Jak uzyskać odszkodowanie z OC za szkody osobowe?

0
4237

Wielu kierowców odszkodowanie OC kojarzy jedynie z wypłatami pieniędzy za zniszczone auto. Tymczasem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pozwala również na uzyskanie innego typu odszkodowań np. tych za szkody osobowe. Jak pokazuje praktyka, z OC sprawcy można otrzymać o wiele wyższe odszkodowanie niż ze swojego NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Zobacz o jak starać się o ubezpieczenie z OC za szkody osobiste oraz dowiedz się, kiedy możesz to robić.

Jakie odszkodowanie można uzyskać za szkodę majątkową?

Szkoda majątkowa to np. zniszczony samochód. Odszkodowanie, jakie można za nią otrzymać, wynika z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę. To właśnie na jej podstawie ubezpieczyciel proponuje konkretną kwotę odszkodowania. Zaproponowaną kwotę możemy przyjąć lub odwołać się od niej i, chociażby dochodzić swoich prawa na drodze sądowej. Odszkodowanie za szkodę majątkowo może otrzymać z:

 • Ubezpieczenia OC sprawcy – najczęściej ubezpieczenia są wypłacana w przypadkach kolizji i stłuczek samochodowych, aby je otrzymać, należy zgłosić się do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca zdarzenia ma wykupioną polisę OC,
 • UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego) – odszkodowanie z UFG można otrzymać w porządku, gdy sprawca wypadku jest niezidentyfikowany lub tez nie posiada polisy OC,
 • Własnego ubezpieczenia AC – wtedy naprawa szkody majątkowej zostanie uwzględniona jako historia ubezpieczeniowe i wpłynie na podwyższenie przyszłych składek na ubezpieczenie AC.

Jakie odszkodowanie można uzyskać za szkodę osobową?

Przykładem szkody osobowej jest np. uszczerbek na ciele czy uraz psychiczny. W przypadku odszkodowań za szkodę osobową ich wysokość ustalana jest przez samego poszkodowanego. Nie ma tutaj zewnętrznego rzeczoznawcy i nie dokonuje się wycen. Odszkodowanie za szkodę osobowa można otrzymać z:

 • Własnego NNW  – odszkodowanie z NNW otrzymuje się, jeśli szkoda jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku, wysokość wypłacanego odszkodowania należy od procentu uszczerbku na zdrowiu; zasady poznawania odszkodowań  NNW są ustalone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
 • Ubezpieczenia OC sprawcy – za uszczerbki na zdrowiu i urazy psychiczne można starać się także o odszkodowanie z OC sprawy, niejednokrotnie wypłacane sumy są o wiele wyższe niż w przypadku tych z NNW, kluczem do sukcesu jest jednak złożenie odpowiedniego roszczenia.
 • Należy też wiedzieć, że poszkodowany może starać się o odszkodowanie zarówno z NNW, jak i OC. Odszkodowania te są od siebie niezależne i otrzymanie jednego, nie wyklucza dostania drugiego.

Odszkodowanie z OC za szkody osobiste – kiedy składać wniosek?

Wniosek o odszkodowanie za szkody osobiste z ubezpieczenia OC należy bezwzględnie składać po zakończeniu procesu leczenie. Trzeba jednak pamiętać, aby na bieżąco zbierać dokumenty i potwierdzenia zakupu leków oraz innych usług związanych z dochodzeniem do zdrowia. Takie potwierdzenie będą niezbędne do późniejszego udowodnienia jakie koszty poniosło się na leczenie.

Odszkodowanie z OC sprawcy za szkody osobiste – dokumentacja przebiegu leczenia

Pierwszym krokiem w staraniu się o odszkodowanie OC za szkody osobiste jest ustalenie, u którego ubezpieczyciela ma wykupiona pelisę sprawca zdarzenia. Kolejnym, jest przejście na spokojnie całego procesu leczenia oraz bieżące dokumentowanie ponoszonych na to wydatków. Zgodnie z prawem z OC sprawcy można ubiegać się o:

 • Zwrot Kosztów leczenia, czyli lekarstw, dojazdów do placówek medycznych, kosztów rehabilitacji,
 • Zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego leczenia – o taki zwrot mogą się ubiegać osoby zatrudnione na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło, należy jednak oszacować, ile mogłoby się zarobić, jeśli nie uczestniczyłoby się w wypadku i nie doznało uszczerbku na zdrowiu,
 • Wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz cierpienie fizyczne i psychiczne,
 • Wypłatę renty na zwiększone potrzeby – renta może być wypłacana w przypadku długotrwałego leczenie, rehabilitacji czy opieki, może też być rentą uzupełniającą, która będzie stanowić wyrównanie różnicy w dochodach przed i po wypadku,
 • Wypłatę jednorazowego świadczenia, kwota ta może być przeznaczona na przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej, jeżeli poszkodowany ucierpiała na inwalidztwo powypadkowe,
 • Wypłatę odszkodowania za zniszczone/zgubione w czasie wypadku ubranie i przedmioty osobiste  np. telefon.

Należy zaznaczyć, że najczęściej poszkodowani ubiegają się o zwrot kosztów leczenia oraz zadośćuczynienie. Wynika to z tego, że wnioski o takie odszkodowanie może złożyć każdy, kto uczestniczył w jakimkolwiek wypadku.

Jak oszacować wysokość odszkodowania OC za szkody osobiste?

Najprościej jest określić, ile ma wynosić odszkodowanie za koszty leczenia i rehabilitacji. Wysokość kwoty odszkodowania określa się na podstawie zebranych paragonów, faktur i rachunków. Mogą one obejmować zakup leków czy też koszt dojazdu taksówka do szpitala. Zwrot kosztów dojazdy może dotyczyć nie tylko samego poszkodowanego, ale i najbliższej rodziny, która odwiedza go w placówce leczniczej. Jeżeli stan poszkodowanego wymaga pomocy osób trzecich, np. przy ubieraniu to odszkodowanie należy się i za to. W tym wypadku należy dysponować oświadczeniem osoby, która takiej pomocy udzielała. Pomoc ta nie musi być odpłatna i może być świadczona przez najbliższą rodzinę. Trzeba pamiętać, że zgodnie z rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego z maja 2016 roku zwrotowi podlegają także wydatki na koszty leczenia, które nie były finansowane ze środków publicznych, czyli np. zabiegi w prywatnej klinice. W tym przypadku dobrze jednak przygotować sobie uzasadnienie takiej decyzji mówiące, że np. w państwowym zakładzie leczniczym na taki sam zabieg trzeba byłoby czekać długo.

Jak oszacować wysokość zadośćuczynienia OC za szkody osobiste?

O wiele więcej problemów może przynieść wycena zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy, ból fizyczny i psychiczny. Oszacowanie kosztów jest tu czysto subiektywne i wiele osób ma z tym problem. Wiele też uważa, że ich cierpienia nie da się wycenić, oszacować i zmierzyć.  Mimo tego, we wniosku  należy podać oczekiwaną  kwotę odszkodowania. W innym przypadku ubezpieczyciel sam policzy ból i cierpienie poszkodowanego i wyceni je według własnej często niekorzystnej miary.

O oszacowaniu może pomóc odpowiedzenie sobie na pytania: jak bardzo zmieniło się życie po wypadku Twoje i twojej rodziny, jak długo trwało leczenie oraz jak bardzo było intensywne, jakich zadań nie mogło się lub dalej nie może wykonywać, czy ból jest uciążliwy w życiu codziennym. Na wysokość zadośćuczynienia powinno więc wpływać:

 • Rodzaj urazu oraz dotkliwość szkody (inaczej należy wycenić złamany palec a inaczej rękę czy nogę),
 • Towarzyszące urazowi dolegliwości i urazy (stopień bólu, jego częstotliwość, konieczność zażywania leków itd.),
 • Proces leczenia (jego intensywność, czas trwania, uciążliwość, bolesność, powikłania i komplikacja występujące w jego trakcie),
 • Zmiana sytuacji życiowej (czy trzeba było korzystać z pomoc osób trzecich, czy konieczna jest zmiana pracy, tryby życia, rezygnacja z hobby i zainteresowań itp.),

Oszacowane zadośćuczynienie powinno mieć średni wymiar – nie może być ani wysokie, ani niskie. Najlepiej, aby było adekwatne do zdarzenia, w którym się uczestniczyło. Należy też pamiętać, że jego wysokość trzeba uzasadnić, dlatego lepiej zrezygnować z milionowych kwot, jeśli tylko złamało się palec.

Z racji tego, że nie ma jednoznacznych przepisów, ani tabel z widełkami określającymi standardowe sumy odszkodowania, ustalając wysokość zadośćuczynienia również firmy ubezpieczeniowe, polegają tutaj na własnej intuicji oraz działaniu w dobrej wierze. Zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, mają one wypłacać zadośćuczynienia odpowiadające szkodzie oraz będące ekonomicznie odczuwalne, przy czym jednak mają one być w granicach zdrowego rozsądku i nie prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia się poszkodowanych. Komisja rekomenduje także, aby pod uwagę brać stopę życia poszkodowanego przed wypadkiem.  Zapowiada również, że w najbliższym czasie przygotuje wytyczne co do oszacowania średnich odszkodowań za szkody na osobie wypłacanych z ubezpieczenia OC, termin poznania takich wyliczeń nie jest znany.

odszkodowanie z oc sprawcy

Odszkodowanie z OC sprawcy za szkody osobiste – jak przygotować uzasadnienie roszczeń do ubezpieczyciela?

Po przygotowaniu wszystkich rachunków oraz ustaleniu kwoty zadośćuczynienia należy zadzwonić do ubezpieczyciela sprawcy i zgłosić szkodę na osobie. Następnie przesyła się do niego wszystkie zebrane dokumenty oraz proponuje kwotę odszkodowania wraz z jej uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno być dokładne i szczegółowe. Należy w nim zaznaczyć negatywne konsekwencje wypadku zarówno w zakresie zdrowie fizycznego, jak i psychicznego.  Specjaliści radzą, aby uzasadnienie roszczeń było jak najdłuższe i pełne szczegółów. Nie można zakładać, że ubezpieczyciel sam domyśli się, jakie negatywne skutki czy cierpienie przyniosły poszczególne zabiegi. Firmy ubezpieczeniowe przy ustalaniu wysokości odszkodowań oraz rozpatrywania wniosków kierują się jedynie tym, co mają na papierze, dlatego im więcej napiszesz, tym większe szanse masz na otrzymanie kwoty, o jaką wnioskujesz.

odszkodowanie z oc sprawcy

Odszkodowanie z OC sprawcy za szkody osobiste – samodzielnie czy z kancelarią odszkodowawczą?

Jeśli obawiasz się samodzielnego starania się o odszkodowanie OC za szkody osobie, możesz skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej. Musisz jednak być świadomy, że wtedy kwota wypłaconego odszkodowania będzie pomniejszona o ich prowizyjne wynagrodzenie. Skorzystanie z pomocy kancelarii nie zdejmuje z ciebie też obowiązku gromadzenia wszystkich dowodów leczenia i poniesionych na to kosztów. Dlatego też lepiej na początku o odszkodowanie OC za szkody na osobie jest starać się samodzielnie, a dopiero w przypadku otrzymania negatywnej odpowiedzi ze strony ubezpieczyciela skontaktować się ze specjalistami. Będą mogli oni prowadzić sprawę odwoławczą. Pamiętaj, że wbrew pozorom dobrze udokumentowany i wyjaśniony proces leczenia ma duże szanse na otrzymanie odszkodowania już przy pierwszej próbie porozumienia się z ubezpieczycielem.

 

[Głosów:5    Średnia:3.4/5]
odszkodowania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here