela co do likwidacji szkody. Pozew należy złożyć w Sądzie Okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania. W toku postępowania poszkodowany musi uzasadnić swoje roszczenie oraz udowodnić ich zasadność.

W jakim terminie można odwołać się od decyzji firmy ubezpieczeniowej?

Poszkodowany na odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej ma 3 lata, jednak zalecaną praktyką jest zrobienie tego jak najszybciej. Taki sam okres czasu obowiązuje w przypadku zgłoszenia szkody. Przy zgłaszaniu szkody 3 lata liczone są od dowiedzenia się o niej lub osobie zobowiązanej do jej naprawy.

odszkodowanie z oc sprawcy

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here