Przewóz towarów – jak się zabezpieczyć przed problemami?

0
2733

Transport towarów jest związany z szeregiem różnego rodzaju zagrożeń. Ich skuteczne unikanie jest gwarancją nie tylko sukcesu ekonomicznego, ale przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, dlatego też istotnym elementem tego procesu jest ubezpieczenie OC przewoźnika. Trzeba jednak pamiętać, że wbrew pozorom rzetelny transport towarów nie jest zadaniem prostym. Dopełnienie wszystkich zaleceń, nakazów oraz spełnienie oczekiwań klienta bywa często kwestią ogromnego kunsztu.

odszkodowanie z oc sprawcy

Prawne ramy ładunku

Odpowiednie zabezpieczenie przewożonego ładunku nie jest wyłącznie kwestią, która swoje uzasadnienie formalne znajduje w kwestiach praktycznych. Materię prawidłowego sposobu przewożenia towarów reguluje w Polsce jasno sprecyzowane akty prawne, którymi są ustawa Prawo o ruchu drogowym, a także unijna norma PN-EN 12195, a także normy branżowe. Wszystko to razem sprawia, że przewoźnik nie znajduje pola, w ramach którego mógłby pozwolić sobie na dowolność rozmieszczania towaru, jego ilość czy w końcu stan, w jakim będzie on przewożony. Zapisy wszystkich aktów prawnych jasno precyzują wymagania stawiane przewoźnikom w zakresie zachowania bezpieczeństwa w toku transportu danego towaru. Co więcej z przepisów prawa wynika także, jakie środki zapewniające bezpieczeństwo powinny zostać zastosowane. Warto także pamiętać, że przewoźnik w ramach wykonywanej usługi jest ograniczony przepisami prawa w zakresie tego, kto na jakim etapie transportu odpowiada za konkretną czynność. Co za tym idzie odpowiedzialność poszczególnych stron całego procesu również jest jasno określona.

Tym samym od momentu zamknięcia drzwi danego środka transportu, po podpisaniu listu przewozowego wszelka odpowiedzialność przechodzi na przewoźnika. Wcześniej jednak jest ona przypisana osobom, które dokonują załadunku. Z tej perspektywy wydaje się, że ubezpieczenie OC przewoźnika wydaje się być czymś niezbędnym.

Transport – to proces

Jak wiele innych czynności, taki i transport jest swego rodzaju procesem. W jego ramach mieści się szereg czynności, które nie są wprost traktowane, jako przewożenie ruchomości z jednego miejsca w drugie. Na każdym jednak trzeba pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. W tym zakresie wydaje się być niezbędne ubezpieczenie OCP przewoźnika. Pozwala ono na ochronę przed najczęstszymi skutkami uszkodzeń powstających w toku przewozu towarów.

Pierwszym krokiem na drodze do skutecznego i jednocześnie bezpiecznego transportu jest jego prawidłowa identyfikacja. Oznacza to przede wszystkim określenie właściwości danego towaru oraz struktury jego opakowania. Ma to ogromne znaczenie w kontekście odległości oraz koniecznych do prawidłowego transportu warunków.

Opakowanie

Zasadniczym elementem chroniącym towar przed zniszczeniem jest oczywiście opakowanie. Tego elementu nie zastąpi żadne ubezpieczenie OCP przewoźnika. W przypadku transportu opakowanie powinno mieć dodatkowe walory, które skutecznie i całkowicie zapewnią bezpieczeństwo danego towaru. W tym kontekście konieczne jest prawidłowe ustalenia masy i kształtu danego towaru względem jego bezpieczeństwa oraz ładowności środka transportu. Trzeba bowiem pamiętać, że kolejną funkcją opakowania jest zapewnienie najlepszego sposobu wykorzystania przestrzeni. Innymi słowy im bardziej elastyczne opakowanie, tym większe szanse na przewiezienia większej ilości towaru jednym transportem. W tym zakresie również należy zwrócić uwagę na ubezpieczenie OC przewoźnika, które będzie skutecznie chroniło przed ewentualnymi skutkami uszkodzeń.

Środek transportu

Niemniej ważnym środkiem transportu, który ma wpływ na bezpieczeństwo towaru jest odpowiedni nadwozie. Jest ono nie tylko gwarancją bezpieczeństwa, ale także określa ładowność danego środka. Co więcej wybór dokonany w tym zakresie jest determinujący w zakresie dalszych kroków mających zapewnić bezszkodowy transport.

odszkodowanie z oc sprawcy

Zabezpieczenie

Niezależnie od tego, czy występuje ubezpieczenie OCP przewoźnika czy też nie każdy przewożony towar musi być odpowiednio zabezpieczony. W przypadku jego braku może dojść do poważnych uszkodzeń tak samego towaru, jaki środka transportu. Co więcej może to być również przyczyna wielu wypadków w pracy. Spośród wielu metod mocowania towaru na płaszczyźnie środka transportu najczęściej stosowanym jest pas. Pozwala on na utrzymanie przewożonego materiału we właściwej pozycji i skutecznie zabezpiecza przed tego przesuwaniem.

Artykuł powstał przy współudziale multiagencji ubezpieczeniowej FULLPOLISA.PL

Ubezpieczenie OC i OCP przewoźnika

[Głosów:4    Średnia:4.5/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here